Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2023

Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2023 (M. Of. 36/2023)

1. NORMA SANITAR-VETERINARĂ din 28 decembrie 2022 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

──────────aprobată prin ordinul nr. 208 din 28 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 36 din 12 ioanuarie 2023.──────────cap. iprevederi generaleart. 1definiţiiÎn sensul prezentei norme sanitar-veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, şi bizoni - bison bison, porcine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni;2. animale deţinute - animale definite conform prevederilor art. 4 pct. 5 din regulamentul (ue) 2016/429 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare ...

2. ORDIN nr. 208 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Văzând referatul de aprobare nr. 3.248 din 24.11.2022, întocmit de direcţia generală control oficial din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ţinând cont de prevederileregulamentului (ue) 2016/429 al parlamentului european şi al consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (legea privind sănătatea animală), precum ale regulamentului delegat (ue) 2019/2.035 al comisiei din 28 iunie 2019 de completare a regulamentului (ue) 2016/429 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum ...

3. DECIZIE nr. 10 din 12 ianuarie 2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Florin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Având în vedere adresa ministerului familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse nr. 9.538 din 28 decembrie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/37.102/m.n. din 30 decembrie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 511/2023,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul andrei florin, consilier, clasa i, ...

4. DECRET nr. 54 din 11 ianuarie 2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii minelor nr. 85/2003 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 11 ianuarie 2023.nr. 54.----

5. LEGE nr. 37 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea minelor nr. 85/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în cazuri de urgenţă, precum: viituri, precipitaţii care avariază sau distrug poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, unităţile administrativ-teritoriale exercită dreptul de exploatare în limita a 2.000 mc agregate minerale, fără eliberarea permisului. unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să ...

6. DECRET nr. 53 din 11 ianuarie 2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 11 ianuarie 2023.nr. 53.-----

7. LEGE nr. 36 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 23(1) persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în ...

8. DECRET nr. 52 din 11 ianuarie 2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 11 ianuarie 2023.nr. 52.-----

9. LEGE nr. 35 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 78^1 se introduce un nou articol, art. 78^2, cu următorul cuprins:"art. 78^2(1) administratorii bazelor şi/sau instalaţiilor sportive care fac parte din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a afişa la sediul acestora şi pe site-ul propriu regulamentul pentru închirierea bazelor şi/sau instalaţiilor sportive, tarifele stabilite pentru utilizarea în anumite intervale orare a ...

10. DECRET nr. 51 din 11 ianuarie 2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 11 ianuarie 2023.nr. 51.-----

11. LEGE nr. 34 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 68 alineatul (5), după litera q) se introduce o nouă literă, lit. r), cu următorul cuprins:"r) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile caen 9311, 9312 sau 9313, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se ...

12. DECRET nr. 50 din 11 ianuarie 2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 11 ianuarie 2023.nr. 50.-----

13. LEGE nr. 33 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6 litera h), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. servicii prenatale şi postnatale, precum şi servicii de consiliere psihologică, postnatală;"2. la articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) prin excepţie de la art. 465 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în ...

14. DECRET nr. 49 din 11 ianuarie 2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind modificarea art. 14 lit. a) din legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 11 ianuarie 2023.nr. 49.-----

15. LEGE nr. 32 din 11 ianuarie 2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 14 din legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cel condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii de un an sau mai mare pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, infracţiune pedepsită cu pedeapsa închisorii având un minim special de cel puţin un an şi reprezentând infracţiune contra vieţii, infracţiune contra patrimoniului, infracţiune contra înfăptuirii justiţiei, infracţiune de corupţie sau de serviciu, infracţiune ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016