Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIE MEPC.292(71)  din 7 iulie 2017  privind Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIE MEPC.292(71) din 7 iulie 2017 privind Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 856 20 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 475 din 11 iunie 2019.
──────────
    REZOLUŢIA MEPC.292(71)
    (adoptată la 7 iulie 2017)
    LINII DIRECTOARE DIN 2017
    pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor
    Comitetul pentru protecţia mediului marin,
    amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,
    amintind, de asemenea, că prin Rezoluţia MEPC.203(62) Comitetul a adoptat amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (includerea regulilor referitoare la randamentul energetic al navelor în anexa VI la MARPOL),
    luând notă de faptul că amendamentele la anexa VI la MARPOL menţionate mai sus, care au inclus în anexă un nou capitol 4 privind regulile referitoare la randamentul energetic al navelor, au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013,
    luând notă, de asemenea, de faptul că, prin Rezoluţia MEPC.278(70), a adoptat amendamente la anexa VI la MARPOL referitoare la sistemul de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor, care se aşteaptă să intre în vigoare la 1 martie 2018, după ce vor fi considerate ca fiind acceptate la 1 septembrie 2017,
    luând notă, în continuare, de faptul că regula 22A.7 din anexa VI la MARPOL prevede că datele privind consumul de combustibil lichid al navelor trebuie să fie verificate în conformitate cu procedurile stabilite de Administraţie, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie,
    recunoscând că amendamentele la anexa VI la MARPOL menţionate mai sus impun adoptarea de linii directoare relevante pentru implementarea efectivă şi uniformă a regulilor şi pentru a oferi suficient timp industriei pentru a se pregăti,
    luând în considerare, la cea de-a şaptezeci şi una sesiune a sa, proiectul Liniilor directoare din 2017 pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor,
    1. adoptă Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor (Liniile directoare din 2017), astfel cum sunt prezentate în anexa la prezenta rezoluţie;
    2. invită administraţiile să ia în considerare Liniile directoare din 2017 anexate atunci când elaborează şi adoptă actele normative naţionale care dau forţă şi pun în aplicare dispoziţiile stabilite în regula 22A din anexa VI la MARPOL, astfel cum a fost amendată;
    3. solicită părţilor la anexa VI la MARPOL şi altor guverne membre să aducă Liniile directoare din 2017 din anexă în atenţia comandanţilor de nave, navigatorilor, proprietarilor de nave, operatorilor de nave, precum şi oricăror altor părţi interesate;
    4. este de acord să ţină sub observaţie Liniile directoare din 2017, în lumina experienţei acumulate prin implementarea lor.
    ANEXA 1

    la Rezoluţia MEPC.292(71)
    LINII DIRECTOARE DIN 2017
    pentru verificarea de către Administraţie a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor
    1. Introducere
    1.1 Regula 22A din anexa VI la MARPOL instituie Baza de date a IMO privind consumul de combustibil lichid al navelor, ce va fi administrată de Organizaţie, către care fiecare Administraţie va transmite datele relevante pentru navele lor înregistrate, având un tonaj brut de 5000 sau mai mare. Regula 22A.7 specifică faptul că „datele trebuie să fie verificate în conformitate cu procedurile stabilite de către Administraţie, cu luarea în considerare a liniilor directoare ce urmează a fi elaborate de către Organizaţie“. Prezentul document conţine liniile directoare menţionate în respectiva regulă şi urmăreşte să ajute administraţiile să îşi elaboreze propriul program de verificare.
    1.2 O procedură de verificare a datelor ar trebui să asigure fiabilitatea datelor colectate, minimizând costurile şi sarcinile asociate pentru navă şi Administraţie.

    2. Definiţii
    În sensul prezentelor Linii directoare se aplică definiţiile din anexa VI la MARPOL.

    3. Responsabilităţi
    3.1 Responsabilităţile administraţiilor şi navelor sunt stabilite în anexa VI la MARPOL. Prezentele Linii directoare nu le modifică şi nu creează alte noi obligaţii.
    3.2 În cadrul sistemului de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor, aşa cum este specificat în anexa VI la MARPOL, o administraţie poate autoriza o organizaţie^1 să primească datele de la o navă, să verifice dacă aceste date sunt conforme cu cerinţele, să emită Declaraţia de conformitate, să transmită datele Organizaţiei şi să efectueze orice alte acţiuni autorizate de către Administraţie în legătură cu Baza de date a OMI privind consumul de combustibil lichid al navelor. În toate cazurile, Administraţia îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate sarcinile îndeplinite de Administraţie sau de orice altă organizaţie legal autorizată de aceasta (denumită în continuare „Administraţia“).
    ^1 Se face referire la Liniile directoare pentru autorizarea organizaţiilor care acţionează în numele Administraţiei, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.739(18), astfel cum a fost modificată prin Rezoluţia MSC.208(81), precum şi la Specificaţiile privind funcţiile de inspecţie şi certificare ale organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele Administraţiei, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.789(18), aşa cum ar putea fi modificată de Organizaţie.


    4. Verificarea datelor raportate
    4.1 Pentru a facilita verificarea datelor, Administraţia trebuie să indice documentaţia suplimentară pe care o navă ar trebui să o prezinte împreună cu raportul său anual de date. Specificarea acestei documentaţii se poate face pentru fiecare navă, ca parte a evaluării Planului de colectare a datelor^2, sau poate fi făcută ca o declaraţie de politică generală sau prin alte instrumente de politică pe care Administraţia le consideră adecvate. Documentaţia suplimentară destinată facilitării verificării datelor poate include următoarele, precum şi alte documente pe care Administraţia le consideră relevante:
    .1 o copie a Planului de colectare a datelor al navei;
    .2 rezumate ale notelor de livrare a buncărului (BDN-uri), suficient de detaliate pentru a arăta că tot combustibilul lichid consumat de navă este luat în evidenţă (a se vedea exemplul de formular pentru rezumatul BDN-urilor prezentat în apendicele 1);
    .3 rezumate ale datelor dezagregate privind consumul de combustibil lichid, distanţa parcursă şi orele în care nava a făcut parcursul, într-un format specificat de către Administraţie (a se vedea exemplul de formular pentru rezumatul datelor prezentat în apendicele 2);
    .4 informaţii pentru a demonstra că nava a respectat Planul de colectare a datelor prevăzut în SEEMP, inclusiv informaţii privind lipsa datelor şi modul în care acestea au fost completate, precum şi modul în care a fost rezolvată problema care a cauzat lipsa de date; şi
    .5 copii ale documentelor care conţin informaţii privind cantitatea de combustibil lichid consumat, distanţa parcursă şi orele în care nava a făcut parcursul pentru voiajurile navei efectuate în perioada de raportare (de exemplu, jurnalul de bord oficial al navei, registrul hidrocarburilor, notele de livrare a buncărului, rapoartele de sosire/zilnice de prânz/plecare etc.).
    ^2 Se face referire la Liniile directoare din 2016 pentru elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP), adoptate prin Rezoluţia MEPC.282(70).

    4.2 În plus faţă de documentaţia descrisă la paragraful 4.1, Administraţia poate solicita unei nave să prezinte documentaţia necesară pentru a efectua o examinare detaliată a consumului său anual de combustibil lichid, a distanţei parcurse şi a orelor în care nava a făcut parcursul. Administraţia poate solicita ca această documentaţie să fie prezentată de toate navele sau de un subgrup de nave aflate sub jurisdicţia sa. Această documentaţie poate fi utilizată de către Administraţie pentru a verifica dacă nava a respectat metodologia specificată în Planul său de colectare a datelor, cu scopul de a confirma:
    .1 coerenţa datelor raportate şi a valorilor calculate, inclusiv cu perioadele de raportare anterioare (dacă este cazul), prin recalcularea valorilor raportate anual utilizând datele de bază etc.;
    .2 exhaustivitatea datelor (de exemplu, efectuarea unui test substanţial bazat pe concordanţa, recalcularea şi verificarea încrucişată a documentelor, de exemplu cu jurnalul de bord oficial şi/sau rapoartele de sosire/zilnice de prânz/plecare, recalcularea orelor în care nava a făcut parcursul şi a cantităţilor totale de combustibil lichid utilizat şi a distanţei parcurse); şi
    .3 fiabilitatea şi exactitatea datelor [de exemplu, verificarea faptului că procedurile privind calitatea datelor descrise în Planul de colectare a datelor (a se vedea secţiunea 9 din exemplul de model pentru Planul de colectare a datelor, aşa cum este prevăzut în apendicele 2 din Liniile directoare din 2016 pentru elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP)), au fost implementate corect, efectuarea de vizite la faţa locului (de obicei la sediile Companiei şi nu la navă) pentru a supune încercărilor sistemele, procesele şi activităţile de control] prin coroborarea datelor privind consumul de combustibil lichid cu distanţa parcursă şi orele în care nava a făcut parcursul, prin compararea consumului de combustibil lichid raportat cu cel preconizat pentru dimensiunea, profilul operaţional şi caracteristicile tehnice ale navei şi/sau prin compararea consumului de combustibil lichid raportat cu combustibilul total buncherat etc.

    4.3 În cazul în care Administraţia va identifica orice discrepanţă în datele raportate, aceasta trebuie comunicată Companiei în timp util pentru corecţie. După primirea de la Companie a datelor corectate şi finalizarea verificării cu rezultat satisfăcător, Administraţia va emite Declaraţia de conformitate.

1
    Exemplu de rezumat al notelor de livrare a buncărului

┌─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ │Tipul/Masa (tone metrice) │ │
│Data │combustibilului lichid │ │
│operaţiunilor├──┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┤Descriere │
│(zz/ll/aaaa) │DO│ │ │LPG│LPG│ │Altele│ │
│ │/ │LFO│HFO│(P)│(B)│LNG│(CF) │ │
│ │GO│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───────────┤
│(1) BDN │
├─────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬───────────┤
│09/01/2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│02/05/2019 │ │ │150│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│08/07/2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│09/10/2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│10/12/2019 │ │ │300│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│(1) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cantitatea │0 │0 │450│0 │0 │0 │0 │ │
│anuală │ │ │ │ │ │ │ │ │
│livrată │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───────────┤
│(2) Corecţii efectuate pentru a ţine cont de cantitatea│
│de combustibil rămas în rezervor │
├─────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬───────────┤
│01/01/2019 │ │ │400│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│31/12/2019 │ │ │200│ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Diferenţa │
│ │ │ │ │ │ │ │ │dintre │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cantitatea │
│(2) Corecţii │ │ │ │ │ │ │ │de │
│efectuate │ │ │ │ │ │ │ │combustibil│
│pentru a ţine│ │ │ │ │ │ │ │rămas în │
│cont de │0 │0 │200│0 │0 │0 │0 │rezervor la│
│cantitatea de│ │ │ │ │ │ │ │începutul │
│combustibil │ │ │ │ │ │ │ │şi la │
│rămas în │ │ │ │ │ │ │ │sfârşitul │
│rezervor │ │ │ │ │ │ │ │perioadei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │colectare a│
│ │ │ │ │ │ │ │ │datelor │
├─────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───────────┤
│(3) Alte corecţii │
├─────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬───────────┤
│30/03/2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│15/09/2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│31/12/2019 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───────────┤
│(3) Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corecţii │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │ │
│anuale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───────────┤
│Consumul anual de combustibil │
├─────────────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬───────────┤
│Consumul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anual de │0 │0 │650│0 │0 │0 │0 │ │
│combustibil │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(1+2+3) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───────────┘


    Observaţii explicative:
    Dacă datele privind livrarea buncărului/corecţiile aduse au fost înregistrate într-un sistem electronic de raportare al Companiei, se acceptă ca datele să fie transmise în formatul existent, în loc să fie trimise în prezentul format.


2
    Exemplu de rezumat al datelor colectate

┌─────┬─────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│De la│Până │ │Orele în │Consumul de combustibil (tone│
│data │la │Distanţa│care nava│metrice) │
│(zz/ │data*│parcursă│a făcut ├──┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┤
│ll/ │(zz/ │(mile │parcursul│DO│ │ │LPG│LPG│ │Altele│
│aaaa)│ll/ │marine) │(hh:mm) │/ │LFO│HFO│(P)│(B)│LNG│(CF) │
│ │aaaa)│ │ │GO│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│01/01│ │210 │24:00 │2 │3 │19 │0 │0 │0 │0 │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│02/01│ │283 │24:00 │2 │0 │20 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│03/01│ │321 │24:00 │2 │0 │18 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│04/01│ │221 │24:00 │1 │0 │19 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│05/01│ │320 │18:00 │2 │0 │13 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│06/01│ │302 │24:00 │2 │0 │17 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│07/01│ │210 │24:00 │1 │0 │19 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│08/01│ │302 │24:00 │1 │0 │20 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│09/01│ │280 │24:00 │2 │0 │21 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│10/01│ │50 │01:00 │3 │0 │2 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│11/01│ │198 │24:00 │3 │0 │21 │0 │ │ │ │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│● │ │● │● │● │● │● │● │● │● │● │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│● │ │● │● │● │● │● │● │● │● │● │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│● │ │● │● │● │● │● │● │● │● │● │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│30/12│ │320 │24:00 │0 │0 │20 │0 │0 │0 │0 │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│31/12│ │213 │24:00 │1 │0 │17 │0 │0 │0 │0 │
│/2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┼────────┼─────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┤
│Total anual│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴─────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┘


    * În cazul datelor de bază zilnice, această coloană va fi lăsată necompletată.
    Observaţii explicative:
    Dacă datele menţionate în prezentul format au fost înregistrate într-un sistem electronic de raportare al Companiei, se acceptă ca datele să fie transmise în formatul existent, în loc să fie trimise în prezentul format.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016