Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 887 din 24 aprilie 2024  privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea/ în coordonarea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 887 din 24 aprilie 2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea/ în coordonarea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 460 din 17 mai 2024
    Având în vedere:
    - Adresa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. DGRUJRP/101.244 din 7.02.2024 către Ministerul Finanţelor privind aplicarea prevederilor art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Adresa de răspuns a Ministerului Finanţelor nr. 1.004.349 din 7.03.2024;
    – Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridică şi relaţia cu Parlamentul nr. DGRUJRP/101.670 din 13.03.2024 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea/în coordonarea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024,

    în conformitate cu prevederile art. VIII şi art. IX alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul:
    - art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. IX alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea/în coordonarea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024.
    (2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin se va efectua de către structurile financiar-contabile şi va cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume acordate în legătură cu acestea.

    ART. 2
    (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea/în coordonarea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, se va realiza eşalonat, în tranşe, conform prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2024, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
    (3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite conform art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:
    A = (suma de actualizat x IPC)/100, unde:
    A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;
    suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;
    IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.


    (4) La sumele actualizate în condiţiile alin. (3) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

    ART. 3
    (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii tranşelor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, care fac obiectul plăţii eşalonate, conform legii, neplătite până la data de 31 decembrie 2023.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte tranşele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, care fac obiectul plăţii eşalonate, conform legii, neplătite până la data de 31 decembrie 2023.
    (3) Tranşele prevăzute la alin. (1) se plătesc eşalonat începând cu anul 2024, astfel:
    a) în anul 2024 se plăteşte 5% din valoarea rămasă neplătită în anul 2023;
    b) în anul 2025 se plăteşte 10% din valoarea rămasă neplătită în anul 2024;
    c) în anul 2026 se plăteşte 25% din valoarea rămasă neplătită în anul 2025;
    d) în anul 2027 se plăteşte 25% din valoarea rămasă neplătită în anul 2026;
    e) în anul 2028 se plăteşte 35% din valoarea rămasă neplătită în anul 2027.

    (4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite conform art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:
    A = (suma de actualizat x IPC)/100, unde:
    A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;
    suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;
    IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna în care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.


    (5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

    ART. 4
    În cursul termenului prevăzut la art. 1 şi 3, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

    ART. 5
    Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în tranşele prevăzute la art. 1 şi 3, se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii.

    ART. 6
    Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 3 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă de la titlul „Cheltuieli de personal“, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare şi cele de judecată, de la titlul „Bunuri şi servicii“, articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, conform legii.

    ART. 7
    (1) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, vor transmite Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor datele aferente plăţii tranşei stabilite potrivit art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările şi completările ulterioare, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice.
    (2) Direcţia generală economică, investiţii şi administrativ din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor va centraliza datele primite de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, Garda Forestieră Naţională, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, Administraţia Fondului pentru Mediu şi Administraţia Naţională „Apele Române“ ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va propune Ministerului Finanţelor modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs şi pentru proiectul de buget pe anii următori.

    ART. 8
    În vederea alocării fondurilor publice necesare aplicării prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile ordonatorilor secundari şi terţiari de credite, ale căror cheltuieli de personal sunt finanţate de la bugetul de stat, se transmit conform calendarului bugetar prevăzut de legislaţia în vigoare.

    ART. 9
    (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1 şi 3, pe bază de state, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiar sau în numerar.

    ART. 10
    Creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin se angajează şi utilizează numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Ionuţ Sorin Banciu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 aprilie 2024.
    Nr. 887.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016