Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 468 din 29 Iulie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 468 din 29 Iulie 2013

Monitorul Oficial 468 din 29 Iulie 2013 (M. Of. 468/2013)

1. METODOLOGIE din 12 octombrie 2011 privind comunicarea publica a operelor muzicale prin proiectia publica a operelor cinematografice EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Art. 1prin utilizare, în sensul prezentei metodologii, se înţelege comunicarea publică prin proiecţia publică în săli sau grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop a operelor cinematografice ce cuprind în coloana sonoră opere muzicale, indiferent de suportul pe care este transpusă opera cinematografică şi de modalitatea tehnică folosită pentru comunicare.art. 2este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană juridică sau fizică autorizată ce realizează activităţi de natura celor menţionate la art. 1.art. 3(1) utilizatorii au obligaţia să obţină din partea uniunii compozitorilor şi muzicologilor din românia - asociaţia pentru drepturi de autor autorizaţia licenţă neexclusivă pentru ...

2. PROTOCOL din 12 octombrie 2011 avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale prin proiectia publica a operelor cinematografice EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Încheiat astăzi, 12 octombrie 2011, în cadrul comisiei de negociere constituite în temeiul deciziei directorului general al oficiului român pentru drepturile de autor nr. 241/2011 privind constituirea comisiei pentru negocierea metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţie publică a operelor cinematografice, între următoarele părţi:- societatea comercială cinema city romania - s.r.l., cu sediul în municipiul bucureşti, str. ana davila nr. 13, sectorul 5, prin dl administrator ariel bouskila;- societatea comercială movieplex cinema - s.r.l., cu sediul în bucureşti, bd. timişoara, plaza românia, nr. 26, et. 2, sectorul 6, reprezentată legal prin dl administrator yerli semsettin şi dl administrator ...

3. DECIZIE nr. 87 din 9 iulie 2013 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale prin proiectia publica a operelor cinematografice, incheiat la 12 octombrie 2011 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Ţinând cont de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rg ii/6.144 din 9 iulie 2013,în conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite prezenta decizie.art. 1 se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, protocolul având ca ...

4. DECRET nr. 687 din 16 iulie 2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor semnate de Romania, la Bucuresti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care vor fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru ratificarea amendamentelor semnate de românia, la bucureşti la 22 decembrie 2011, la acordul de garanţie dintre statele membre ale uniunii europene şi banca europeană de investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către banca europeană de investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din africa, caraibe şi pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieitraian bĂsescubucureşti, 16 iulie 2013.nr. 687.   __________

5. AMENDAMENTE din 22 decembrie 2011 la Acordul de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care vor fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Banca europeanĂ de investiŢiiluxemburg, 12 decembrie 2011 sg-ju/ju-corp-opt/cvs/2011-1321  dhlministerul finanŢelor publicedirecţia generală de trezorerie şi datorie publicăstr. apolodor nr. 17ro - sectorul 5, municipiul bucureşti exp - bei - eib   05247 20 mai 2011În atenţia domnului ministru gheorghe ialomiţianusubiect: modificarea acordului de garanţie a statelor membre aferentă împrumuturilor acordate de banca europeană de investiţii ("banca") pentru proiecte de investiţii în state din regiunea africa, caraibe, pacific, precum şi în ţările şi teritoriile de peste mări ("acordul de garanţie cotonou ii")stimate domnule ministru,prin scrisoarea adresată preşedintelui bei, în data de 24 ...

6. LEGE nr. 244 din 17 iulie 2013 pentru ratificarea amendamentelor semnate de Romania, la Bucuresti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind imprumuturile care vor fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse ratifică amendamentele*) semnate de românia, la bucureşti la 22 decembrie 2011, la acordul de garanţie dintre statele membre ale uniunii europene şi banca europeană de investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către banca europeană de investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din africa, caraibe şi pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnat de românia la luxemburg la 21 octombrie 2008, ratificat prin legea nr. 348/2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 809 din 26 noiembrie 2009.________*) traducere.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu ...

7. ORDIN nr. 697 din 19 iulie 2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate in fabricarea produselor din tutun EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul ministerul sănătăţii nr. e.n. 6.666/2013,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:art. i după ultima liniuţă de la punctul 5 "aditivi permişi pentru fabricarea ...

10. REGULAMENT din 19 iulie 2013 privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Romana de Marfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Scopart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea pe pieţele centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, pe termen scurt, mediu şi lung.domeniul de aplicareart. 2prezentul regulament se aplică producătorilor, titularilor de licenţă de furnizare şi titularilor de licenţă de transport din sectorul gazelor naturale.prin excepţie, la tranzacţiile organizate pe pieţele centralizate de gaze naturale pot participa şi clienţii eligibili noncasnici, însă numai în vederea achiziţionării de gaze naturale.termeni, definiţii şi abrevieriart. 3În înţelesul prezentului regulament, termenii şi abrevierile folosite au următoarea semnificaţie:a) activ - contractul de furnizare gaze naturale în care cantitatea, preţul şi perioada de livrare ...

11. ORDIN nr. 51 din 19 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Romana de Marfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d), ale art. 100 pct. 72 şi ale art. 146 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, şi ale art. 3 din ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 50/2013 pentru aprobarea regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite următorul ...

12. ORDIN nr. 827 din 2 iulie 2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate in fabricarea produselor din tutun EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul ministerul sănătăţii nr. e.n. 6.666/2013,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:art. i după ultima liniuţă de la punctul 5 "aditivi permişi pentru fabricarea ...

13. HOTARARE nr. 711 din 27 iunie 2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 139 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 387/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice