Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 468 din 10 Mai 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 468 din 10 Mai 2022

Monitorul Oficial 468 din 10 Mai 2022 (M. Of. 468/2022)

1.  CIRCULARĂ nr. 11 din 10 mai 2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 10 mai 2022,banca naţională a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu data de 11 mai 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 3,75% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale ...

2.  ORDIN nr. 4.140 din 9 mai 2022 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 434 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (5) din legea nr. 268/2021 privind înfiinţarea autorităţii vamale române şi pentru modificarea unor acte normative,având în vedere dispoziţiile art. 5 pct. 16 din regulamentul (ue) nr. 952/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a codului vamal al uniunii,ţinând cont de avizul conform al ministerului finanţelor, comunicat prin adresa nr. 739.990 din 3 mai 2022,preşedintele autorităţii vamale române emite următorul ordin:art. 1efectuarea formalităţilor vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor ...

3.  HOTĂRÂRE nr. 66 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în ceea ce priveşte deciziile organizaţiilor de standardizare europene privind standardele europene şi documentele de standardizare europeană - COM(2022) 32 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/170 din 13.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.025/2012 în ceea ce priveşte deciziile organizaţiilor de standardizare europene privind ...

4.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 9 mai 2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

Întrucât criza generată de pandemia de covid-19 a determinat la nivel naţional luarea unor măsuri de natură sanitară şi economică care au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici astfel încât a fost nevoie de o serie de intervenţii pentru a acorda sprijin fie forţei de muncă rămase fără loc de muncă, fie pentru acordarea de granturi imm-urilor necesare pentru capital de lucru astfel încât să îşi poată continua activitatea,dat fiind că, ulterior, prin liberalizarea preţurilor la energie ca măsură impusă la nivel internaţional şi european s-a generat o creştere fără precedent a preţului la energia electrică, gazele naturale, precum şi ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 39 din 10 mai 2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi ale art. 43, coroborate cu cele ale art. 46 alin. (6), (8) şi (11), din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1282 din 23 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat alda adrian, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru tineret şi sport ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 65 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM(2022) 39 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/171 din 13.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a consiliului de modificare a directivei 2006/112/ce în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 64 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaţionale în Uniune - COM(2021) 823 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/169 din 13.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaţionale în uniune - com(2021) 823 final respectă principiile subsidiarităţii şi ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 63 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor norme pentru prevenirea utilizării abuzive în scopuri fiscale a entităţilor fictive şi de modificare a Directivei 2011/16/UE - COM(2021) 565 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/168 din 13.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a consiliului de stabilire a unor norme pentru prevenirea utilizării abuzive în scopuri fiscale a entităţilor fictive şi de modificare a directivei 2011/16/ue ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 62 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru pieţele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale şi hidrogenului - COM(2021) 803 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/177 din 13.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului privind normele comune pentru pieţele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale şi hidrogenului - com(2021) ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 61 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 767 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/161 din 7.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a deciziei 2005/671/jai a consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele uniunii privind protecţia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016