Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 366 din 13 Aprilie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 366 din 13 Aprilie 2022

Monitorul Oficial 366 din 13 Aprilie 2022 (M. Of. 366/2022)

1.  ORDIN nr. 247 din 28 februarie 2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

Având în vedere:- prevederile art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, aprobată prin legea nr. 307/2021;– referatul de aprobare nr. 935/dgpbmf din 23.02.2022,în temeiul art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi solidarităţii sociale,ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:art. 1se aprobă bugetul ...

2.  ORDIN nr. 955 din 8 aprilie 2022 privind aprobarea Procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de implementare şi schema de ajutor de stat asociată programului imm prod, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 366 bis, care ...

3.  DECIZIA nr. 36 din 27 ianuarie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│mona-maria │- preşedinte ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător ...

4.  ORDIN nr. 3.557 din 11 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

Având în vedere: - prevederile art. 94 alin. (2) lit. d) şi s) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 1.311/dgmrurs din 1.04.2022,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. imetodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin ordinul ministrului ...

5.  DECRET nr. 491 din 12 aprilie 2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 12 aprilie 2022.nr. 491.----

6.  LEGE nr. 86 din 12 aprilie 2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 187, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: "(4^1) pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică verzi, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b) din legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, autoritatea contractantă va include în cadrul criteriului de atribuire prevăzut la alin. (3) lit. c) şi d) factori de evaluare privind protecţia mediului."2. la articolul 187 alineatul ...

7.  DECRET nr. 490 din 12 aprilie 2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 12 aprilie 2022.nr. 490.----

8.  LEGE nr. 85 din 12 aprilie 2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins: "(3^1) drumurile pentru ciclişti sunt căi de comunicaţie terestră din interiorul sau exteriorul localităţilor, proiectate şi construite special pentru circulaţia cicliştilor, al căror traseu poate fi identic sau diferit de cel al drumurilor existente în zonă.(3^2) după importanţa lor, drumurile pentru ciclişti pot fi de interes naţional, judeţean sau local, ...

9.  DECRET nr. 489 din 12 aprilie 2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind modificarea art. iii alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 12 aprilie 2022.nr. 489.----

10.  LEGE nr. 84 din 12 aprilie 2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicalineatul (2) al articolului iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi capitolului bugetar «Învăţământ» finanţat din bugetele locale, din capitolul «cultură» instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte înfiinţate prin ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016