Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 416 din 19 Mai 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 416 din 19 Mai 2020

Monitorul Oficial 416 din 19 Mai 2020 (M. Of. 416/2020)

1. ORDIN nr. 1.961 din 19 mai 2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 4 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 5 ani sau mai mult şi 10 ani în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1. a), b)2. subpct. 10 şi 11 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin ...

2. REGULAMENT din 19 mai 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

──────────aprobat prin decizia nr. 247 din 19 mai 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 416 din 19 mai 2020.nr. 247.──────────titlul irolul, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilăcap. idispoziţii generaleart. 1consiliul consultativ pentru dezvoltare durabilă, denumit în continuare consiliul, este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, potrivit hotărârii guvernului nr. 114/2020 privind constituirea consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă.art. 2consiliul este organizat şi funcţionează pe lângă departamentul pentru dezvoltare durabilă, conform prezentului regulament.art. 3rolul consiliului este cel prevăzut de art. 2 din hotărârea guvernului nr. 114/2020.art. 4consiliul ia act de prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare ...

3. DECIZIE nr. 247 din 19 mai 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Având în vederea propunerea formulată de consilierul de stat coordonator al departamentului pentru dezvoltare durabilă prin adresa nr. 208/l.b. din 22 aprilie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/8.507/a.t. din 22 aprilie 2020,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din hotărârea guvernului nr. 114/2020 privind constituirea consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicse aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 19 ...

4. DECIZIE nr. 246 din 19 mai 2020 privind desemnarea domnului Virgil Guran, consilier de stat pentru ordine publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de coordonator, la nivel naţional, al activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul virgil guran, consilier de stat pentru ordine publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională în cadrul cancelariei prim-ministrului, este desemnat să asigure coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice.prim-ministruludovic ...

5. HOTĂRÂRE nr. 384 din 14 mai 2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor cu nr. mfp 104256, nr. mfp 20411, nr. mfp 104259 şi nr. mfp 104221 aflate în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne, ca urmare a reevaluării, ...

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 şi declarării pandemiei de către organizaţia mondială a sănătăţii în data de 11 martie 2020, având în vedere: - instituirea stării de urgenţă prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, precum şi prelungirea acesteia prin decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei;– încetinirea economiei în ansamblu pe termen scurt şi mediu cu efect direct asupra locurilor de muncă disponibile şi asupra veniturilor populaţiei;– menţinerea angajamentelor asumate faţă de comisia europeană de reglementare a pieţei de energie electrică la ...

7. DECIZIA nr. 59 din 12 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59^1 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

8. DECRET nr. 268 din 18 mai 2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 mai 2020.nr. 268.----

9. LEGE nr. 61 din 19 mai 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 282 din 3 aprilie 2020, cu următoarea completare:- la articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. la articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins: (1^2) prin excepţie, în anul 2020, prevederile alin. (1) şi (1^1) se ...

10. DECRET nr. 267 din 18 mai 2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 mai ...

11. LEGE nr. 60 din 19 mai 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 260 din 30 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul ...

12. DECRET nr. 266 din 18 mai 2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 18 mai 2020.nr. 266.------

13. LEGE nr. 59 din 19 mai 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins: "1^1. la articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins: ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016