Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 465 din 06 Iunie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 465 din 06 Iunie 2018

Monitorul Oficial 465 din 06 Iunie 2018 (M. Of. 465/2018)

1. RECTIFICARE nr. 792 din 5 decembrie 2017 referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 792 din 5 decembrie 2017 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

La decizia curţii constituţionale nr. 792 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 415 din 16 mai 2018, se fac următoarele rectificări:- la pagina 3, coloana 1, rândul 14 (paragraful 3 al deciziei), la pagina 6, coloana 1, rândul 2 (paragraful 42 al deciziei) şi la pagina 14, rândul 10 (pct. 1 din dispozitivul deciziei), în loc de: „dosarul nr. 13.309/301/2016“ se va citi: „dosarul nr. 15.751/301/2016“;– ...

2. CUANTUMUL TOTAL din 6 iunie 2018 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Erdélyi Magyar Néppárt - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

Denumirea partidului politic: erdélyi magyar néppárt - partidul popular maghiar din transilvaniasediul partidului politic: cluj-napoca, strada suceava nr. 17, judeţul cluj ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al │total ...

3. ORDIN nr. 49 din 22 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. iordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în ministerul afacerilor interne, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 177 din 16 martie 2015, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. la articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) monitorizarea psihologică: demers proiectat atât în plan individual, cât şi organizaţional menit să urmărească evoluţia ...

4. DECIZIE nr. 215 din 5 iunie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Doru Eduard Clăbescu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

Având în vedere propunerea formulată de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat prin adresa nr. 2.054/sro din 31 mai 2018, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/10216/a.i.l. din 31 mai 2018 şi avizul favorabil nr. 30.927/2018 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al ministerului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat de către domnul doru eduard clăbescu,În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al ...

5. DECIZIE nr. 214 din 5 iunie 2018 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Romulus Cătălin Pantazi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

Având în vedere propunerea formulată de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat prin adresa nr. 2.054/sro din 31 mai 2018, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/10.216/a.i.l. din 31 mai 2018,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea cu caracter temporar, prin ...

6. HOTĂRÂRE nr. 365 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul operaţional pentru implementarea strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3finanţarea obiectivelor prevăzute în strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 ...

7. DECIZIA nr. 162 din 27 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│petre lăzăroiu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│simona-maya ...

9. HOTĂRÂRE nr. 71 din 29 mai 2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018) 171 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/251 din 23.05.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:- propunerea de directivă este întemeiată pe art. 153 alin. (2) din tfue care vizează îmbunătăţirea în special a mediului de muncă pentru a proteja sănătatea şi siguranţa lucrătorilor ...

10. HOTĂRÂRE nr. 70 din 29 mai 2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Reforma structurii administrative a şcolilor europene - COM (2018) 152 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/252 din 23.05.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:- în şcolile europene studiază 503 elevi de naţionalitate română; până în anul 2013, elevii de naţionalitate română învăţau în 5 şcoli, având statutul de swals (elevi ...

11. HOTĂRÂRE nr. 69 din 29 mai 2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiaţii din Turcia - COM (2018) 91 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/253 din 23.05.2018,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că uniunea europeană şi-a respectat angajamentul de a furniza 3 miliarde eur pentru perioada 2016-2017 prin intermediul instrumentului pentru refugiaţii din turcia şi că întreaga sumă a fost ...

12. DECRET nr. 439 din 4 iunie 2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea ministerului economiei, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 4 iunie 2018.nr. 439.-----

13. LEGE nr. 121 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 6 iunie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 112 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea ministerului economiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1038 din 29 decembrie 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,carmen-ileana mihĂlcescupreŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 4 iunie 2018.nr. 121.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice