Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 38 din 20 Ianuarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 38 din 20 Ianuarie 2020

Monitorul Oficial 38 din 20 Ianuarie 2020 (M. Of. 38/2020)

1. AMENDAMENT din 27 iunie 2019 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 26 din 16 ianuarie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 38 din 20 ianuarie 2020.──────────romÂnia - ministerul finanŢelor publicebirou secretar de statcătre: domnul thierry poirel, director generalbanca de dezvoltare a consiliului europeifax: 331.47.55.37.52 27 iunie 2019 referitor: Împrumut nr. f/p 1.573 (2006) - „proiectul privind reforma educaţiei timpurii“ stimate domnule poirel,principalul obiectiv al proiectului menţionat mai sus a fost să îmbunătăţească infrastructura în educaţia timpurie din românia, cu scopul de a reduce dezechilibrele în calitatea sa între zonele sărace şi zonele urbane. stadiul actual al proiectului este următorul:- În prezent, cele 380 grădiniţe ...

2. AMENDAMENT din 21 august 2019 convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

──────────aprobat prin hotĂrÂrea nr. 25 din 16 ianuarie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 38 din 20 ianuarie 2020.──────────ministerul finanţelor publicecabinet secretar de statdomnului rolf wenzel, guvernatorbucureşti, 21 august 2019banca de dezvoltare a consiliului europeiref. - amendament la acordul-cadru de împrumut f/p 1.572 (2006) - proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din româniastimate domnule guvernator,unul dintre obiectivele finanţate în cadrul proiectului menţionat mai sus se referă la înfiinţarea la timişoara a muzeului naţional al revoluţiei din românia (respectiv muzeul naţional al revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989), al cărui scop este de a ...

3. ORDIN nr. 14 din 14 ianuarie 2020 pentru suspendarea parţială a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

Având în vedere:- referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană, înregistrat cu nr. 307 din 13.01.2020;– art. 66 alin. (1) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1de la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la data de 31 martie 2020 se suspendă procedura privind concursul public de ofertă - runda ...

4. DECIZIE nr. 68 din 20 ianuarie 2020 privind numirea doamnei Vetuţa Stănescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

Având în vedere adresa ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.563 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/340/a.t. din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna vetuţa stănescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti 20 ianuarie 2020.nr. 68.-----

5. DECIZIE nr. 67 din 20 ianuarie 2020 pentru numirea doamnei Andra-Mihaela Costache în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

Având în vedere adresa ministerului tineretului şi sportului nr. 5 din 16 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/230 din 16 ianuarie 2020, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna andra-mihaela costache se numeşte în funcţia de subsecretar de stat în cadrul ministerului tineretului şi sportului. prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 20 ianuarie 2020.nr. 67.-----

6. DECIZIE nr. 66 din 20 ianuarie 2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 186/2019 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bangu Corvin-Laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

Având în vedere propunerea ministerului afacerilor interne transmisă prin adresa nr. 246.204 din 16 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/231 din 16 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicarticolul unic al deciziei prim-ministrului nr. 186/2019 privind stabilirea atribuţiilor domnului bangu corvin-laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

7. DECIZIE nr. 65 din 20 ianuarie 2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Liviu Dominic Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

Având în vedere adresa ministerului sănătăţii nr. vsc 523 din 17 ianuarie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/1.162/a.t. din 17 ianuarie 2020, precum şi cererea domnului liviu dominic dumitru din 17 ianuarie 2020,în temeiul art. 29, al art. 397 lit. b), al art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, la cerere, exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul liviu dominic dumitru a funcţiei publice vacante din ...

8. HOTĂRÂRE nr. 33 din 16 ianuarie 2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte ...

9. HOTĂRÂRE nr. 30 din 16 ianuarie 2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 3 din legea nr. 64/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea ministerului transporturilor şi concesiunea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a., în domeniul public al oraşului huedin, comunei sâncraiu şi comunei călăţele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 16 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ...

10. HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 ianuarie 2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.454/2007 pentru aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la 12 iulie 2007 la bucureşti şi la 26 iulie 2007 la paris, pentru finanţarea proiectului „reforma educaţiei timpurii în românia“, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul*) convenit prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la 27 iunie 2019 şi la paris la 26 iulie 2019 între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei la acordul-cadru de împrumut dintre ...

11. HOTĂRÂRE nr. 25 din 16 ianuarie 2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din românia, semnat la bucureşti la 4 mai 2007 şi la paris la 14 mai 2007, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul*) convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la 21 august 2019 şi la paris ...

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 16 ianuarie 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

Având în vedere că prin intermediul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, în cadrul aparatului de lucru al guvernului s-a înfiinţat autoritatea pentru digitalizarea româniei, luând în considerare că autoritatea pentru digitalizarea româniei se constituie ca structură cu atribuţii în domeniul digital, prin preluarea activităţii şi structurilor specializate în acest domeniu de la agenţia pentru agenda digitală a româniei din subordinea ministerului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ţinând cont de faptul că, în prezent, se regăsesc în sarcina ministerului comunicaţiilor şi ...

13. DECIZIA nr. 532 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 38 din 20 ianuarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016