Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.557 din 11 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.557 din 11 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 366 din 13 aprilie 2022
    Având în vedere:
    - prevederile art. 94 alin. (2) lit. d) şi s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. 1.311/DGMRURS din 1.04.2022,

    în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1047 din 2 noiembrie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Inspectoratul şcolar verifică îndeplinirea indicatorilor privind asigurarea standardelor de calitate de către componentele organizatorice ale unităţilor de învăţământ supuse procesului de reorganizare şi înaintează către ARACIP raportul constatator."

    2. La articolul 23, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) ARACIP analizează rapoartele transmise de inspectoratele şcolare şi, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate pentru componentele organizatorice ale unităţilor de învăţământ care intră în proces de reorganizare, propune ministrului educaţiei ordinul privind unităţile de învăţământ supuse procesului de reorganizare."

    3. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Unităţile de învăţământ care îşi schimbă sediul în acelaşi judeţ sau în municipiul Bucureşti sau îşi extind activitatea pe aceleaşi niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale în noi sedii, în aceeaşi localitate sau în municipiul Bucureşti, au obligaţia să anunţe, potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţile publice locale, inspectoratul şcolar şi ARACIP, până cel mai târziu la data de 30 iunie 2022. Inspectoratele şcolare desfăşoară activităţi de monitorizare şi control, pe baza standardelor de autorizare/acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, referitoare la organizarea şi funcţionarea spaţiilor de învăţământ în care unităţile de învăţământ aflate în această situaţie urmează să funcţioneze, pentru niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale pentru care acestea au fost autorizate/acreditate prin ordin al ministrului şi transmit către ARACIP rapoartele de monitorizare. Unităţile de învăţământ aflate în această situaţie vor desfăşura proces educaţional în noile locaţii numai după constatarea respectării, în spaţiile respective, a cerinţelor standardelor, corespunzător nivelurilor/specializărilor/calificărilor profesionale pentru care unităţile de învăţământ respective au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, fiind emis ordin al ministrului educaţiei în acest sens, cu atestarea capacităţii maxime de şcolarizare."

    4. Anexa la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior în structura cărora funcţionează unităţi de învăţământ preuniversitar şi furnizorii de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 11 aprilie 2022.
    Nr. 3.557.
    ANEXA 1

    (Anexă la metodologie)
    CALENDARUL
    operaţiunilor desfăşurate de inspectoratele şcolare/Ministerul Educaţiei cu privire la reţeaua şcolară
    şi proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023

┌────┬─────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Activitatea │Perioadă/│
│crt.│ │Termen │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Informarea autorităţilor │ │
│ │administraţiei publice │ │
│ │locale/judeţene cu │ │
│ │privire la intrarea în │ │
│ │vigoare a Metodologiei │ │
│ │privind fundamentarea │ │
│ │cifrei de şcolarizare │ │
│ │pentru învăţământul │ │
│ │preuniversitar de stat, │Până la 5│
│1. │evidenţa efectivelor de │noiembrie│
│ │antepreşcolari/preşcolari│2021 │
│ │şi elevi şcolarizaţi în │ │
│ │unităţile de învăţământ │ │
│ │particular, precum şi │ │
│ │emiterea avizului conform│ │
│ │în vederea organizării │ │
│ │reţelei unităţilor de │ │
│ │învăţământ preuniversitar│ │
│ │pentru anul şcolar │ │
│ │2022-2023 │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Reanalizarea de către │ │
│ │inspectoratele şcolare a │ │
│ │listei unităţilor de │ │
│ │învăţământ propuse pentru│ │
│ │reorganizare până la data│ │
│ │de 31 august 2021 sau a │ │
│ │celor propuse pentru │ │
│ │înfiinţare, în colaborare│ │
│ │cu autorităţile │ │
│ │administraţiei publice │Până la │
│2. │locale, respectiv │10 │
│ │consiliul judeţean şi │noiembrie│
│ │consiliile locale, şi │2021 │
│ │retransmiterea la Agenţia│ │
│ │Română de Asigurare a │ │
│ │Calităţii în Învăţământul│ │
│ │Preuniversitar (ARACIP) a│ │
│ │acesteia, însoţită de o │ │
│ │fundamentare privind │ │
│ │motivele care stau la │ │
│ │baza procesului de │ │
│ │reorganizare propus │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Transmiterea de către │ │
│ │inspectoratele şcolare la│ │
│ │Ministerul Educaţiei a │ │
│ │listei cu situaţiile │ │
│ │divergente, prevăzute la │ │
│ │art. 22^1 alin. (4) şi │10-12 │
│3. │(5) din Legea educaţiei │noiembrie│
│ │naţionale nr. 1/2011, cu │2021 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │privind propunerile de │ │
│ │reorganizare pentru anul │ │
│ │şcolar 2022-2023 │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Stabilirea de către │ │
│ │Ministerul Educaţiei a │ │
│ │unităţilor care se │ │
│ │reorganizează în │15-17 │
│4. │situaţiile prevăzute la │noiembrie│
│ │art. 22^1 alin. (4) şi │2021 │
│ │(5) din Legea nr. 1/2011,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Solicitarea de către │ │
│ │inspectoratele şcolare a │ │
│ │propunerii privind │Până la 9│
│5. │organizarea reţelei │decembrie│
│ │şcolare de către │2021 │
│ │autorităţile publice │ │
│ │locale/consiliile │ │
│ │judeţene │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Transmiterea de către │ │
│ │autorităţile publice │Până la │
│ │locale/consiliile │17 │
│6. │judeţene a proiectelor de│decembrie│
│ │hotărâre a consiliului │2021 │
│ │local/judeţean însoţite │ │
│ │de rapoartele motivate │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Emiterea avizului conform│ │
│ │de către consiliul de │Până la │
│7. │administraţie al │23 │
│ │inspectoratului şcolar │decembrie│
│ │judeţean/Ministerul │2021 │
│ │Educaţiei │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Transmiterea de către │ │
│ │inspectoratele şcolare la│21 │
│8. │Ministerul Educaţiei a │ianuarie │
│ │proiectului planului de │2022 │
│ │şcolarizare pentru anul │ │
│ │şcolar 2022-2023 │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Transmiterea la │ │
│ │Ministerul Educaţiei de │ │
│ │către instituţiile de │ │
│ │învăţământ superior de │ │
│ │stat acreditate a listei │ │
│ │calificărilor ce se │ │
│ │propun a fi şcolarizate │21 │
│9. │în cadrul colegiilor, │ianuarie │
│ │însoţită de planul de │2022 │
│ │şcolarizare, cuprinzând │ │
│ │calificările profesionale│ │
│ │şi numărul de locuri │ │
│ │pentru fiecare domeniu, │ │
│ │în vederea aprobării prin│ │
│ │ordin al ministrului │ │
│ │educaţiei │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Transmiterea la │ │
│ │Ministerul Educaţiei a │ │
│ │situaţiilor în care nu au│Până la │
│ │fost emise hotărârile │29 │
│10. │consiliului local/ │aprilie │
│ │judeţean de către │2022 │
│ │unitatea │ │
│ │administrativ-teritorială│ │
│ │/consiliul judeţean │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Activităţi desfăşurate de│ │
│ │inspectoratele şcolare şi│ │
│ │Agenţia Română de │ │
│ │Asigurare a Calităţii în │ │
│ │Învăţământul │ │
│ │Preuniversitar în vederea│ │
│ │verificării îndeplinirii │ │
│ │indicatorilor privind │ │
│ │asigurarea standardelor │ │
│ │de calitate de către │Până la │
│11. │componentele │30 mai │
│ │organizatorice ale │2022* │
│ │unităţilor de învăţământ │ │
│ │propuse pentru │ │
│ │reorganizare conform art.│ │
│ │22^1 alin. (3) din Legea │ │
│ │nr. 1/2011, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │emiterii şi comunicării │ │
│ │ordinelor │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Emiterea ordinului │ │
│ │ministrului educaţiei şi │ │
│ │cercetării privind │ │
│ │includerea unor unităţi │ │
│ │de învăţământ în reţeaua │ │
│ │şcolară pentru anul │ │
│ │şcolar 2022-2023, precum │ │
│ │şi organizarea reţelei │ │
│ │şcolare pentru anul │Până la │
│12. │şcolar 2022-2023 din │29 iulie │
│ │unele localităţi în care │2022 │
│ │nu s-a realizat în │ │
│ │totalitate procesul de │ │
│ │organizare a reţelei │ │
│ │şcolare de către │ │
│ │autorităţile │ │
│ │administraţiei publice │ │
│ │locale cu avizul conform │ │
│ │emis de către │ │
│ │inspectoratele şcolare │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┤
│ │Transmiterea către │ │
│ │Agenţia Română de │ │
│ │Asigurare a Calităţii în │ │
│ │Învăţământul │ │
│ │Preuniversitar a listei │ │
│ │unităţilor propuse pentru│Până la │
│13. │reorganizare conform art.│31 august│
│ │22^1 alin. (3) din Legea │2022 │
│ │nr. 1/2011, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │pentru anul şcolar │ │
│ │2023-2024 │ │
└────┴─────────────────────────┴─────────┘


    * La solicitarea Ministerului Educaţiei sau la solicitarea motivată a inspectoratelor şcolare, activităţile prevăzute la pct. 11 privind reorganizarea unităţilor de învăţământ pot fi efectuate până cel târziu la data de 1 iulie 2022.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016