Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.030 din 14 ianuarie 2022  privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.030 din 14 ianuarie 2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 44 din 14 ianuarie 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 478 din 13.01.2022 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile:
    - art. 94, 95, 114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare;
    – Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3/2022 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unităţile de învăţământ în contextul pandemiei de COVID-19,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1 octombrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Începând cu data de 17 ianuarie 2022, în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfăşoară cu prezenţă fizică în toate judeţele în care rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%.
    (2) În situaţia în care rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 75%, în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe cursurile se desfăşoară în sistem online.
    (3) Reluarea cursurilor cu prezenţă fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%.
    (4) Direcţiile judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti comunică pe site-ul propriu rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, în fiecare săptămână, având ca zi de referinţă ziua de joi. Pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov se comunică rata cumulată de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienţilor infectaţi cu virusul SARSCoV-2. Sursa datelor referitoare la rata de ocupare a paturilor este platforma «Alerte MS».
    (5) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de desfăşurare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1)-(4), cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB. Schimbarea modalităţii de desfăşurare a cursurilor se realizează astfel încât săptămâna de şcoală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6.
    (6) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezenţă fizică se face prin decizia consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB, în situaţia prevăzută la alin. (3).
    (7) Deciziile prevăzute la alin. (5) şi (6) se pun în aplicare începând cu ziua de luni a săptămânii următoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3).
    (8) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1)-(3), unităţile de învăţământ special desfăşoară cursurile cu prezenţă fizică."

    2. Articolul 3^2 se abrogă.
    3. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum şi cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.
    (2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum şi cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală chiar dacă sunt vaccinaţi cu schema completă."

    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) La apariţia a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezenţă fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităţi de învăţământ, pentru o perioadă de 10 zile. Măsura suspendării la nivelul unităţii de învăţământ este dispusă prin hotărâre a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.
    (3) În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi se vor suspenda doar cursurile cu prezenţă fizică pentru clasa în care au fost confirmate cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.
    (4) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezenţă fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.
    (5) Preşcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora au interacţionat în mod frecvent, identificaţi potrivit alin. (6), vor fi carantinaţi astfel:
    a) timp de 10 zile, cei care nu sunt vaccinaţi împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare sau nu au fost confirmaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile;
    b) timp de 5 zile, în cazul celor vaccinaţi cu schemă completă şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau al celor care au fost confirmaţi pozitiv în ultimele 180 de zile.
    (6) Personalul medical din cadrul unităţilor de învăţământ/Personalul desemnat din unitatea de învăţământ preuniversitar/conexă va întocmi lista preşcolarilor/elevilor cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul preşcolarilor, elevilor au interacţionat în mod frecvent, listă pe care o va comunica DSP/DSPMB. Ulterior, DSP/DSPMB şi conducerea unităţii de învăţământ vor decide împreună măsurile care se impun.
    (7) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, care va informa DSP/DSPMB. În urma anchetei epidemiologice, DSP/DSPMB va stabili care sunt contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul grupei/clasei sau unităţii de învăţământ, prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2). Măsura suspendării la nivelul unităţii de învăţământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSP/DSPMB.
    (8) Preşcolarii/Elevii carantinaţi şi cei din grupele/clasele sau unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe care au cursurile suspendate cu prezenţă fizică continuă procesul de învăţământ în sistem online.
    (9) Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unităţile/instituţiile de învăţământ superior care desfăşoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate.
    (10) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ prevăzute în prezentul ordin nu se aplică şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/ procedurilor aplicabile acestora.
    (11) Activităţile ce presupun prezenţa fizică din unităţile/instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei vor fi gestionate în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice realizate la nivelul direcţiilor medicale din cadrul acestora şi stabilite prin decizie a conducătorilor acestora şi nu se supun dispoziţiilor prezentului ordin.
    (12) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învăţământul liceal tehnologic, postliceal, profesional şi profesional dual se desfăşoară cu prezenţa fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecţie instituite de către entităţile organizatoare de stagii de pregătire practică şi prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic, cu excepţia situaţiei în care ordinele de carantinare, emise de autorităţile abilitate în perioada stării de alertă, interzic acest lucru."

    5. La articolul 6^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Preşcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau NAAT/RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezenţă fizică după 10 zile pentru cei care nu sunt vaccinaţi cu schemă completă, respectiv 7 zile pentru cei care sunt vaccinaţi cu schemă completă, de la data rezultatului pozitiv obţinut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă."

    6. În anexă, la capitolul II punctul 1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) organizarea sălilor de clasă:
    - sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi;
    – deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiaşi săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este «1 clasă de elevi = 1 sală», cu excepţia laboratoarelor şi atelierelor, sălilor de sport, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;
    – este interzis schimbul de obiecte personale;
    – va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, precum şi păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;
    – elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanenţă în interior; se recomandă ferm purtarea măştii de uz medical care să asigure acoperirea orificiilor nazale şi a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măştile, cu excepţia vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învăţământul special;"

    7. În anexă, la capitolul III punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) purtarea măştii de protecţie este obligatorie în incinta unităţii de învăţământ/instituţiei conexe cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV2 pe durata stării de alertă;"

    8. În anexă, la capitolul VI punctul 2, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) beneficiază de prioritate la cazarea în cămine studenţii care sunt vaccinaţi cu schemă completă de vaccinare şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi cei care au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 10 zile de la data testului pozitiv. Dovada vaccinării sau vindecării se face pe baza certificatului digital UE pentru COVID."

    9. În anexă, la capitolul VI punctul 5, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) unitatea de învăţământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen rapid sau NAAT/RT-PCR;"

    10. În anexă, capitolul VII se abrogă.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin Mihai Cîmpeanu
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016