Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 438 din 04 Mai 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 438 din 04 Mai 2022

Monitorul Oficial 438 din 04 Mai 2022 (M. Of. 438/2022)

1. HOTĂRÂRE nr. 2 din 30 martie 2022 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2022 EMITENT: Comisia Centrală de Rechiziţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2), (3) şi (5) din legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 219/2005, şi ale art. 3 lit. b pct. 5 şi 16 din hotărârea guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, cu modificările şi completările ulterioare, comisia centrală de rechiziţii adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă ...

2. NORME METODOLOGICE din 27 aprilie 2022 privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate EMITENT: Ministerul Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 359 din 27 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 438 din 4 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme, elaborate în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (3) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc metodologia de înscriere a bazelor sportive în registrul bazelor sportive omologate.art. 2prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru titularii dreptului de proprietate/administrare sau deţinătorii cu orice titlu ai bazelor sportive omologate, destinate activităţii de educaţie fizică şi sport.art. 3În cuprinsul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:a) bază ...

3. ORDIN nr. 359 din 27 aprilie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate EMITENT: Ministerul Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

Având în vedere:- art. 78 alin. (3) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul serviciului sportul de performanţă din cadrul direcţiei generale pentru sport nr. 2.531 din 13.04.2022,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sportului,ministrul sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă normele metodologice privind înscrierea bazelor sportive în registrul bazelor sportive omologate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, federaţiile sportive naţionale vor elabora criteriile şi ...

4. DECIZIE nr. 299 din 4 mai 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Bosovici a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 14.010 din 28 aprilie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.238 din 29 aprilie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul neamţ prin adresele nr. 4.287/2022 şi 4.288/2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 16.986/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta ...

5. DECIZIE nr. 298 din 4 mai 2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Palade a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 14.010 din 28 aprilie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.238 din 29 aprilie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul neamţ prin adresele nr. 4.287/2022 şi 4.288/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării ...

6. HOTĂRÂRE nr. 7 din 3 mai 2022 privind vacantarea funcţiei de membru în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (14) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse vacantează, începând cu data de 3 martie 2022, funcţia de membru în comitetul de reglementare al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, ca urmare a demisiei domnului stănescu alexandru din această funcţie.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună ...

7. HOTĂRÂRE nr. 6 din 3 mai 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 25/2021privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 496 din 13 mai 2021, se modifică după cum urmează:- la punctul 2 - grupul parlamentar de prietenie cu australia, domnul deputat marin laurenţiu-daniel, grupul parlamentar al p.s.d., este desemnat în calitatea de membru, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului halici nicuşor.– la punctul 19 - grupul ...

8. HOTĂRÂRE nr. 5 din 3 mai 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 10 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 27/2021 privind constituirea grupului pro-america, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 493 din 12 mai 2021, semodificădupăcum urmează:- domnul deputat orban ludovic, neafiliat, este retras din calitatea de membru şi din funcţia de preşedinte;– domnul deputat ciolacu ion-marcel, grupul parlamentar al p.s.d., membru al grupului, este desemnat în funcţia de preşedinte;– domnul senator oprea Ştefan-radu, grupul parlamentar al p.s.d., este desemnat în calitatea de membru;– ...

9. HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 mai 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 165 din 18 februarie 2021, se modificădupăcum urmează:- la capitolul i - membri titulari, punctul 4, doamna deputat thellmann christine, grupul parlamentar al p.n.l., îl înlocuieşte, în calitatea de membru titular, pe domnul deputat kocsis-cristea alexandru, neafiliat.– ...

10. HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 mai 2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2021 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului românei nr. 14/2021 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 164 din 17 februarie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 2, domnul senator răducanu sebastian, aparţinând grupului parlamentar al p.s.d., este desemnat în calitate de membru şi vicepreşedinte al comisiei, în locul domnului senator dogariu eugen.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 3 mai 2022, cu respectarea ...

11. HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 mai 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 11/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a nato, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 165 din 18 februarie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i - membri titulari, punctul 1, doamna deputat cătăuţă ana-maria, membru al grupului parlamentar al p.s.d., este desemnată membru titular al acestei delegaţii.această hotărâre a fost ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016