Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 44 din 14 Ianuarie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 44 din 14 Ianuarie 2022

Monitorul Oficial 44 din 14 Ianuarie 2022 (M. Of. 44/2022)

2. ORDIN nr. 3.030 din 14 ianuarie 2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. a.r. 478 din 13.01.2022 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 94, 95, 114 şi 123 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin legea nr. ...

3. RAPORT nr. 22.566 din 14 decembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Corectei Guvernări în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 1.09.2021-13.12.2021 sa desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul corectei guvernări în perioada 1.02.2019-31.12.2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control sa constatat că veniturile partidului corectei guvernări, în ...

4. RAPORT nr. 20.436 din 8 noiembrie 2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Forţa Naţională în anul 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

- extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu planul de control pe anul 2021, aprobat de preşedintele autorităţii electorale permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 31.08.2021-29.10.2021 sa desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de partidul forţa naţională în perioada 1.01.2019-31.12.2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control sa constatat că partidul forţa naţională, în anul ...

5. DECIZIE nr. 60 din 14 ianuarie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea ministerului afacerilor interne, formulată prin adresa nr. 318.025 din 6 ianuarie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/107 din 7 ianuarie 2022, acordul doamnei ioana dorobanţu, exprimat prin adresa nr. 6.333 din 6 ianuarie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 1.623/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 22 ...

6. DECIZIE nr. 59 din 14 ianuarie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea ministerului afacerilor interne, formulată prin adresa nr. 318.024 din 6 ianuarie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/108 din 7 ianuarie 2022, acordul doamnei Ştefania-gabriella ferencz, exprimat prin adresa nr. 6.334 din 6 ianuarie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 1.626/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol ...

7. DECIZIE nr. 58 din 14 ianuarie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 76.003 din 3 ianuarie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/12 din 3 ianuarie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 1.013/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian savu, director general adjunct - direcţia generală buget, finanţe ...

8. DECIZIE nr. 57 din 14 ianuarie 2022 pentru numirea doamnei Kacso-Doboly Izabella-Maria în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse nr. 186/gf din 11 ianuarie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/959/mn din 12 ianuarie 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna kacso-doboly izabella-maria se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 14 ianuarie 2022.nr. 57.-----

9. DECIZIE nr. 56 din 14 ianuarie 2022 privind eliberarea doamnei Kacso-Doboly Izabella-Maria din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna kacso-doboly izabella-maria se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul tineretului şi sportului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 14 ianuarie 2022.nr. 56.-----

10. DECIZIE nr. 55 din 14 ianuarie 2022 privind numirea domnului Florin Alexandru Gavril în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea domnului sorin mihai grindeanu, viceprimministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, formulată prin adresa înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/918/m.n. din 12 ianuarie 2022,în temeiul art. 19, 21, 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul florin alexandru gavril se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 14 ianuarie 2022.nr. 55.-----

11. DECIZIE nr. 54 din 14 ianuarie 2022 privind numirea doamnei Stana Simona Ţeighiu-Jurj în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea domnului sorin mihai grindeanu, viceprimministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, formulată prin adresa înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/917/m.n. din 12 ianuarie 2022,în temeiul art. 19, 21, 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna stana simona Ţeighiu-jurj se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 14 ianuarie 2022.nr. 54.-----

12. DECIZIE nr. 53 din 14 ianuarie 2022 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Mihai Varlam EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1se acordă domnului mihai varlam calitatea de consilier onorific al prim-ministrului.art. 2activitatea domnului mihai varlam este neremunerată.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 14 ianuarie 2022.nr. 53.-----

13. DECIZIA nr. 524 din 15 iulie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (2) şi ale art. 598 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- judecător ││tănăsescu │ ...

14. DECRET nr. 49 din 13 ianuarie 2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 13 ianuarie 2022.nr. 49.----

15. LEGE nr. 17 din 13 ianuarie 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 100 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 884 din 15 septembrie 2021, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:" la articolul 23 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din antepreşcolară (0-3 ani) şi preşcolară (3-6 ani), ambele cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie şi grupa ...

16. DECRET nr. 48 din 13 ianuarie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din românia în anul 2021 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 13 ianuarie 2022.nr. 48.----

17. LEGE nr. 16 din 13 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din românia în anul 2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 178/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) cel puţin un reprezentant al confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional şi cel puţin un reprezentant al confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional;"2. la articolul 14 alineatul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016