Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 475 din 11 Iunie 2019 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 475 din 11 Iunie 2019

Monitorul Oficial 475 din 11 Iunie 2019 (M. Of. 475/2019)

1. ORDIN nr. 1.769 din 16 mai 2019 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 3/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

În temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. iordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 3/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul olt, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 77 din 26 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) unitatea administrativ-teritorială radomireşti - sectoarele cadastrale ...

2. ORDIN nr. 4.223 din 5 iunie 2019 privind abrogarea Ordinului ministrului învăţământului nr. 4.055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

Având în vedere faptul că prin legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată expres legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,văzând că atât ordinul ministrului învăţământului nr. 4.055/1996 pentru stabilirea normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat, cât şi hotărârea guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru ...

3. ORDIN nr. 858 din 20 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

Având în vedere referatul direcţiei transport rutier nr. 10.415 din 20.03.2019, prin care se supune spre aprobare ordinul ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - rntr 3, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005,în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) pct. i lit. b) din normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.175/2007,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu ...

4. REZOLUŢIE MEPC.301(72) din 13 aprilie 2018 privind Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 857 din 20 mai 2019, publicat în monitorul oficial, nr. 475 din 11 iunie 2019.──────────amendamente la anexa vi la marpol (ecas şi eedi cerut pentru navele de marfă tip ro-ro şi navele de pasageri tip ro-ro)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 al convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997 referitoare la ...

5. ORDIN nr. 857 din 20 mai 2019 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (ECAs şi EEDI cerut pentru navele de marfă tip ro-ro şi navele de pasageri tip ro-ro), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.301(72) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

Văzând referatul direcţiei transport naval nr. 12.129/544 din 3.04.2019 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa vi la marpol - (ecas şi eedi cerut pentru navele de marfă tip ro-ro şi navele de pasageri tip ro-ro), adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.301(72) a comitetului pentru protecţia mediului marin din 13 aprilie 2018,ţinând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin ...

6. REZOLUŢIE MEPC.292(71) din 7 iulie 2017 privind Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

──────────conţinută de ordinul nr. 856 20 mai 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 475 din 11 iunie 2019.──────────rezoluŢia mepc.292(71)(adoptată la 7 iulie 2017)linii directoare din 2017 pentru verificarea de către administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelorcomitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin (comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,amintind, de asemenea, că prin rezoluţia mepc.203(62) comitetul a adoptat amendamente la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de ...

7. ORDIN nr. 856 din 20 mai 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59) şi Rezoluţia MEPC.259(68) EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

Văzând referatul direcţiei transport naval nr. 6.735/309 din 3.04.2019 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei vi la marpol, adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia mepc.182(59), rezoluţia mepc.184(59) şi rezoluţia mepc.259(68),având în vedere prevederile noii reguli 22a.7 din anexa vi la marpol, implementate prin ordinul ministrului transporturilor nr. 975/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa vi la marpol - ...

8. DECIZIE nr. 118 din 11 iunie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Mariana Cristea EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

Având în vedere propunerea formulată de ministerul fondurilor europene prin adresa înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.547/6.06.2019 şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 27.812, conexat cu nr. 27.811/2019,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna mariana cristea exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria ...

9. DECIZIE nr. 117 din 11 iunie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen-Florentina Ţintă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

Având în vedere propunerea ministerului fondurilor europene înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.546 din data de 6 iunie 2019,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (2^1) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta deciziearticol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna carmen-florentina Ţintă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor ...

10. DECIZIE nr. 116 din 11 iunie 2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Cătălin Gheran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

Având în vedere propunerea ministerului fondurilor europene, formulată prin adresa înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.545 din 6 iunie 2019, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 27.812, conexat cu nr. 27.811/2019,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ionuţ cătălin gheran exercită, cu caracter temporar, funcţia ...

11. DECIZIE nr. 115 din 11 iunie 2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

Având în vedere propunerea ministerului fondurilor europene, formulată prin adresa înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.544 din 6 iunie 2019, în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna loredana hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general ...

12. DECIZIA nr. 827 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016