Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 393 din 08 Mai 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 393 din 08 Mai 2018

Monitorul Oficial 393 din 08 Mai 2018 (M. Of. 393/2018)

1. AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2018 la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

──────────adoptate prin rezoluţia msc.412(97) din 25 noiembrie 2016, acceptată prin ordinul nr. 409 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 8 mai 2018.──────────anexa a codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachierepartea a codul privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachierele cu simplu bordaj1. paragraful 1.5 se înlocuieşte cu următorul:"1.5. măsurători de grosime şi inspecţii amănunţiteÎn cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţiile de reînnoire, intermediare, anuale sau alte inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se prevede ...

2. REZOLUŢIA MSC.412(97) din 25 noiembrie 2018 privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

──────────acceptată prin ordinul nr. 409 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 8 mai 2018.──────────amendamente la codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (codul esp 2011)comitetul de siguranţă maritimă,amintind art. 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,luând notă de rezoluţia a.1049(27), prin care adunarea a adoptat codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere („codul esp 2011“), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolului xi-1 din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea ...

3. ORDIN nr. 409 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

Având în vedere: - referatul direcţiei transport naval nr. 48.420/2.669 din 19.12.2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (codul esp 2011), adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.412(97) a comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016,ţinând seama de prevederile:- art. viii (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. viii (b)(vii)(2) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas 1974), la care românia a aderat prin decretul consiliului de stat nr. 80/1979;– art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim ...

4. AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2016 la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

────────────────────adoptate prin rezoluţia msc.416(97) din 25 noiembrie 2016, acceptată prin ordinul nr. 408 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 8 mai 2018.cap. iprevederi generale1. În regula i/1.1 se adaugă următoarele definiţii noi:".42 cod polar înseamnă codul internaţional pentru nave care operează în ape polare, aşa cum a fost definit în regula xiv/1.1 din solas..43 ape polare înseamnă apele arctice şi/sau zona antarctica, aşa cum au fost definite în regulile xiv/1.2. la xiv/1.4. din solas."2. În regula i/11, după paragraful 3 existent se introduce următorul paragraf nou şi paragrafele următoare se renumerotează în consecinţă:"4. fiecare ...

5. REZOLUŢIA MSC.416(97) din 25 noiembrie 2016 privind adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

──────────acceptată prin ordinul nr. 408 din 2 aprilie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 393 din 8 mai 2018.──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind art. 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, art. xii din convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart („convenţia“), referitor la procedurile de amendare a convenţiei,amintind, în continuare, că prin rezoluţia msc.386(94) comitetul a adoptat, printre altele, noul cap. xiv din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas), aşa cum a fost amendată,de asemenea, amintind că prin rezoluţia msc.385(94) ...

6. ORDIN nr. 408 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 48.418/2.668 din 19.12.2017 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la londra la 7 iulie 1978 (stcw 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţia msc.416 (97) a comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016,ţinând seama de prevederile:- art. xii(1)(a)(vii)(2) şi ale art. xii(1)(a)(ix) din convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la londra la 7 iulie 1978 (stcw 1978) la care românia a aderat prin legea nr. 107/1992, cu modificările ulterioare;– ...

7. ORDIN nr. 587 din 3 mai 2018 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

Văzând referatul de aprobare nr. sp 4.402 din 25.04.2018 al direcţiei generale juridice şi resurse umane,având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu ...

8. HOTĂRÂRE nr. 291 din 3 mai 2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 6 şi art. 86 alin. (1) lit. e) din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al ministerului pentru românii de pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din ...

9. HOTĂRÂRE nr. 290 din 3 mai 2018 privind transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, situat în intravilanul municipiului cluj-napoca, având datele de identificare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor în domeniul public al municipiului cluj-napoca, declarându-se din bun de interes ...

10. HOTĂRÂRE nr. 279 din 3 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea bĂiŢa - s.a. Ştei, aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăministrul finanţelor publice,eugen ...

11. HOTĂRÂRE nr. 278 din 3 mai 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "CUPRU MIN" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii „cupru min“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:ministrul economiei,dănuţ andruşcăministrul finanţelor publice,eugen ...

12. DECRET nr. 390 din 7 mai 2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 8 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea guvernului, potrivit hotărârii nr. e 49 din 12 aprilie 2018,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse supune spre ratificare parlamentului tratatul de extrădare dintre românia şi republica argentina, semnat la new york la 22 septembrie 2017, şi se dispune publicarea prezentului decret în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.prim-ministruvasilica-viorica ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice