Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 428 din 22 Aprilie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 428 din 22 Aprilie 2021

Monitorul Oficial 428 din 22 Aprilie 2021 (M. Of. 428/2021)

2. ORDIN nr. 450 din 29 martie 2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2021 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

Având în vedere prevederile:- legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 33 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ...

4. ORDIN nr. 449 din 29 martie 2021 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2021 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

Având în vedere prevederile:- legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi protecţiei sociale emit următorul ordin:art. 1pentru semestrul i al anului 2021, începând cu luna ...

5. HOTĂRÂRE nr. 75 din 8 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

PlenulÎn temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 106 lit. b) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul institutului naţional al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 127/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

6. ORDIN nr. 7.058 din 21 aprilie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Lumina, judeţul Constanţa EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică din comuna lumina, judeţul constanţa, generată de coronavirusul sarscov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 4,12 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă constanţa nr. 60 din 21.04.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului constanţa nr. sbt-7652 din 20.04.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. insp/cnscbt 714 din 20.04.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. ...

7. ORDIN nr. M.81 din 19 aprilie 2021 privind avansarea onorifică în grad a veteranilor de război, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război - 29 aprilie EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

Ca semn de înaltă cinstire şi recunoştinţă pentru faptele de arme săvârşite de veteranii de război pe fronturile celui de-al doilea război mondial, precum şi pentru cinstirea memoriei celor peste 750.000 de foşti camarazi ai lor care şi-au dat jertfa supremă pe câmpurile de bătălie, având în vedere prevederile art. 15 alin. 1 din legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul ...

8. DECIZIE nr. 295 din 22 aprilie 2021 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

Având în vedere adresa oficiului naţional pentru jocuri de noroc nr. 24.703/2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/8.051/thg/2021, precum şi propunerea consiliului concurenţei formulată prin adresa nr. 596/2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/457/2021, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată ...

9. DECIZIE nr. 294 din 22 aprilie 2021 privind numirea doamnei Mioara Costin în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

În temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna mioara costin se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorun bucureşti, 22 aprilie 2021.nr. 294.----

10. DECIZIE nr. 293 din 22 aprilie 2021 pentru numirea domnului Mihai-Sebastian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul mihai-sebastian ionescu se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorun bucureşti, 22 aprilie 2021.nr. 293. ----

11. DECIZIE nr. 292 din 22 aprilie 2021 pentru eliberarea domnului Avram Fiţiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul avram fiţiu se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 22 aprilie 2021.nr. 292.----

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 21 aprilie 2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

Având în vedere necesitatea creşterii capacităţii administrative pentru 139 de comunităţi dintre cele mai marginalizate, în cadrul proiectului „creşterea capacităţii mmps de coordonare metodologică a spas-urilor în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor legale pe domeniul serviciilor sociale şi a creşterii calităţii serviciilor oferite cetăţenilor“ - cod mysmis 2014+ 125764, cofinanţat din programul operaţional capacitate administrativă 2014-2020, este prevăzută derularea unui contract de consultanţă în valoare estimată de 12.069.386,98 lei, valoare pe care ministerul muncii şi protecţiei sociale trebuie să o raporteze şi să o solicite la rambursare în cursului anului 2021.În cazul neadoptării în regim de urgenţă a prezentului act ...

13. HOTĂRÂRE nr. 475 din 21 aprilie 2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenţei medicale spitaliceşti în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă articolul 47 din hotărârea guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 48, cu următorul cuprins:"art. 48În trimestrul ii al anului 2021, decontarea serviciilor de radioterapie, a serviciilor de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin pet-ct, a serviciilor de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin ...

14. HOTĂRÂRE nr. 473 din 21 aprilie 2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei M. J. C. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română doamnei m. j. c., ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministru florin-vasile cÎŢucontrasemnează:viceprim-ministru,kelemen hunorministrul tineretului şi sportului,carol-eduard novákbucureşti, 21 aprilie 2021.nr. 473.----

15. HOTĂRÂRE nr. 472 din 21 aprilie 2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei M. D. R. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română doamnei m. d. r., ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministru florin-vasile cÎŢucontrasemnează:viceprim-ministru,kelemen hunorministrul tineretului şi sportului,carol-eduard novákbucureşti, 21 aprilie 2021.nr. 472.----

16. HOTĂRÂRE nr. 471 din 21 aprilie 2021 privind acordarea cetăţeniei române doamnei R. S. J. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română doamnei r. s. j., ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministru florin-vasile cÎŢucontrasemnează:viceprim-ministru,kelemen hunorministrul tineretului şi sportului,carol-eduard novákbucureşti, 21 aprilie 2021.nr. 471.

17. HOTĂRÂRE nr. 470 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 329 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. ii(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, unităţile sanitare publice au obligaţia de a afişa pe pagina oficială de internet nivelul alocaţiei de hrană stabilit pentru consumurile colective, precum şi orice modificare a acestuia. (2) informaţiile ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016