Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 13 mai 2024  de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 13 mai 2024 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 459 din 17 mai 2024
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.025 din 13 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 17 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Transmiterea către Autoritatea de management al Programului operaţional sectorial Mediu, către Autoritatea de management al Programului operaţional Infrastructură mare, respectiv către Autoritatea de management pentru Programul Dezvoltare durabilă a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare pentru proiectele:
    – aprobate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (în cele ce urmează „POSM“)
    – aprobate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (în cele ce urmează „POIM“)
    – aprobate în cadrul Programului Dezvoltare durabilă 2021-2027 (în cele ce urmează „PDD“)
    – preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020
    – preluate integral sau parţial din Programul operaţional Infrastructură mare în cadrul Programului Dezvoltare durabilă 2021-2027
    ART. 1
    Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 (denumiţi în continuare beneficiarii) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările, transmit către Autoritatea de management al fiecărui program incident (POSM, POIM sau PDD, după caz), pe baza analizei, cu privire la încadrarea în prevederile art. 2 - 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare, aplicate de către Autoritatea de management al POSM, POIM sau PDD, după caz, pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, proiectelor implementate prin POSM, POIM sau PDD, precum şi proiectelor preluate integral sau parţial din cadrul acestor programe în cadrul POIM sau PDD, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

    ART. 2
    (1) Beneficiarii depun o singură solicitare, pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora, denumită în continuare solicitare, pentru toate contractele de achiziţie publică din cadrul unui proiect, şi aceasta are ca obiect exclusiv reducerile procentuale şi corecţiile financiare şi accesoriile acestora, aplicate pe valoarea contractelor finanţate prin intermediul POSM, POIM sau PDD.
    (2) Solicitarea va fi semnată de reprezentantul legal.
    (3) Documentele ataşate potrivit prevederilor prezentelor norme vor avea menţiunea „Conform cu originalul“ şi semnătura managerului de proiect.

    ART. 3
    (1) Solicitările pentru încadrarea în prevederile art. 2-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, a reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare şi accesoriilor acestora se fac atât pentru sumele care au beneficiat de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru POSM, cât şi pentru cele care nu au beneficiat de prevederile actului normativ menţionat, în cadrul POSM.
    (2) Solicitarea va fi semnată de reprezentantul legal.
    (3) Documentele ataşate potrivit prevederilor prezentelor norme vor avea menţiunea „Conform cu originalul“ şi semnătura managerului de proiect.

    CAP. II
    Verificarea şi certificarea de către Autoritatea de management al POSM, POIM sau PDD a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare pentru proiectele aprobate în cadrul POSM, pentru proiectele aprobate în cadrul POIM, pentru proiectele aprobate în cadrul PDD, pentru proiectele preluate integral sau parţial din POSM în cadrul POIM, pentru proiectele preluate integral sau parţial din POIM în cadrul PDD
    ART. 4
    (1) Solicitările se depun de către beneficiari, fizic sau electronic, prin e-mail, prin intermediul SMIS sau la registratura Autorităţii de management al fiecărui program incident, după caz, şi vor fi înaintate spre analiză Direcţiei management financiar, Direcţiei generale program dezvoltare durabilă din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
    (2) În scopul verificării şi certificării solicitărilor transmise de beneficiari, Direcţia management financiar realizează următoarele activităţi:
    a) solicită Direcţiei generale juridice şi relaţia cu Parlamentul confirmarea faptului că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului. nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) solicită structurii de specialitate responsabile confirmarea faptului că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) stabileşte valoarea debitelor constituite pentru fiecare solicitare de plată transmisă de beneficiari şi valoarea debitelor recuperate.

    (3) În situaţia în care Direcţia management financiar constată faptul că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, solicită Serviciului verificare achiziţii publice/Serviciului constatare nereguli şi antifraudă analiza solicitării beneficiarului şi a documentelor care o însoţesc, în vederea stabilirii conformării cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care din analiza solicitării şi a documentelor care o însoţesc se constată faptul că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia management financiar întocmeşte Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele aprobate în cadrul POSM, POIM sau PDD, notă pe care o motivează şi o supune aprobării conducerii Autorităţii de management al fiecărui program incident, după caz.
    (5) În cazul în care din analiza documentelor se constată faptul că beneficiarul nu se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia management financiar întocmeşte Nota privind neîncadrarea în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul POSM, POIM sau PDD, notă pe care o motivează şi o supune aprobării conducerii Autorităţii de management al fiecărui program incident, după caz.
    (6) În baza notei prevăzute de alin. (4), aprobată de şeful Autorităţii de management incidente, Direcţia management financiar întocmeşte nota către ordonatorul principal de credite, care dispune măsurile ce se impun, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) După aprobarea notei de către ordonatorul principal de credite, măsurile dispuse prin aceasta se comunică beneficiarului în termen de 30 de zile de la aprobare. O copie a comunicării transmise beneficiarului se ataşează la dosarul solicitării privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora.
    (8) Beneficiarul poate contesta nota prevăzută la alin. (5), comunicată potrivit alin. (7), în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia se depune în scris la registratura Autorităţii de management al fiecărui program incident şi, după caz, va fi însoţită de documente justificative şi va fi înaintată spre analiză unei comisii special constituite în acest sens prin decizie a conducerii Autorităţii de management al fiecărui program incident.
    (9) Contestaţia prevăzută la alin. (8) trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale contestatarului/beneficiarului;
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept pe care se bazează contestaţia;
    d) dovezile pe care se întemeiază contestaţia;
    e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia (caz în care se depune dovada împuternicirii).

    (10) Contestaţia prevăzută la alin. (8) se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa la Autoritatea de management, prin decizie aprobată de către conducerea Autorităţii de management, şi se comunică beneficiarului în termen de 5 zile de la aprobare.
    (11) Modelele notelor prevăzute la alin. (4) şi (5) se aprobă prin decizie a conducerii Autorităţii de management al fiecărui program incident.

    CAP. III
    Punerea în aplicare a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite referitoare la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru POSM, POIM sau PDD şi a sumelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate
    ART. 5
    (1) După aprobarea notelor prevăzute la art. 4 alin. (4), Direcţia management financiar efectuează plata către beneficiari a sumelor reprezentând reduceri procentuale şi/sau corecţii financiare aplicate şi a debitelor reţinute sau transferate prin plată voluntară.
    (2) Pentru dobânda nerecuperată, conform unor titluri de creanţă întocmite şi comunicate beneficiarilor până la data informării prevăzute la art. 4 alin. (7), beneficiarii nu vor mai fi consideraţi debitori. În vederea recuperării acesteia, Direcţia management financiar realizează următoarele activităţi:
    a) transferă sumele aferente dobânzilor datorate, pentru care beneficiarul nu mai are calitatea de debitor, din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzută la art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent fiecărui program în parte, urmând a se efectua transferul pe surse de finanţare în conturile programului respectiv;
    b) completează sumele recuperate în Registrul debitorilor.

    (3) Sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu au fost emise titluri de creanţă, nu vor mai fi stabilite drept creanţe, cu excepţia dobânzii aferente Fondului European de Dezvoltare Regională/Fondului de Coeziune, denumit în continuare FEDR/FC.
    (4) Dobânda se calculează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare faptul că intervalul de timp operează din prima zi după expirarea termenului de plată stabilit conform art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la data comunicării către beneficiari a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Calculul dobânzii datorate aferente FEDR/FC se va realiza prin întocmirea procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) După aprobarea de către conducerea Autorităţii de management a procesului-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, Direcţia management financiar realizează următoarele activităţi:
    a) transferă sumele reprezentând dobândă datorată aferentă FEDR/FC din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzută la art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent fiecărui program, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR/FC;
    b) comunică Direcţiei antifraudă, constatare nereguli şi măsuri integritate informaţiile necesare pentru înregistrarea în Registrul debitorilor a sumelor recuperate.

    (7) Dosarele cuprinzând solicitările beneficiarilor cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi a sumelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate se arhivează la nivelul Direcţiei management financiar.

    ART. 6
    Pentru reducerile procentuale şi/sau corecţiile financiare aplicate cheltuielilor aferente contractelor de achiziţie publică, prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cerute la rambursare de către beneficiari, ulterior depunerii şi aprobării de către Autoritatea de management incidentă fiecărui program a solicitării prevăzute la art. 4 alin. (1), Direcţia management financiar, în baza notei întocmite conform art. 4 alin. (4), efectuează plata către beneficiari din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzută la art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, a căror investigare se derulează la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor constatate după intrarea în vigoare a acesteia
    ART. 7
    (1) În vederea identificării debitorului pentru neregulile aferente situaţiilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul de specialitate responsabil cu efectuarea controlului realizează următoarele activităţi:
    a) solicită beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, copii de pe documentele deţinute care să ateste încadrarea în prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) verifică, potrivit evidenţelor proprii, dacă beneficiarul se încadrează în prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Documentele solicitate beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de către compartimentul de specialitate responsabil cu efectuarea controlului sunt:
    a) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în Sistemul electronic al achiziţiilor publice, denumit în continuare SEAP, înainte de 10 iunie 2011, anunţul/invitaţia de participare din SEAP, copie de pe raportul de activitate întocmit de Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/ Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice, denumită în continuare UCVAP/CVAP;
    b) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în SEAP în perioada 10 iunie - 1 octombrie 2011, anunţul/invitaţia de participare din SEAP şi copia de pe raportul procedurii cu opinia UCVAP/CVAP „fără observaţii“;
    c) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în SEAP după 1 octombrie 2011, anunţul/invitaţia de participare din SEAP;
    d) pentru situaţiile în care procedura de achiziţie publică a respectat prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, încălcând prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, copie de pe Nota justificativă privind alegerea procedurii de achiziţie şi anunţul/invitaţia de participare din SEAP;
    e) în cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor de achiziţie sectorială, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, conform art. 2 alin. (4) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul POIM şi PDD a căror procedură de atribuire a făcut obiectul controlului ex ante exercitat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, anterior producerii de efecte asupra bugetului Uniunii Europene sau naţional prin rambursarea unor cheltuieli derivate din contract şi pentru care au fost stabilite reduceri procentuale sau corecţii financiare, documentul de control al ANAP şi anunţul/invitaţia de participare din SEAP;
    f) în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări, produse sau servicii încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi Programului Dezvoltare durabilă 2021-2027, pentru care au fost stabilite corecţii financiare şi/sau reduceri procentuale, ca urmare a constatării existenţei în documentaţia de atribuire a unor cerinţe restrictive, care conduc la restrângerea concurenţei, prin includerea unor standarde sau specificaţii tehnice, cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, producător, origine, un anumit procedeu, mărci, brevete, tipuri, producţie specifică sau alte cerinţe fără menţiunea „sau echivalent“, dacă procedura de achiziţie publică a fost lansată anterior datei de 1 iulie 2020, data emiterii de către Autoritatea de management al POIM a Instrucţiunii nr. 31/2020, ca urmare a transmiterii de către Comisia Europeană a Raportului final ARES (2020) 1625280, anunţul/invitaţia de participare din SEAP.


    ART. 8
    În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, rubrica „Debitor“ din Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare nu se completează, făcându-se menţiunea că sumele rezultate din aplicarea corecţiilor, reprezentând creanţe bugetare, se recuperează de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în conturile programelor europene respective şi/sau în conturile de la bugetul de stat aferente acestora.

    ART. 9
    Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, aprobată în prealabil în cadrul Autorităţii de management incidente fiecărui program, se transmite, după caz, Direcţiei autorizare şi verificare achiziţii publice şi Direcţiei management financiar, care realizează următoarele activităţi:
    a) transferă sumele reprezentând creanţă datorată aferentă FEDR/FC din contul de trezorerie alimentat din poziţia bugetară prevăzută la art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în contul de recuperare debite aferent fiecărui program, după caz, urmând a se efectua transferul în contul de disponibil aferent FEDR/FC;
    b) înregistrează sumele recuperate în Registrul debitorilor.


    ART. 10
    Dosarele aferente notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare prin care se stabileşte suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice se arhivează separat, la nivelul compartimentului de specialitate responsabil cu efectuarea controlului.

    ART. 11
    Pentru proiectele preluate integral sau parţial din POSM în cadrul POIM, titlurile de creanţă aplicate pentru partea finanţată din POIM, încadrate de către echipele de control în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, vor beneficia de aceste prevederi şi pentru valoarea reducerii procentuale şi/sau corecţiei aferente părţii din contractul economic finanţat prin POSM.

    ART. 12
    Pentru proiectele preluate integral sau parţial din POIM, în cadrul PDD, titlurile de creanţă aplicate pentru partea finanţată din PDD, încadrate de către echipele de control în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, vor beneficia de aceste prevederi şi pentru valoarea reducerii procentuale/corecţiei aferente părţii din contractul economic finanţat prin POIM.

    CAP. V
    Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, constatate în cadrul procedurilor de atribuire iniţiate anterior datei de 1 octombrie 2011, precum şi al celor iniţiate după data de 1 octombrie 2011 şi finanţate din POIM şi PDD
    ART. 13
    (1) În vederea analizei încadrării reducerii procentuale, structurile cu atribuţii de verificare care aplică reduceri procentuale din cadrul Autorităţii de management al fiecărui program incident solicită beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, copii ale documentelor deţinute care să ateste încadrarea în prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Documentele solicitate beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de către structurile cu atribuţii de verificare care aplică reduceri procentuale din cadrul Autorităţii de management al fiecărui program incident sunt:
    a) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în SEAP înainte de 10 iunie 2011, anunţul/invitaţia de participare din SEAP şi copie de pe raportul de activitate întocmit de UCVAP/CVAP;
    b) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în SEAP în perioada 10 iunie-1 octombrie 2011, anunţul/invitaţia de participare din SEAP şi copie de pe raportul procedurii cu opinia/rezoluţia UCVAP/CVAP „fără observaţii“;
    c) pentru situaţiile în care procedura a fost lansată în SEAP după 1 octombrie 2011, anunţul/invitaţia de participare din SEAP;
    d) pentru situaţiile în care procedura de achiziţie publică a respectat prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, încălcând prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, copie de pe Nota justificativă privind alegerea procedurii de achiziţie, anunţul/invitaţia de participare din SEAP;
    e) în cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor de achiziţie sectorială, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul POIM şi PDD a căror procedură de atribuire a făcut obiectul controlului ex ante exercitat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, anterior producerii de efecte asupra bugetului Uniunii Europene sau naţional prin rambursarea unor cheltuieli derivate din contract şi pentru care au fost stabilite reduceri procentuale, documentul de control al ANAP şi anunţul/invitaţia de participare din SEAP;
    f) în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări, produse sau servicii încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, pentru care au fost stabilite corecţii financiare, ca urmare a constatării existenţei în documentaţia de atribuire a unor cerinţe restrictive, care conduc la restrângerea concurenţei, prin includerea unor standarde sau specificaţii tehnice, cerinţe de performanţă sau cerinţe funcţionale, producător, origine, un anumit procedeu, mărci, brevete, tipuri, producţie specifică sau alte cerinţe fără menţiunea „sau echivalent“, dacă procedura de achiziţie publică a fost lansată anterior datei de 1 iulie 2020, data emiterii de către Autoritatea de management al POIM a Instrucţiunii nr. 31/2020, ca urmare a transmiterii de către Comisia Europeană a Raportului final ARES (2020) 1625280, anunţul/invitaţia de participare din SEAP.


    ART. 14
    În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (4), rubrica „Concluziile activităţii de verificare“ din Raportul de neconformitate se completează cu menţiunea că sumele rezultate din aplicarea reducerilor procentuale sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027.

    ART. 15
    Dosarele aferente rapoartelor de neconformitate prin care se stabileşte suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice se arhivează separat la nivelul structurilor emitente din cadrul Autorităţii de management al fiecărui program incident, după caz.

    ART. 16
    Pentru proiectele implementate prin POSM, POIM sau PDD, precum şi pentru proiectele preluate integral sau parţial din cadrul acestor programe în cadrul POIM sau PDD, reducerile procentuale şi/sau corecţiile financiare aplicate pentru partea finanţată din POIM, respectiv din PDD încadrate de către Serviciul verificare achiziţii publice în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, vor beneficia de aceste prevederi şi pentru valoarea corecţiei aferente părţii din contractul economic finanţate prin POSM, respectiv pentru valoarea corecţiei aferente contractelor economice finanţate prin POIM.

    ANEXA 1

    la norme
    Nr. de înregistrare beneficiari ............/...............
    SOLICITARE
    pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate
    pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
    în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
    pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare
    aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru
    Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, Programul operaţional
    Infrastructură mare 2014-2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027
    Denumirea beneficiarului: .....................................................
    Codul SMIS: ..........................................................................
    Domeniul major de intervenţie: ...............................................
    Titlul proiectului: .....................................................................
    I. Tipul beneficiarului (conform art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021-2027, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare)
    Instituţie publică locală [ ]
    Operator regional [ ]

    II. Stadiul implementării proiectului
    În implementare [ ]
    Finalizat [ ]

    III.1. Nr./data contractului economic afectat de neregulă*):
    ...............................................................................................
    *) În cazul în care pentru un singur proiect (cod SMIS) există mai multe contracte de achiziţie publică pentru care au fost aplicate corecţii financiare, se reiau pct. III.1-III.6, continuând numerotarea cu IV.1-IV.6 etc.
    Obiectul contractului: ..............................................................
    Denumirea contractorului: .....................................................
    Valoarea iniţială a contractului economic (fără TVA): .................. (Nu se ia în calcul valoarea actelor adiţionale ulterioare.)
    Procentul corecţiei/Reducerea procentuală: .......................

    III.2. Procedura a fost lansată în Sistemul electronic al achiziţiilor publice, denumit în continuare SEAP, înainte de 10 iunie 2011:
    - Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.
    – Se ataşează copie de pe raportul de activitate întocmit de Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/Compartimentul de verificare a achiziţiilor publice, denumită în continuare UCVAP/CVAP.
    – Se anexează copie de pe nota de constatare.
    – Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.
    – În situaţia în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancţiunea falsului în declaraţii, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.
    – În situaţia în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluţia. Dacă instanţa nu s-a pronunţat se depune o copie după acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notei de constatare, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

    III.3. Procedura a fost lansată în SEAP în perioada 10 iunie-1 octombrie 2011:
    - Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.
    – Se ataşează copie de pe raportul procedurii cu opinia UCVAP/CVAP „fără observaţii“.
    – Se anexează copie de pe nota de constatare.
    – Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.
    – În situaţia în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancţiunea falsului în declaraţii, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.
    – În situaţia în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluţia. Dacă instanţa nu s-a pronunţat se depune o copie după acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notei de constatare, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

    III.4. Procedura a fost lansată în SEAP anterior datei de 1 octombrie 2011:
    - Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.
    – Se anexează copie de pe nota de constatare.
    – Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.
    – În situaţia în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se depune declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.
    – În situaţia în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească se ataşează un certificat de grefă din care să reiasă soluţia. Dacă instanţa nu s-a pronunţat se depune o copie de pe acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notei de constatare, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

    III.5. Procedura a fost lansată în SEAP după 1 octombrie 2011:
    - Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.
    – Se anexează copie de pe nota de constatare.
    – Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.
    – În situaţia în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancţiunea falsului în declaraţii, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.
    – În situaţia în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluţia. Dacă instanţa nu s-a pronunţat se depune o copie de pe acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notei de constatare, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

    III.6. Corecţiile financiare/Reducerile procentuale aplicate pentru procedura de achiziţie publică ce au respectat prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, încălcând prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii:
    - Se ataşează copie de pe nota justificativă privind alegerea procedurii de achiziţie.
    – Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.
    – Se anexează copie de pe nota de constatare/nota de neconformitate.
    – Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare, dacă este cazul.
    – În situaţia în care nota de constatare nu a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancţiunea falsului în declaraţii, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva notă de constatare.
    – În situaţia în care nota de constatare a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluţia. Dacă instanţa nu s-a pronunţat se depune o copie de pe acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notei de constatare, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

    III.7. În cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor de achiziţie sectorială încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 sau în cadrul Programului Dezvoltare durabilă 2021-2027, a căror procedură de atribuire a făcut obiectul controlului ex ante exercitat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările şi completările ulterioare, anterior producerii de efecte asupra bugetului Uniunii Europene sau naţional prin rambursarea unor cheltuieli derivate din contract şi pentru care au fost stabilite corecţii financiare/ reduceri procentuale:
    - Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.
    – Se ataşează documentul de control al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP).
    – Se anexează copie de pe nota de constatare/raportul de neconformitate.
    – Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare/raportului de neconformitate, dacă este cazul.
    – În situaţia în care nota de constatare/raportul de neconformitate nu a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancţiunea falsului în declaraţii, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva/respectivul notă de constatare/raport de neconformitate.
    – În situaţia în care nota de constatare/raportul de neconformitate a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluţia. Dacă instanţa nu sa pronunţat se depune o copie de pe acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notei de constatare/raportului de neconformitate, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

    III.8. În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări, produse sau servicii încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 sau în cadrul Programului Dezvoltare durabilă 2021-2027, pentru care au fost stabilite corecţii financiare/ reduceri procentuale, ca urmare a constatării existenţei în documentaţia de atribuire a unor cerinţe restrictive care conduc la restrângerea concurenţei, prin includerea unor standarde sau specificaţii tehnice, a unor cerinţe de performanţă sau a unor cerinţe funcţionale - producător, origine, un anumit procedeu, mărci, brevete, tipuri, producţie specifică - sau a altor cerinţe fără menţiunea „sau echivalent“, dacă procedura de achiziţie publică a fost lansată anterior datei de 1 iulie 2020, data emiterii de către Autoritatea de management al Programului operaţional Infrastructură mare a Instrucţiunii nr. 31/2020, ca urmare a transmiterii de către Comisia Europeană a Raportului final ARES (2020) 1625280:
    - Se ataşează anunţul/invitaţia de participare din SEAP.
    – Se anexează copie de pe nota de constatare/raportul de neconformitate.
    – Se anexează copie de pe confirmarea de primire a notei de constatare/raportului de neconformitate, dacă este cazul.
    – În situaţia în care nota de constatare/raportul de neconformitate nu a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se depune o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, sub sancţiunea falsului în declaraţii, din care să rezulte că nu a existat un litigiu referitor la respectiva/respectivul notă de constatare/raport de neconformitate.
    – În situaţia în care nota de constatare/raportul de neconformitate a făcut obiectul unui litigiu în instanţă se ataşează o copie a hotărârii judecătoreşti, iar în cazul în care instanţa de judecată nu a redactat hotărârea judecătorească, un certificat de grefă din care să reiasă soluţia. Dacă instanţa nu sa pronunţat se depune o copie de pe acţiunea în instanţă cu privire la suspendarea/anularea notei de constatare/raportului de neconformitate, cu indicarea instanţei la care a fost introdusă şi a numărului de dosar, sau orice alt document care dovedeşte existenţa unei acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti.

    III.9. Solicit suma de: .........., reprezentând Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune, denumit în continuare FEDR/FC (1); suma de ........, reprezentând cofinanţare de la bugetul de stat (2); şi suma de ............, reprezentând TVA (3).

┌────┬────────────────┬────┬───────┬───┐
│ │Cererea de │ │ │ │
│Nr. │rambursare/plată│FEDR│Bugetul│ │
│crt.│în care s-au │/FC │de stat│TVA│
│ │aplicat corecţii│ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼───────┼───┤
│1. │Cererea de │ │ │ │
│ │rambursare nr. 1│ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼───────┼───┤
│2. │… │... │…… │… │
├────┼────────────────┼────┼───────┼───┤
│3. │… │... │…… │… │
├────┴────────────────┼────┼───────┼───┤
│TOTAL │ │ │ │
└─────────────────────┴────┴───────┴───┘


    În cazul în care debitele au fost stinse prin reţineri din cererile de rambursare se completează următorul tabel:

┌────┬──────────┬────────┬────────┬─────────────┐
│ │Cererea de│ │ │ │
│ │rambursare│ │ │ │
│ │/plată în │Suma │Suma │ │
│Nr. │care s-au │reţinută│reţinută│Suma reţinută│
│crt.│reţinut │din FEDR│din │repre-zentând│
│ │debitele │/FC │bugetul │TVA │
│ │calculate │ │de stat │ │
│ │în nota de│ │ │ │
│ │constatare│ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│ │Cererea de│ │ │ │
│1. │rambursare│ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│2. │… │... │…… │… │
├────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│3. │… │... │…… │… │
├────┴──────────┼────────┼────────┼─────────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└───────────────┴────────┴────────┴─────────────┘
    În cazul în care debitele au fost achitate parţial sau în totalitate prin plată voluntară:

┌────────┬───────────────────┬─────────┐
│Nr. crt.│Ordin de plată/Data│Suma │
│ │ │achitată │
├────────┼───────────────────┼─────────┤
├────────┴───────────────────┼─────────┤
│Total debit achitat prin │ │
│plata voluntară │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    (Se ataşează ordinele de plată şi extrasele de cont.)

    Semnătura ...........................
    Ştampila
    Numele şi prenumele reprezentantului legal .............
    Data ........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016