Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 460 din 17 Mai 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 460 din 17 Mai 2024

Monitorul Oficial 460 din 17 Mai 2024 (M. Of. 460/2024)

1.  ORDIN nr. 887 din 24 aprilie 2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea/ în coordonarea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

Având în vedere:- adresa ministerului mediului, apelor şi pădurilor nr. dgrujrp/101.244 din 7.02.2024 către ministerul finanţelor privind aplicarea prevederilor art. viii alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;– adresa de răspuns a ministerului finanţelor nr. 1.004.349 din 7.03.2024;– referatul de aprobare al direcţiei generale resurse umane, juridică şi relaţia cu parlamentul nr. dgrujrp/101.670 din 13.03.2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor ...

3.  ORDIN nr. 632 din 19 februarie 2024 privind completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

Având în vedere prevederile:- art. 3 alin. (3) lit. b) şi art. 6 alin. (3) lit. a) şi h) din hotărârea guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidarităţii sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 21^1 din ordonanţa guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 din ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 privind lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională ...

4.  ORDIN nr. 207 din 9 mai 2024 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 22.381/2019 a activităţii miniere de exploatare a apei geotermale în perimetrul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 338/2023 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

Având în vedere:- art. 24 alin. (1) şi (9) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 109 - 113 din normele pentru aplicarea legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;– referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 300.402 din 22.04.2024,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin licenţa de concesiune nr. 22.381/2019 a ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 507 din 16 mai 2024 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Amenajare Valea Iadăra pentru apărarea împotriva inundaţiilor, în comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „amenajare valea iadăra pentru apărarea împotriva inundaţiilor, în comuna mireşu mare, judeţul maramureş“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri de la bugetul de stat prin ministerul mediului, apelor şi pădurilor, din veniturile proprii ale administraţiei naţionale „apele române“, precum şi din alte surse legal constituite, ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 505 din 16 mai 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind conţinutul permisului de şedere pentru beneficiarii protecţiei temporare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 5 din hotărârea guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 268 din 18 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) reşedinţa în românia."2. după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) În vederea atestării reşedinţei în românia prevăzute la ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 504 din 16 mai 2024 pentru modificarea lit. h) a articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 319/2019 privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul unic din hotărârea guvernului nr. 319/2019 privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 425 din 30 mai 2019, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) sistemul naţional de evidenţă informatizată a cazierului judiciar, evidenţa informatică a persoanelor date în urmărire - «urmăriţi», evidenţa informatică a persoanelor dispărute - «dispăruţi», evidenţa informatică a măsurilor preventive neprivative de libertate şi a persoanelor faţă de care s-au dispus ordine de ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 494 din 14 mai 2024 privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 11 alin. (7) şi art. 32 alin. (2) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin hotărârea guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 493 din 14 mai 2024 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 9 alin. (8) şi art. 32 alin. (2) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „construcţia autostrăzii bucureşti-braşov, tronsonul bucureşti-ploieşti“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 231 din 8 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 491 din 14 mai 2024 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF Braşov, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

În conformitate cu prevederile art. 2-4 din ordonanţa guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 490 din 14 mai 2024 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300", precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 507/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i(1) se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „autostrada bucureşti-braşov km 0+000-173+300“, prevăzuţi în anexa nr. 5 la hotărârea guvernului nr. 507/2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) anexa nr. 5 la hotărârea guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada bucureşti-braşov km 0+000-173+300“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 360 din 21 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016