Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 464 din 01 Iulie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 464 din 01 Iulie 2011

Monitorul Oficial 464 din 01 Iulie 2011 (M. Of. 464/2011)

1. HOTARARE nr. 619 din 16 iunie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm", regie autonoma aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 203/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al regiei autonome de distribuţie şi exploatare a filmelor "româniafilm", regie autonomã ...

2. TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR*) din 1 iulie 2011 cuprinzand arhitectii si conductorii arhitecti inscrisi in Ordinul Arhitectilor din Romania pana la data de 30 aprilie 2011 EMITENT: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

------------*) tabloul naţional al arhitecţilor se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 464 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.numere de înregistrare radiate din tnasecţiunea 1: arhitecţi cu drept de semnãturãsecţiunea 2: conductori arhitecţi cu drept de semnãturãarhitecţi cu drept de semnãturã suspendatconductori arhitecţi cu drept de semnãturã suspendat   anexa i: filialele teritoriale al ordinului arhitecţilor din românianotĂ:tabloul naţional al arhitecţilor cuprinde arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în ordinul arhitecţilor din românia pânã la data de 30 aprilie 2011.tabloul naţional al arhitecţilor se ...

3. ORDIN nr. 2.351 din 29 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (2^4) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin:art. imetodologia de distribuire a sumelor plãtite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de cãtre aceştia, aprobatã prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 1.314/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 658 ...

4. CIRCULARA nr. 22 din 1 iulie 2011 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iulie 2011 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

Având în vedere prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi ţinând seama de evoluţiile macroeconomice şi monetare recente,banca naţionalã a româniei hotãrãşte:pentru luna iulie 2011, nivelul ratei dobânzii de referinţã a bãncii naţionale a româniei este de 6,25% pe an.   preşedintele consiliului de administraţieal bãncii naţionale a româniei,   mugur constantin isãrescubucureşti, 1 iulie 2011.nr. 22.   -------

5. HOTARARE nr. 658 din 29 iunie 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 424/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitatii Voluntari, judetul Ilfov" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

Având în vedere dispozitivul sentinţei civile nr. 4.332 din 8 decembrie 2009, pronunţatã de curtea de apel bucureşti, rãmasã irevocabilã prin decizia nr. 315 din 21 ianuarie 2011 a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, precum şi prevederile art. 371^1 din codul de procedurã civilã,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 24 alin. (1) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa nr. 2 la hotãrârea guvernului nr. 424/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "construcţia autostrãzii bucureşti-braşov, ...

6. ORDIN nr. 312 din 29 iunie 2011 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiza a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

În temeiul art. 5 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 111/2006, cu modificãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice emite urmãtorul ordin:art. 1 ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice nr. 301/2011 privind aprobarea metodologiei de analizã a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 416 din 14 ...

7. DECLARATIE DE COOPERARE din 7 iunie 2011 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Administratia pentru Prevenirea Spalarii Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism*) EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

-------------*) traducere.În interes reciproc, pentru a facilita investigarea şi urmãrirea penalã a persoanelor suspectate de comiterea spãlãrii banilor şi a activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, cu intenţia de a efectua schimbul de informaţii, confirmat prin prezenta declaraţie de cooperare între oficiul naţional de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor şi administraţia pentru prevenirea spãlãrii banilor (denumite în continuare agenţii), am hotãrât asupra urmãtoarelor principii:art. 1În conformitate cu legislaţia ţãrilor respective, pe bazã de reciprocitate sau în mod spontan, agenţiile vor coopera, direct sau indirect, pentru a colecta, a procesa şi a ...

8. ORDIN nr. 154 din 28 iunie 2011 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Administratia pentru Prevenirea Spalarii Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

În temeiul:- art. 19 alin. (4) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 7 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiului naţional de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.599/2008,preşedintele oficiului naţional de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor emite prezentul ordin.art. 1se aprobã publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a declaraţiei de cooperare dintre oficiul naţional de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor din românia ...

9. DECIZIE nr. 872 din 23 iunie 2011 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

Pe rol se aflã soluţionarea sesizãrii de neconstituţionalitate a legii pentru modificarea legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, formulatã de un grup de 111 de deputaţi, în temeiul art. 146 lit. a) din constituţie.cu adresa nr. 51/2.584 din 2 iunie 2011, secretarul general al camerei deputaţilor a trimis curţii constituţionale, în temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. a) din constituţie şi al art. 15 alin. (1) şi (4) din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea legii pentru modificarea legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, formulatã de 111 deputaţi.la sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnãturile ...

10. ORDIN nr. 313 din 29 iunie 2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 5 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 111/2006, cu modificãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice emite urmãtorul ordin:art. 1atunci când valoarea estimatã a achiziţiei, fãrã tva, este mai micã sau egalã ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice