Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 470 din 12 Iulie 2007 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 470 din 12 Iulie 2007

Monitorul Oficial 470 din 12 Iulie 2007 (M. Of. 470/2007)

1. HOTARARE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 51 alin. (2) din legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sãnãtãţii şi securitãţii lucrãtorilor faţã de riscurile datorate expunerii la azbest, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 8. - pentru ...

2.  ORDIN nr. 460 din 19 iunie 2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) (îi) din anexa nr. 1 "regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii de siguranţă feroviară română - asfr" la anexa nr. 1 - regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii feroviare române - afer, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii feroviare române afer, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. iregulamentul de remorcare şi frânare nr. 006, aprobat prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.815/2005, publicat în monitorul oficial al ...

3. HOTARARE nr. 732 din 11 iulie 2007 privind acordarea unui ajutor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în strãinãtate, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 119/2003 , al art. 5 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 366/2001 , cu modificãrile ulterioare, şi al ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 374/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

4. HOTARARE nr. 707 din 4 iulie 2007 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru folosinta Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unui teren, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului educaţiei, cercetãrii ...

5. LISTA din 12 iulie 2007 cuprinzand asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat finantari de la bugetul municipiului Bistrita pe anul 2007, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general EMITENT: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

*t* ┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┐ │nr. │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │municipiul│ cuantumul │ │crt.│ │ │ sumelor alocate │ │ │ ...

6. ORDIN nr. 6.794 din 3 iulie 2007 privind modificarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 431/2007 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

Ordin nr. 6.794 din 3 iulie 2007 privind modificarea normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor tir, aprobate prin ordinul vicepreşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 431/2007 emitent: agenŢia naŢionalà de administrare fiscalà publicat În: monitorul oficial nr. 470 din 12 iulie 2007 În baza prevederilor hotãrârii guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale a vãmilor, în vederea aplicãrii unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor tir ...

7. METODOLOGIE din 15 mai 2007 de organizare si desfasurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a din sectiile bilingve francofone care participa la Proiectul-pilot "De la invatamantul bilingv catre filierele francofone" EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezenta metodologie reglementeazã organizarea şi desfãşurarea probei anticipate susţinute de elevii claselor a xi-a din secţiile bilingve francofone din cadrul proiectului-pilot "de la învãţãmântul bilingv cãtre filierele francofone", denumitã în continuare probã anticipatã. art. 2 (1) acordul asupra învãţãmântului bilingv dintre guvernul republicii franceze şi guvernul româniei, semnat la bucureşti în data de 28 septembrie 2006, pune bazele proiectului-pilot "de la învãţãmântul bilingv cãtre filierele francofone". (2) secţiile bilingve francofone menţionate la art. 1 au, pe ...

8. ORDIN nr. 1.016 din 15 mai 2007 privind Metodologia de organizare si desfasurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a XI-a din sectiile bilingve francofone care participa la Proiectul-pilot "De la invatamantul bilingv catre filierele francofone" EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În baza prevederilor legii învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale acordului asupra învãţãmântului bilingv dintre guvernul republicii franceze şi guvernul româniei, semnat la bucureşti în data de 28 septembrie 2006, în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 634 din 22 martie 2007 privind organizarea şi desfãşurarea bacalaureatului român - filiera bilingv francofonã, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. ...

9. ORDIN nr. 577 din 27 iunie 2007 pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: art. i art. 3 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adaugatã, conform art. 156 alin. (1)-(3) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile ulterioare, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.041 din 28 decembrie 2006, se abrogã. art. ii prezentul ordin ...

10. ORDIN nr. 509 din 20 iunie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioara care arboreaza pavilion roman EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 197/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin: art. i litera r) de la poziţia 8) din anexa nr. 3 "condiţii minime pentru eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioarã care arboreazã pavilion român" la ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. ...

11. ORDIN nr. 16 din 28 iunie 2007 privind unele masuri in domeniul preturilor, tarifelor si veniturilor reglementate unitare aprobate pentru operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale care au obligatia separarii legale a activitatii de distributie de activitatea de furnizare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (9) din legea energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 99 şi ale art. 101 alin. (2) din legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 410/2007 , preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin. art. 1 (1) veniturile reglementate unitare şi veniturile totale unitare aferente ...

12.  HOTĂRÂRE nr. 705 din 4 iulie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.413/2002 privind declararea Societăţii Comerciale "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti societate comercială de interes strategic EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.413/2002 privind declararea societăţii comerciale "i.c.p.e." - s.a. bucureşti societate comercială de interes strategic, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 927 din 18 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la societatea comercială "i.c.p.e." - s.a. bucureşti."2. articolul 1 se abrogă.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:Şeful cancelariei primului-ministru,ion-mircea plângup. preşedintele autorităţii pentru valorificarea activelor statului,constantin botezp. ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,anton antonministrul economiei şi finanţelor,varujan vosganianbucureşti, 4 iulie 2007.nr. 705.----

13. HOTARARE nr. 655 din 27 iunie 2007 privind aprobarea platii contributiei financiare a Romaniei, aferenta participarii la Conferinta regionala de radiocomunicatii (RRC-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune digitala terestra [Conferinta regionala de radiocomunicatii (RRC-06)] si la Conferinta regionala pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, conferinte organizate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor (U.I.T.) in anul 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 28 pct. 7 din constituţia uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor, semnatã la geneva la 22 decembrie 1992, ratificatã prin legea nr. 76/1993 , şi al ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobatã prin legea nr. 126/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã plata contribuţiei financiare a româniei, aferentã participãrii la conferinţa regionalã de radiocomunicaţii (rrc-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune digitalã ...

14. DECRET nr. 693 din 3 iulie 2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrari finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economica si sociala si PHARE Cooperare transfrontaliera EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrãri finanţate din fonduri phare componenta coeziune economicã şi socialã şi phare cooperare transfrontalierã şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

15. LEGE nr. 226 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrari finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economica si sociala si PHARE Cooperare transfrontaliera EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrãri finanţate din fonduri phare componenta coeziune economicã şi socialã şi phare cooperare transfrontalierã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 844 din 13 octombrie 2006, cu urmãtoarele modificãri: 1. la articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) beneficiarii sunt obligaţi sã furnizeze reprezentanţilor autoritãţii contractante, pe parcursul desfãşurãrii controalelor, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016