Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 427 din 18 Iunie 2003 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 427 din 18 Iunie 2003

Monitorul Oficial 427 din 18 Iunie 2003 (M. Of. 427/2003)

1. ORDIN nr. 78 din 19 mai 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Având în vedere prevederile art. 34 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializãrii alimentelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 57/2002 , în temeiul hotãrârii guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al hotãrârii guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al hotãrârii guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificãrile ulterioare, vazand referatul de aprobare nr. ...

2. ORDIN nr. 386 din 21 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Având în vedere prevederile art. 34 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializãrii alimentelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 57/2002 , în temeiul hotãrârii guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al hotãrârii guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al hotãrârii guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificãrile ulterioare, vazand referatul de aprobare nr. ...

3. NORMA din 19 mai 2003 cu privire la metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme cuprind metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman, şi anume: zahãr semialb, zahãr sau zahãr alb, zahãr extrlb, soluţie de zahãr, soluţie de zahãr invertit, sirop de zahãr invertit, sirop de glucoza, sirop de glucoza concentrat, dextroza monohidrata, dextroza anhidra. (2) metodele de analiza pentru produsele enumerate în alin. (1) sunt recomandate şi descrise în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantã din prezentele norme. cap. ii domeniu ...

4. NORMA din 21 aprilie 2003 cu privire la metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme cuprind metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman, şi anume: zahãr semialb, zahãr sau zahãr alb, zahãr extrlb, soluţie de zahãr, soluţie de zahãr invertit, sirop de zahãr invertit, sirop de glucoza, sirop de glucoza concentrat, dextroza monohidrata, dextroza anhidra. (2) metodele de analiza pentru produsele enumerate în alin. (1) sunt recomandate şi descrise în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantã din prezentele norme. cap. ii domeniu ...

6. ORDIN nr. 291 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de analiza pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Având în vedere prevederile art. 34 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializãrii alimentelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 57/2002 , în temeiul hotãrârii guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al hotãrârii guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al hotãrârii guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificãrile ulterioare, vazand referatul de aprobare nr. ...

7. NORME METODOLOGICE din 4 iunie 2003 privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003 EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

I. generalitati societãţile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, denumite în continuare asiguratori, precum şi brokerii de asigurare în conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia au obligaţia sa întocmeascã şi sa depunã raportari contabile la 30 iunie 2003 astfel: un exemplar la comisia de supraveghere a asigurãrilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ştampilei comisiei de supraveghere a asigurãrilor, la unitãţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice, dupã caz, la registratura acestora sau la oficiile ...

8. ORDIN nr. 3.107 din 4 iunie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003 EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 2 iunie 2003 prin care s-au adoptat normele metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea raportarilor contabile ale societãţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003, preşedintele comisiei de supraveghere a asigurãrilor emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele metodologice privind întocmirea, ...

9. REGULAMENT din 4 iunie 2003 de organizare si functionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Art. 1 (1) comisia interministeriala pentru zone construite protejate, denumita în continuare comisia, este organismul de avizare în domeniul protejãrii valorilor de patrimoniu cultural de interes naţional, care funcţioneazã pe lângã ministerul culturii şi cultelor şi ministerul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) comisia este înfiinţatã în vederea emiterii avizului comun al ministerului culturii şi cultelor şi ministerului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, prevãzut la art. 7 alin. (1) lit. a) şi la art. 12 lit. f) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. ...

10. ORDIN nr. 2.673 din 4 iunie 2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

În temeiul art. 3 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 723/2002 privind înfiinţarea comisiei interministeriale pentru zone construite protejate, al art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi cultelor, ministrul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei şi ministrul culturii şi cultelor emit urmãtorul ordin: art. 1 se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei interministeriale pentru zone construite protejate, ...

11. REGULAMENT din 20 martie 2003 de organizare si functionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

Art. 1 (1) comisia interministeriala pentru zone construite protejate, denumita în continuare comisia, este organismul de avizare în domeniul protejãrii valorilor de patrimoniu cultural de interes naţional, care funcţioneazã pe lângã ministerul culturii şi cultelor şi ministerul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei. (2) comisia este înfiinţatã în vederea emiterii avizului comun al ministerului culturii şi cultelor şi ministerului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, prevãzut la art. 7 alin. (1) lit. a) şi la art. 12 lit. f) din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. ...

12. ORDIN nr. 421 din 20 martie 2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

În temeiul art. 3 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 723/2002 privind înfiinţarea comisiei interministeriale pentru zone construite protejate, al art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi cultelor, ministrul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei şi ministrul culturii şi cultelor emit urmãtorul ordin: art. 1 se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei interministeriale pentru zone construite protejate, ...

13. ORDIN nr. 569 din 10 iunie 2003 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 iunie 2003

În baza prevederilor ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 336/2002 , în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vazand referatul direcţiei generale farmaceutice nr. db 5.344/2003, ministrul sãnãtãţii şi familiei emite urmãtorul ordin: art. i articolul 20 din normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin ordinul ministrului sãnãtãţii şi familiei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016