Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 414 din 15 Mai 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 414 din 15 Mai 2018

Monitorul Oficial 414 din 15 Mai 2018 (M. Of. 414/2018)

1. DECIZIE nr. 381 din 23 aprilie 2018 pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 27, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 75 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii emite prezenta decizie.art. ila articolul 19 din decizia preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare ...

2. REGULAMENT nr. 4 din 25 aprilie 2018 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, ...

3. DECIZIE nr. 50 din 3 mai 2018 privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea "Catch-up TV" a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,ţinând cont de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rg ii/3.081 din 3.05.2018,luând în considerare cererea comună a centrului român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi (credidam) şi uniunea producătorilor de fonograme din românia (upfr), înregistrată la oficiul român ...

4. DECIZIE nr. 49 din 3 mai 2018 privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,ţinând cont de referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rg ii/3.080 din 3.05.2018, luând în considerare cererea comună a centrului român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi (credidam) şi uniunea producătorilor de fonograme din românia (upfr), înregistrată la oficiul ...

5. METODOLOGIE din 26 aprilie 2018 privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.619 din 26 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 414 din 15 mai 2018.──────────art. 1(1) prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale uniunii europene, spaţiului economic european şi din confederaţia elveţiană, precum şi cetăţenilor străini şi persoanelor ce solicită sau beneficiază de protecţie internaţională şi care aplică pentru recunoaşterea studiilor absolvite în străinătate în vederea continuării studiilor sau accesului pe piaţa forţei de muncă din românia. (2) În sensul prezentei metodologii, măsurile compensatorii se dispun în cazul în care, în urma evaluării programului de studii efectuat în străinătate, ...

6. ORDIN nr. 3.619 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 216 alin. (2) lit. f) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 5 şi 11 din legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din românia, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea europei, adoptată la lisabona la 11 aprilie 1997, ratificată prin legea nr. 172/1998,având în vedere recomandările prevăzute în manualul european de recunoaştere pentru instituţiile de învăţământ superior, ediţia a doua, 2016, dezvoltat şi utilizat în cadrul reţelei enic/naric a centrelor ...

7. ORDIN nr. 1.952 din 27 aprilie 2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 3^1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.072/2016 privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1prezentul ordin se aplică de către entităţile care exercită ...

8. ORDIN nr. 1.951 din 27 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 12 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar ...

9. ORDIN nr. 1.045 din 14 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole nr. 258.557 din 4.05.2018,în temeiul art. 17 din legea zootehniei nr. 72/2002, republicată,în temeiul art. 3 lit. f) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru zootehnie „prof. dr. g. k. constantinescu“, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. inormele de ...

10. ORDIN nr. 96 din 20 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

Având în vedere:- referatul unităţii de standarde pentru serviciile de sănătate, aprobat cu nr. 270/cv din 20 aprilie 2018,– prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (10) lit. d) şi art. 13 alin. (5) lit. a) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, – hotărârea colegiului director al autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate nr. 5/2018*) pentru modificarea hotărârii colegiului director al autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate nr. 14/2017 privind clasificarea în cele 6 categorii de acreditare a spitalelor aferente ciclului ii de acreditare, în baza avizului conform al ministerului ...

11. HOTĂRÂRE nr. 315 din 10 mai 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184", judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „varianta de ocolire buşteni nord km 1 + 020 - km 3 + ...

12. HOTĂRÂRE nr. 314 din 10 mai 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1", judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2018

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. şi înfiinţarea companiei naţionale de investiţii rutiere - s.a., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „pasaje inferioare pe varianta de ocolire comarnic la magistrala cf 300 şi la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice