Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 459 din 17 Mai 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 459 din 17 Mai 2024

Monitorul Oficial 459 din 17 Mai 2024 (M. Of. 459/2024)

1. ORDIN nr. 4.312 din 22 aprilie 2024 privind acreditarea domeniului de doctorat "Chimie" în cadrul Şcolii Doctorale - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, organizată la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

În conformitate cu prevederile:- art. 30 alin. (1) şi (3), art. 61 şi ale art. 240 alin. (2) din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordinului ministrului educaţiei nr. 3.020/2024 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare; – ordinului ministrului educaţiei nr. 5.500/2021 privind menţinerea acreditării universităţii tehnice din cluj-napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat,luând în considerare adresa agenţiei române de asigurare a calităţii ...

2. ORDIN nr. 4.311 din 22 aprilie 2024 privind acreditarea domeniului de doctorat "Management" în cadrul Şcolii Doctorale de Management, organizată la Universitatea "Ovidius" din Constanţa EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

În conformitate cu prevederile:- art. 30 alin. (1) şi (3), art. 61 şi ale art. 240 alin. (2) din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordinului ministrului educaţiei nr. 3.020/2024 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 5.978/2021 privind menţinerea acreditării universităţii „ovidius“ din constanţa în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,luând în considerare adresa agenţiei române ...

3. NORME din 13 mai 2024 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027 EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.025 din 13 mai 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 din 17 mai 2024.──────────cap. itransmiterea către autoritatea de management al programului operaţional sectorial mediu, către autoritatea de management al programului operaţional infrastructură mare, respectiv către autoritatea de management pentru programul dezvoltare durabilă a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare pentru proiectele:– aprobate în cadrul programului operaţional sectorial mediu 2007-2013 (în cele ce urmează „posm“)– aprobate în cadrul programului operaţional infrastructură mare 2014-2020 (în cele ce urmează „poim“)– ...

4. ORDIN nr. 2.025 din 13 mai 2024 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027 EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru programul operaţional sectorial mediu 2007-2013, programul operaţional infrastructură mare 2014-2020 şi pentru programul dezvoltare durabilă 2021-2027, aprobată cu completări prin legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, văzând referatul de aprobare al direcţiei generale program dezvoltare durabilă nr. 61.878 din 25.04.2024,în temeiul art. iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2024 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 15/2013 privind ...

7. ORDIN nr. 1.977 din 7 mai 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 702/778/98/2024 privind aprobarea tipului produselor care compun pachetele cu produse alimentare, conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024 EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

Având în vedere adresa nr. 241.682 din 29.04.2024, emisă de către ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale,luând în considerare referatul de aprobare nr. 65.116 din 7.05.2024,în temeiul prevederilor:- art. 13 alin. (8) din mecanismul de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 70/2024;– art. 14 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea ministerului investiţiilor şi proiectelor europene, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 18 alin. (3) din ...

8. DECIZIE nr. 166 din 17 mai 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 13.025 din 9 mai 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.255 din 9 mai 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul bihor prin adresa nr. 3.956 din 11 aprilie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 16.026/2024,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şif), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), al art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

9. DECIZIE nr. 165 din 17 mai 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumbravă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 13.026 din 9 mai 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.256 din 9 mai 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul braşov prin adresa nr. 5.926 din 8 aprilie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 16.027/2024,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

10. DECIZIE nr. 164 din 17 mai 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

Având în vedere propunerea formulată de agenţia naţională pentru achiziţii publice prin adresa nr. 3.828 din 9 mai 2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/15.934/ma din 9 mai 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 19.343/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 21 iunie 2024, doamna ionela-daniela balaş, ...

11. DECIZIE nr. 163 din 17 mai 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

Având în vedere adresa ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 93.289 din 8 mai 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.158 din 8 mai 2024 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/16.352/m.a. din 13 mai 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 19.661/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (1) şi (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta ...

12. HOTĂRÂRE nr. 495 din 14 mai 2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov -Târgu Mureş-Cluj-Oradea" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), al art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) şi al art. 32 alin. (2) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 417/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „secţiunea 1c, subsecţiunea ogra-târgu mureş pe teritoriul ...

13. DECRET nr. 870 din 17 mai 2024 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 671/2024,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 1 iunie 2024, domnul vlad decebal-constantin, judecător la Înalta curte de casaţie şi justiţie, se eliberează din funcţie ca ...

14. DECRET nr. 869 din 17 mai 2024 privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, având în vedere propunerea guvernului,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna monica-cecilia sitaru, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al româniei în republica africa de sud, în republica botswana, în uniunea comorelor, în republica seychelles, în republica madagascar, în republica mauritius, în republica mozambic, în regatul lesotho, în republica zambia şi în republica namibia, se acreditează şi în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al româniei în regatul eswatini, cu reşedinţa la pretoria.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.prim-ministruion-marcel ciolacubucureşti, 17 mai 2024.nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016