Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 9 mai 2022  privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane  aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial  din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 9 mai 2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
    Întrucât criza generată de pandemia de COVID-19 a determinat la nivel naţional luarea unor măsuri de natură sanitară şi economică care au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici astfel încât a fost nevoie de o serie de intervenţii pentru a acorda sprijin fie forţei de muncă rămase fără loc de muncă, fie pentru acordarea de granturi IMM-urilor necesare pentru capital de lucru astfel încât să îşi poată continua activitatea,
    dat fiind că, ulterior, prin liberalizarea preţurilor la energie ca măsură impusă la nivel internaţional şi european s-a generat o creştere fără precedent a preţului la energia electrică, gazele naturale, precum şi la combustibil care a avut impact atât asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie, precum şi asupra creşterii preţurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a puterii de cumpărare a persoanelor vulnerabile cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei,
    deoarece criza războiului din Ucraina a determinat la rândul său un impact puternic asupra preţurilor la bunurile de consum întrucât Ucraina este un mare producător şi exportator de cereale pentru Uniunea Europeană, iar odată cu declanşarea războiului aceste importuri, mai ales la cereale, s-au diminuat semnificativ astfel încât impactul asupra preţului la bunurile de consum destinate populaţiei a fost unul semnificativ,
    dat fiind faptul că, în mod concret, ca urmare a manifestării crizei pandemice generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, de liberalizarea preţului la energie în context european şi internaţional, precum şi ca urmare a crizei generate de invazia Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, preţurile necesare pentru traiul zilnic al populaţiei au înregistrat creşteri în unele situaţii şi de peste 50%, în categoria acestora încadrându-se preţul alimentelor de bază: ulei, zahăr, făină, orez, precum şi alte produse de asemenea natură necesare asigurării unui standard de viaţă decent pentru populaţie,
    deoarece, ca o consecinţă imediată a creşterii preţurilor la utilităţile publice destinate populaţiei, precum şi a preţului bunurilor de consum, în special cele destinate hranei, a avut loc o creştere care nu poate fi controlată pentru rata inflaţiei care sa reflectat în creşterea preţurilor la mărfurile alimentare de 7,1% în luna ianuarie 2022 faţă de luna ianuarie 2021, dar şi la celelalte bunuri de consum şi servicii, rata medie anuală a inflaţiei fiind de 5,1%, iar cea prognozată având în vedere o rată a inflaţiei de peste 10%,
    în considerarea faptului că, în aceste condiţii, a unei rate a inflaţiei ridicate, cele mai afectate categorii de populaţie sunt cele cu venituri mici, considerate categorii sociale vulnerabile, pentru care Guvernul României trebuie să adopte măsuri necesare protecţiei temporare împotriva riscului de deprivare materială, dar şi a riscului de sărăcie, măsuri care sunt considerate o prioritate şi din punctul de vedere al politicilor la nivel european, România având propus pentru aprobare în cadrul Politicii de coeziune Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială cu o valoare de peste 4,2 miliarde euro, din cadrul căruia pot fi susţinute o parte dintre măsurile de protecţie temporară pentru persoanele vulnerabile, în acord cu prevederile programului operaţional,
    luând în considerare faptul că în cadrul exerciţiului financiar 2014-2020 se află în derulare Programul operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate (POAD), care contribuie la consolidarea coeziunii sociale şi la reducerea sărăciei extreme, finanţând, printre altele, sprijin material pentru produse alimentare şi mese calde pentru categoriile vulnerabile şi din cadrul căruia pot fi susţinute o parte dintre măsurile de protecţie temporară pentru persoanele vulnerabile, în acord cu prevederile programului operaţional,
    deoarece, ca urmare a creşterii ratei inflaţiei, precum şi a creşterii preţurilor la utilităţi şi la bunurile de consum, cele mai afectate categorii principale de populaţie rămân pensionarii, ale căror venituri au o valoare mai mică de 1.500 lei, persoanele cu dizabilităţi în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 1.500 lei, precum şi familiile cu cel puţin doi copii aflaţi în întreţinere al căror venit este sub 600 lei pe membru de familie, precum şi familiile monoparentale al căror venit este sub 600 lei pe membru de familie,
    întrucât, conform Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2022, în anul 2018, aproximativ 3,2 milioane de persoane se aflau în deprivare materială severă, iar obiectivul este ca până în anul 2027 să se obţină reducerea numărului acestor persoane cu cel puţin 20% faţă de valoarea de referinţă aferentă anului 2020,
    în considerarea faptului că în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă, prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei şi prin amplificarea riscului de sărăcire extremă,
    în aceste condiţii, elementele menţionate mai sus vizează interesul public, iar pentru a evita riscul de deprivare materială severă, precum şi riscul de sărăcire severă, măsurile de protecţie temporară pentru persoanele vulnerabile reprezintă o urgenţă pentru Guvernul României, a căror reglementare nu poate fi amânată, motiv pentru care se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect instituirea unor măsuri temporare, constând în acordarea, până la data de 31 decembrie 2022, a unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de persoane vulnerabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Sprijinul material pentru categoriile de persoane vulnerabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde.
    (3) Sprijinul material prevăzut la alin. (2) este suportat din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială aferent perioadei de programare 2021-2027 şi al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate (POAD), cu respectarea regulilor de eligibilitate aplicabile şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie.
    (4) Sprijinul material acordat categoriilor de persoane vulnerabile este asimilat prestaţiilor sociale, nu se consideră venit în înţelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.
    (5) Contravaloarea măsurii acordate prin intermediul tichetului social pe suport electronic acordat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiari - persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile menţionate la art. 3 alin. (1), care sunt afectate de creşterea preţului utilităţilor publice şi a preţului bunurilor de consum, dar şi de creşterea ratei inflaţiei şi care urmează să beneficieze începând cu luna iunie 2022 de sprijin material sub formă de tichet social pe suport electronic pentru a fi protejate împotriva riscului de deprivare materială şi riscului de sărăcie extremă;
    b) familie - familia conform prevederilor art. 2-4 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) tichet social - forma de acordare a sprijinului material prevăzut la art. 1 alin. (2), asimilat biletelor de valoare şi beneficiilor de asistenţă socială, emis pe suport electronic de către unităţile emitente autorizate potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, utilizat în limita valorii nominale şi a condiţiilor de utilizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    d) sprijin material - sprijin asimilat beneficiarilor de asistenţă socială prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) şi art. 9 alin. (1) lit. a)-c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi acordat categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa parţial creşterea preţurilor la bunurile de consum, sub forma unui tichet social pe suport electronic, asimilat biletelor de valoare şi beneficiilor de asistenţă socială, destinat achiziţiei de produse alimentare şi de mese calde, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    e) risc de deprivare materială - risc de precaritate alimentară pentru acele categorii de persoane al căror nivel de venit pe membru de familie este sub nivelul/valoarea coşului de consum zilnic, minim, pentru produsele alimentare stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 privind structura coşului minim de consum pentru un trai decent în România, aprobată prin Legea nr. 554/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind structura coşului minim de consum pentru un trai decent în România;
    f) risc de sărăcie extremă - risc asociat acelor categorii de persoane al căror venit mediu pe membru de familie se situează sub nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de legislaţia în vigoare, şi prin care se acoperă doar parţial cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare pentru evitarea riscului de înfometare;
    g) unităţi emitente de tichete sociale - unităţi autorizate potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a emite tichete sociale pe suport electronic pentru alimente şi mese calde pentru categoriile de persoane şi în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    h) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale - autoritate publică centrală, cu responsabilităţi şi competenţe în domeniul politicilor şi serviciilor publice, care are rolul de a stabili şi a furniza lista privind categoriile de beneficiari prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, prin grija entităţilor aflate sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestuia;
    i) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - autoritate publică centrală cu responsabilităţi şi competenţe în domeniul managementului şi coordonării fondurilor externe nerambursabile, care are în gestionare Programul operaţional Incluziune şi demnitate socială şi Programul operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate şi decontează, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale aplicabile, cheltuielile efectuate pentru tichetul social pe suport electronic, în vederea acordării de sprijin material categoriilor de persoane defavorizate;
    j) unitate de implementare - structura de specialitate din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, respectiv Direcţia de implementare POAD, cu rol de beneficiar al finanţării nerambursabile aferente Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială şi Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri externe nerambursabile;
    k) unităţi afiliate - unităţi de comercializare a produselor alimentare şi/sau unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează masa caldă şi care se află pe lista unităţii emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde;
    l) convenţie - act juridic încheiat în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., care stabileşte modalitatea de etichetare, colectare şi distribuţie a tichetelor sociale emise pe suport electronic.


    CAP. II
    Categorii de persoane şi familii beneficiare de sprijin material. Reguli de acordare a sprijinului material
    ART. 3
    (1) Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari:
    a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
    b) persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
    c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
    d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

    e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.


    (2) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care familiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.
    (4) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele prevăzute la alin. (1) care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.

    ART. 4
    (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), se înţeleg:
    a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
    b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
    c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;
    d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) veniturile neimpozabile prevăzute la art. 62 lit. b), c),n),q) şi r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Nivelul veniturilor nete lunare aferent categoriilor de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) se determină pe baza tuturor veniturilor cumulate prevăzute la alin. (1).
    (3) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) sunt, după caz, cele din luna anterioară celei în care se efectuează plata sprijinului sau pentru care s-a efectuat plata impozitelor şi contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în luna anterioară celei în care se efectuează plata sprijinului.
    (4) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. i)-m) sunt cele realizate în anul 2021.

    CAP. III
    Valoarea nominală a sprijinului material sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru alimente şi mese calde. Reguli de emitere şi distribuţie a acestora
    ART. 5
    Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute de art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

    ART. 6
    (1) Tichetul social pe suport electronic este asimilat biletelor de valoare şi este emis de către unităţile emitente definite la art. 5 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
    (3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea de produse alimentare şi de mese calde pentru care au fost emise.
    (4) Se interzice unităţilor afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde.
    (5) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se alimentează o dată la două luni cu valoarea nominală menţionată la art. 5.
    (6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pot fi utilizate numai la unităţile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.
    (7) Unităţile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a evidenţia pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria produse alimentare şi masă caldă, aşa cum aceasta este definită de prezenta ordonanţă de urgenţă, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde. Pentru aceste bonuri fiscale poate fi selectată ca tip de plată valoarea 9 „Alte metode“ din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligaţia să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „ALIMENTE/MASĂ CALDĂ“, atunci când caracteristicile tehnice ala aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.
    (8) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde acordate beneficiarilor nu poate să fie diminuată în niciun mod.
    (9) Suportul electronic al tichetului social trebuie să aibă înscrise sau stocate într-un alt mod în acesta elementele obligatorii prevăzute la art. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările şi completările ulterioare, având înscris numele „TICHET SOCIAL ELECTRONIC“.

    ART. 7
    (1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor, denumite în continuare unităţi emitente.
    (2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, pentru unităţile emitente nou-autorizate. Pentru unităţile emitente deja autorizate se vor aplica prevederile art. 24.
    (3) Pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).
    (4) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde în condiţii de siguranţă.
    (5) Unităţile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene lista unităţilor afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde.
    (6) Unităţile emitente sunt obligate să selecteze unităţile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, potrivit art. 7 alin. (12), astfel încât să acopere întreaga arie de beneficiari ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde. Lista unităţilor afiliate se publică defalcat pe judeţe/localităţi pe site-ul oficial al unităţilor emitente, precum şi al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Unităţile emitente au obligaţia de a organiza activitatea de informare a beneficiarilor, precum şi de a răspunde solicitărilor acestora cu privire la unităţile afiliate.
    (7) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se virează sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziţie publică încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
    (8) Unităţile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizaţii care administrează schema/aranjamentul de plată ori alte organizaţii specializate, după caz.
    (9) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene virează unităţii emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, astfel:
    a) valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde - într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (7), deschise la instituţii de credit;
    b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (10) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde de către unităţile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.
    (11) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pe baza contractului de achiziţie publică legal încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde distribuite beneficiarilor şi achită unităţilor emitente de tichete sociale costul emiterii suportului electronic.
    (12) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. La estimarea valorii contractului de achiziţie publică se ia în calcul costul serviciilor prestate în scopul emiterii suportului electronic, dar nu include valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde.
    (13) În situaţia în care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene primeşte sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţi afiliate, acesta va notifica unitatea emitentă care are obligaţia de a restricţiona utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde numai la anumite unităţi afiliate, pentru serviciile specifice de comercializare a produselor alimentare şi servire a meselor calde.
    (14) Valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde emise pe suport electronic nu poate fi transferată beneficiarilor pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu a achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde achiziţionate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.

    ART. 8
    (1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:
    a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
    b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
    c) numele, prenumele şi codul numeric personal al beneficiarului. În cazul persoanelor fără adăpost, va conţine doar numele şi prenumele beneficiarului;
    d) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

    (2) Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate.
    (3) Obligativitatea prezentării actului de identitate prevăzută la alin. (2) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), acestea având obligaţia să prezinte un document eliberat de autorităţile publice locale care să ateste identitatea beneficiarului.
    (4) Sprijinul material acordat prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se returnează unităţii de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.
    (5) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde are obligaţia ca odată cu emiterea acestora să asigure măsurile necesare pentru ca beneficiarii să poată identifica şi cunoaşte reţeaua de unităţi afiliate care comercializează produse alimentare şi/sau servesc masă caldă pe raza localităţii de domiciliu sau reşedinţă a acestora ori în a căror evidenţă a administraţiilor publice locale se află.
    (6) Etichetarea, colectarea şi distribuţia tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin material se realizează de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A.
    (7) După emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, unitatea emitentă are obligaţia punerii la dispoziţia Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., în vederea distribuirii către beneficiari, conform tabelelor centralizatoare comunicate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pe baza listelor transmise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 9
    (1) Identificarea categoriilor de beneficiari se realizează, după cum urmează:
    a) în cazul celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a), de către Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv de către casele de pensii sectoriale şi reprezintă beneficiarii aflaţi în plată, în luna de plată anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului;
    b) în cazul celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. b)-f), de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi reprezintă beneficiarii cu drepturi de prestaţii sociale stabilite în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drepturi de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi drepturi de alocaţie pentru susţinerea familiei stabilite în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în evidenţă în luna anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului.

    (2) În elaborarea listelor privind beneficiarii eligibili pentru sprijinul material, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale se va asigura, prin instituţiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la eligibilitatea beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2). În cadrul listelor comunicate Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va fi menţionat şi domiciliul beneficiarilor.
    (3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Naţionale de Pensii Publice listele asumate cu beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) aflaţi în evidenţa acestora, întocmite potrivit modelului stabilit în condiţiile art. 10 alin. (1), în vederea integrării şi transmiterii de către Casa Naţională de Pensii Publice a listei finale la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea situaţiei către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
    (4) Familiile cu copii care nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi d), prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa ori locuiesc efectiv, aşa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pe baza cererilor şi a declaraţiilor pe propria răspundere depuse în condiţiile alin. (4) primăria întocmeşte situaţia centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condiţiile de acordare a sprijinului.
    (6) Modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (7) Primăria întocmeşte aceeaşi situaţie pentru persoanele fără adăpost aflate, după caz, în evidenţa sa, sau care au depus cererea şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la alin. (4).

    (8) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (5) şi (7) se transmite în format electronic până la data de 5 a lunii la agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, denumită în continuare agenţie teritorială, care centralizează situaţiile la nivelul judeţului în termen de maximum 2 zile şi le trimite la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru centralizare la nivelul întregii ţări.
    (9) Verificarea condiţiilor de venit prevăzute pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), pe baza veniturilor prevăzute la art. 4, se face exclusiv de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit dispoziţiilor art. 70^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Pentru asigurarea sprijinului material sub formă de tichet social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene situaţiile centralizatoare la nivel naţional, primite de la entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/autoritatea acestuia, la termenele şi în formatul stabilit prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului finanţelor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, emis în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Datele personale ale beneficiarilor urmează să fie colectate, stocate şi gestionate cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.

    ART. 11
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale actualizează lunar, înainte de fiecare alimentare a tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, listele cu beneficiarii stabiliţi conform art. 9 alin. (1)-(3), cu evidenţierea separată a modificărilor intervenite faţă de listele anterioare, iar pentru beneficiarii nou introduşi vor fi eliberate noi suporturi electronice.

    ART. 12
    În cazul în care beneficiarul sprijinului material nu se mai încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1), unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în baza informărilor de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, are obligaţia de anunţa unităţile emitente în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la certificarea situaţiei înregistrate, în vederea sistării utilizării sprijinului material primit prin intermediul tichetului social pe suport electronic.

    ART. 13
    (1) Ministerul Investiţiei şi Proiectelor Europene încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, o convenţie cu Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. pentru etichetarea, colectarea şi distribuţia tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A. la primărie şi vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A.
    (3) Serviciile de utilitate publică de etichetare, colectare şi distribuţie pe baza listelor de beneficiari comunicate periodic aferente tichetelor sociale pe suport electronic vor fi realizate de către Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., în baza convenţiei încheiate cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă la o valoare determinată prin aplicarea unui procent de maximum 0,6% din valoarea bugetului măsurii temporare „Sprijin pentru România“ prevăzut la art. 17 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Condiţiile şi termenele în care se asigură transmiterea tichetului social emis pe suport electronic se stabilesc prin convenţia încheiată între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A.

    ART. 14
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
    a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    b) solicitarea de către beneficiari şi/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde sau pentru fracţiuni din acestea;
    c) refuzul nejustificat al unităţilor afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde şi destinatarul final al acestora;
    d) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde contra unei fracţiuni de preţ sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
    a) între 1,5 şi 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c);
    b) între 3 şi 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);
    c) între 14 şi 20 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d).

    (3) Constituie contravenţie fapta unităţii emitente de a alimenta tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) şi se sancţionează cu amendă între 10 şi 14 puncte-amendă.
    (4) Constituie contravenţie fapta unităţii emitente de a emite tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde cu nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă între 10 şi 14 puncte-amendă.
    (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 4 şi 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde de la alte persoane decât destinatarul final.
    (6) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile legii.

    ART. 15
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sau de către alte organe abilitate în condiţiile legii.
    (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    (1) Ministerul Finanţelor poate dispune măsura suspendării autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 7 alin. (2), (3) şi (7).
    (2) Ministerul Finanţelor poate dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în următoarele situaţii:
    a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare;
    b) în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 7 alin. (9).

    (3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de către o echipă de specialişti a cărei componenţă se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.
    (4) Acordarea autorizaţiei de funcţionare unităţilor emitente şi dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către o comisie a cărei componenţă şi procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.

    CAP. IV
    Bugetul măsurii temporare „Sprijin pentru România“. Reguli pentru lansarea apelului de proiecte şi de decontare a cheltuielilor din bugetul de stat, precum şi din fonduri externe nerambursabile
    ART. 17
    (1) Bugetul măsurii temporare „Sprijin pentru România“, acordată prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru perioada 1 iunie 2022-31 decembrie 2022, se stabileşte la suma de 3.100.000 mii lei cu sursă de finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi din fonduri europene nerambursabile, în conformitate cu regulile de eligibilitate şi normele comunitare şi naţionale aplicabile Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială şi Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, prin unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de beneficiar de fonduri europene nerambursabile.
    (2) Din bugetul de stat pentru acordarea de tichete sociale se suportă cheltuielile pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1) privind:
    a) cheltuieli cu valoarea nominală a tichetului social pe suport electronic aferente categoriilor de beneficiari neeligibili conform Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială şi Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate;
    b) cheltuieli declarate neeligibile de către autorităţile competente indiferent de cauzele care au condus la efectuarea acestora, cu condiţia ca acestea să fie realizate pentru implementarea prezentelor măsuri de sprijin;
    c) cheltuieli de etichetare, colectare şi distribuţie realizate potrivit art. 13 alin. (3);
    d) cheltuielile pentru emiterea suporturilor electronice.

    (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) reprezintă cheltuieli neeligibile necesare implementării măsurilor temporare de sprijin sub forma tichetelor sociale pe suport electronic, se adaugă la cheltuielile eligibile ale proiectului şi se cuprind în anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

    ART. 18
    În anul 2022, odată cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă, pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, precum şi prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, ulterior transmiterii în sistemul pentru managementul fondurilor al Uniunii Europene, denumit în continuare SFC, a Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială, în limita valorii prevăzute pentru prioritatea 9 - Ajutorarea persoanelor defavorizate, se autorizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite, prin autoritatea de management, să introducă anexa nr. 3/54/25 la bugetul acestuia, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare aferente priorităţii 9 - Ajutorarea persoanelor defavorizate.

    ART. 19
    Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare care vizează acordarea unor tichetele sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care cuprinde valoarea totală a proiectului.

    ART. 20
    (1) Din fonduri europene nerambursabile se decontează categoriile de cheltuieli eligibile stabilite în conformitate cu regulile de eligibilitate şi grupul-ţintă din cadrul Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială şi Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate.
    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se decontează din fonduri europene nerambursabile ale Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială numai după aprobarea programului operaţional prin decizie a Comisiei Europene, după lansarea apelului de proiecte de către autoritatea de management al programului operaţional şi încheierea de către autoritatea de management a deciziei de finanţare cu unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
    (3) În sensul art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, pentru decontarea cheltuielilor din cadrul Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială, este necesară încheierea deciziei de finanţare între unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Autoritatea de management al Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială, anterior datei de 31 decembrie 2022.
    (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se decontează din fonduri europene nerambursabile ale Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate numai după aprobarea modificării programului operaţional prin decizie a Comisiei Europene.
    (5) În sensul art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru decontarea cheltuielilor din cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, este necesară încheierea deciziei de finanţare între unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Autoritatea de management al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, anterior datei de 31 decembrie 2022.
    (6) În cazul în care la data încheierii contractului de finanţare între unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Autoritatea de management al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, modificarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate nu este aprobată prin decizie a Comisiei Europene, cheltuielile vor fi decontate doar după aprobarea modificării programului operaţional. În acest caz, vor fi introduse, în cadrul deciziei de finanţare, prevederi contractuale privind momentul decontării cheltuielilor efectuate.
    (7) Pentru decontarea cheltuielilor cu tichetele sociale emise pe suport electronic din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la art. 20 alin. (1), aferente Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate pentru perioada de programare 2014-2020 şi Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială pentru perioada de programare 2021-2027, realizate în perioada de valabilitate a acestora, se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale să efectueze rambursările către unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru cheltuielile efectuate în limita creditelor de angajament şi a celor bugetare aprobate cu această destinaţie, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli cu tichetele sociale realizate în perioada de valabilitate a acestora, care se înscriu în condiţiile de eligibilitate şi ale grupului-ţintă specifice programului operaţional.

    ART. 21
    (1) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional pentru Incluziune şi demnitate socială, pentru perioada de programare 2021-2027, să lanseze apelul de proiecte destinat categoriilor de persoane defavorizate beneficiare de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, astfel încât acestea să fie protejate împotriva riscului de deprivare materială şi riscului de sărăcie extremă.
    (2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional pentru Incluziune şi demnitate socială, pentru perioada de programare 2021-2027, să încheie decizia de finanţare pentru apelul de proiecte lansat potrivit alin. (1) în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.
    (3) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional pentru Incluziune şi demnitate socială, pentru perioada de programare 2021-2027, să autorizeze cheltuieli şi să efectueze plăţi aferente deciziei de finanţare încheiate potrivit alin. (2) după aprobarea programului operaţional prin decizie a Comisiei Europene, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.

    ART. 22
    (1) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, pentru perioada de programare 2014-2020, să lanseze apelul de proiecte destinat categoriilor de persoane defavorizate beneficiare de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, astfel încât acestea să fie protejate împotriva riscului de deprivare materială şi riscului de sărăcie extremă.
    (2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, pentru perioada de programare 2014-2020, să încheie decizia de finanţare pentru apelul de proiecte lansat potrivit alin. (1) în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie.
    (3) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate, pentru perioada de programare 2014-2020, să autorizeze cheltuieli şi să efectueze plăţi aferente deciziei de finanţare încheiate potrivit alin. (2) în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie după aprobarea modificării programului operaţional prin decizie a Comisiei Europene.

    ART. 23
    Categoriile de cheltuieli efectuate cu valoarea nominală a tichetului social emis pe suport electronic, în perioada de valabilitate a acestuia, care nu pot fi decontate din fonduri europene nerambursabile pentru neîncadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile, neîncadrarea în categoriile de beneficiari-ţintă ai Programului operaţional Incluziune şi demnitate socială şi Programului operaţional Ajutorarea persoanelor dezavantajate rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 24
    Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 165/2018, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente care deţin autorizaţii de funcţionare potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt autorizate de către Ministerul Finanţelor pentru emiterea tichetului social pe suport electronic asimilat bonurilor de valoare şi beneficiilor sociale, prin simpla notificare, depusă la Ministerul Finanţelor însoţită de documentele justificative pentru dovedirea calităţii de unitate emitentă, fără a mai fi necesară emiterea altor reglementări legale în acest sens.

    ART. 25
    Autorizaţia de funcţionare menţionată la art. 24 se va elibera prin grija Ministerului Finanţelor în termen de 3 zile de la data depunerii notificării însoţite de documentele justificative.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 9 mai 2022.
    Nr. 63.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016