Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 45 din 14 Ianuarie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 45 din 14 Ianuarie 2022

Monitorul Oficial 45 din 14 Ianuarie 2022 (M. Of. 45/2022)

1. HOTĂRÂRE nr. 4 din 14 ianuarie 2022 pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere propunerile institutului naţional de sănătate publică referitoare la clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 2/2022, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) şi ale art. 15 ...

3. ORDIN nr. 85 din 14 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. ar 525 din 14.01.2022 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 107 din 14.01.2022 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi ale art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurările sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările ...

4. ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2022 pentru aprobarea unei licenţe de concesionare pentru exploatare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 13 şi ale art. 21 alin. (1^2) lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de concesionare pentru exploatare nr. 19.581/2016 privind exploatarea resurselor de apă geotermală din perimetrul nord-est satu mare, judeţul satu mare, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea beny alex - s.r.l., cu sediul în localitatea negreşti-oaş, judeţul satu mare, ...

5. DECIZIA nr. 682 din 21 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

6. DECRET nr. 56 din 14 ianuarie 2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 14 ianuarie 2022.nr. 56.----

7. LEGE nr. 23 din 14 ianuarie 2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. la articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) federaţiile sportive naţionale care primesc finanţare de la bugetul de stat, prin intermediul ministerului sportului, au următoarele obligaţii în domeniul transparenţei publice:a) să deţină o pagină proprie de internet;b) să permită vizualizarea, pe pagina proprie de internet, a statutului federaţiei, precum şi a altor acte constitutive, dacă ...

8. DECRET nr. 55 din 14 ianuarie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 14 ianuarie 2022.nr. 55.----

9. LEGE nr. 22 din 14 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după litera n^3) se introduce o nouă literă, litera n^4), cu următorul cuprins:"n^4) nomad digital - străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara româniei şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara româniei, în cadrul căreia prestează ...

10. DECRET nr. 54 din 14 ianuarie 2022 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a lecturii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind instituirea zilei de 15 februarie ca ziua naţională a lecturii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 14 ianuarie 2022.nr. 54.----

11. LEGE nr. 21 din 14 ianuarie 2022 privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a lecturii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se instituie ziua de 15 februarie ca ziua naţională a lecturii.art. 2cu prilejul zilei naţionale a lecturii se pot organiza activităţi culturale, sociale şi educaţionale prin care se evidenţiază importanţa lecturii, în special în formarea copiilor şi tinerilor.art. 3(1) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, serviciile publice deconcentrate, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. ll) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii, precum şi instituţiile de învăţământ superior pot acorda sprijin material, financiar şi logistic bibliotecilor, muzeelor, ...

12. DECRET nr. 51 din 13 ianuarie 2022 privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru instituirea anului 2022 ca anul smaranda brăescu şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 13 ianuarie 2022.nr. 51.----

13. LEGE nr. 19 din 13 ianuarie 2022 pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se instituie anul 2022 ca anul smaranda brăescu, pentru celebrarea împlinirii a 90 de ani de la stabilirea recordului absolut la paraşutism, la data de 19 mai 1932, de către aviatoarea smaranda brăescu.art. 2Începând cu anul 2022, pentru a marca personalitatea aviatoarei smaranda brăescu, se pot desfăşura anual ceremonii, în datele de 19 mai şi 2 octombrie, care pot fi organizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin derularea unor programe şi manifestări cu caracter cultural sportiv, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale.art. ...

14. DECRET nr. 50 din 13 ianuarie 2022 pentru promulgarea Legii privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 13 ianuarie 2022.nr. 50.----

15. LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 2022 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) se declară prima zi de duminică din luna iunie ca ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer.(2) În înţelesul prezentei legi, supravieţuitorii de cancer sunt persoanele care nu mai prezintă boala după încheierea tratamentului, persoanele care primesc în continuare tratament pentru a reduce riscul de recidivă a cancerului şi persoanele care au boala sub control, au puţine simptome şi care primesc tratament pentru a gestiona cancerul ca boală cronică.art. 2În scopul marcării zilei naţionale a supravieţuitorilor de cancer se organizează, la nivel naţional şi local, manifestări ştiinţifice, educative şi cultural-artistice consacrate conştientizării şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016