Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA SANITAR-VETERINARĂ din 28 decembrie 2022  pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMA SANITAR-VETERINARĂ din 28 decembrie 2022 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 208 din 28 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ioanuarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    Definiţii
    În sensul prezentei norme sanitar-veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, şi bizoni - bison bison, porcine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni;
    2. animale deţinute - animale definite conform prevederilor art. 4 pct. 5 din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (Legea privind sănătatea animală);
    3. Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea informaţiilor, aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor;
    4. arhiva electronică de documente din SNIIA - bază de date conţinând documentele electronice în formatul original emis, din care pot fi extrase documente cu aceeaşi putere ca originalul, pe baza unei chei unice;
    5. Bază Naţională de Date, denumită în continuare BND - bază de date electronică în care sunt înregistrate animale terestre deţinute, astfel cum se prevede la art. 109 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/429, cu excepţia ecvideelor;
    6. bovină sau animal din specia bovină - animal din speciile de ungulate care aparţin genurilor Bison, Bos, inclusiv subgenurilor Bos, Bibos, Novibos, Poephagus şi Bubalus, inclusiv subgenului Anoa, şi descendenţii rezultaţi din încrucişările acestor specii;
    7. camelid - animal din speciile de ungulate din familia Camelidae, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;
    8. caprină sau animal din specia caprină - animal din speciile de ungulate, care aparţin genului Capra şi descendenţii rezultaţi din încrucişările acestor specii;
    9. cervid - animal din speciile de ungulate din familia Cervidae, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;
    10. cod de identificare unic al animalului - codul individual afişat de mijlocul oficial de identificare aplicat unui animal;
    11. condica de notificări - registrul pentru notificările proprietarilor ţinut în format scriptic la sediul utilizatorului SNIIA, conform anexei nr. 1;
    12. control oficial - orice formă de control efectuat de o autoritate competentă în vederea verificării conformităţii cu prezenta normă sanitar-veterinară;
    13. deţinător de animale - persoana care are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie, sau care are în posesie temporară animale, în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredinţat îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la, conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, administratorii exploataţiilor comerciale, a celor de tip târguri sau expoziţii de animale, tabere de vară/stâne, cu excepţia cabinetelor ori clinicilor veterinare;
    14. document de circulaţie - document care însoţeşte animalele pe parcursul mişcării, emis în cadrul SNIIA ulterior înregistrării şi salvării acestuia în BND, în format electronic/scriptic, care are prevăzute elementele specifice de siguranţă, conform anexei nr. 2;
    15. document de înregistrare a exploataţiei - document emis în cadrul SNIIA de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi/sau direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSVSA, după caz, care atestă înregistrarea exploataţiei în SNIIA, conform anexei nr. 3;
    16. document de identificare unic pe viaţă - actul de identificare a unui animal din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni, care cuprinde cel puţin următoarele informaţii: codul de identificare unic al animalului, după caz, codul exploataţiei în care s-a născut/de destinaţie pe teritoriul României în cazul importului sau comerţului intracomunitar, numele şi adresa proprietarului exploataţiei menţionate anterior, toate mişcările animalului, inclusiv export sau comerţ intracomunitar, conform anexei nr. 4;
    17. eveniment suferit de animal - naştere, moarte, sacrificare, tăiere de urgenţă, pierdere animal, regăsire animal, pierdere/nefuncţionare mijloc oficial de identificare, ucidere;
    18. exploataţie - orice amenajare, orice construcţie sau, în cazul creşterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deţinute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepţia cabinetelor ori clinicilor veterinare, după cum urmează:
    a) exploataţie nonprofesională - exploataţie de animale, înregistrată în SNIIA şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie a României;
    b) exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor şi care este înregistrată sanitar-veterinar;
    c) exploataţie comercială - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor şi autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului;
    d) tabără de vară/stână - loc împrejmuit, cu amenajări în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea şi îngrijirea sezonieră a animalelor cu respectarea condiţiilor de protecţie şi bunăstare a animalelor, înregistrată în SNIIA şi înregistrată sanitar-veterinar;

    19. formular de identificare - document privind identificarea şi înregistrarea animalelor, emis în cadrul SNIIA ulterior înregistrării şi salvării acestuia în BND, în format electronic, care poate fi printat, la solicitarea fermierului şi care are prevăzute elementele specifice de siguranţă, conform anexei nr. 5;
    20. furnizor primar de mijloace oficiale de identificare - societate comercială ce are ca obiect de activitate producerea şi/sau distribuirea mijloacelor oficiale de identificare a animalelor pe teritoriul României, pentru care a obţinut aprobarea de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, şi are dovada că deţine un contract scris cu producătorul pentru furnizarea mijlocului de identificare pe teritoriul României, după caz;
    21. furnizor secundar de mijloace oficiale de identificare - medicul veterinar de liberă practică împuternicit, organizat în condiţiile legii, şi/sau organizaţia profesională a crescătorilor de animale înregistrată legal, care face dovada că deţine un contract scris cu unul sau mai mulţi furnizori primari de mijloace oficiale de identificare a animalelor, în vederea furnizării mijloacelor de identificare, şi care au primit din partea DSVSA calitatea de furnizor secundar;
    22. identificarea şi înregistrarea animalelor - aplicarea mijloacelor oficiale de identificare care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor, precum şi la stabilirea speciei, rasei, sexului şi vârstei respectivelor animale, precum şi înregistrarea în SNIIA;
    23. informaţii partajabile - informaţii din SNIIA şi documente din cadrul arhivei electronice de documente din cadrul SNIIA ce pot fi exportate şi preluate de autorităţi publice şi alte entităţi cu drept de acces la informaţiile respective, în condiţiile legii, prin mecanisme electronice securizate, ca urmare a solicitării acestora;
    24. laborator acreditat - laborator autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene să efectueze testele de conformitate pentru mijloacele oficiale de identificare a animalelor, International Committee for Animal Recording - ICAR sau Centrul Comunitar de Cercetare din Italia (Joint Research Center);
    25. mamă - femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal a fost sau nu produsul unui embrion/ovul inseminat, dar care exclude o femelă de la care a fost recoltat ovulul sau embrionul;
    26. mamă donatoare de embrion/ovul - femelă de la care a fost recoltat un embrion/ovul ce ulterior a fost inseminat unei mame, astfel cum este definită la pct. 25;
    27. medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activităţile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinară în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea;
    28. mijloacele oficiale de identificare a animalelor terestre deţinute - mijloace oficiale de identificare a animalelor, care afişează codul de identificare unic al animalului, astfel cum sunt definite în anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie; acestea pot fi următoarele:
    a) crotalie convenţională;
    b) crotalie electronică;
    c) transponder tip bolus;
    d) transponder injectabil;
    e) tatuaj;

    29. mijloc oficial de identificare convenţional/electronic duplicat - mijloc oficial de identificare a animalului, care poartă acelaşi cod unic de identificare ca mijlocul oficial de identificare care s-a pierdut/a devenit nefuncţional;
    30. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice, organizate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi de cumpărare şi vânzare de animale vii în intervalul a 24 de ore, cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare privind mişcarea animalelor şi care nu dispun obligatoriu de facilităţi/spaţii de adăpostire;
    31. mişcarea animalelor - intrare/ieşire a animalelor întro/ dintr-o exploataţie;
    32. notificare - operaţiunea de înştiinţare, conform legii, a utilizatorilor SNIIA şi/sau a DSVSA de către proprietarii exploataţiilor/deţinătorii de animale şi de către utilizatorii SNIIA, după caz, cu privire la exploataţia şi/sau animalele deţinute sau cu privire la exploataţiile şi/sau animalele pentru care sunt împuterniciţi;
    33. operatorul SNIIA - persoană juridică ce realizează, în condiţiile legii, activităţile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea, dezvoltarea şi întreţinerea SNIIA;
    34. organizaţie profesională a crescătorilor de animale aprobată - asociaţia crescătorilor de bovine, porcine, ovine şi caprine cu reprezentare la nivel judeţean, legal constituită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată ca utilizator al SNIIA;
    35. ovină sau animal din specia ovină - animal din speciile de ungulate care aparţin genului Ovis şi descendenţii rezultaţi din încrucişările acestei specii;
    36. proprietar de animale - orice persoană fizică sau juridică ce deţine dreptul de proprietate asupra unui/unor animal/animale;
    37. proprietar de exploataţie - orice persoană fizică sau juridică ce deţine dreptul de proprietate permanent/temporar asupra exploataţiei;
    38. porcină sau animal din specia porcină - animal din speciile de ungulate din familia Suidae enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;
    39. registrul exploataţiei - colecţia de date partajabile despre animalele identificate şi înregistrate din exploataţia respectivă, despre evenimentele şi mişcarea acestora, extrase din SNIIA în format electronic şi/sau tipărit, păstrată prin grija proprietarului exploataţiei/utilizatorului SNIIA/operatorului SNIIA, după caz, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
    40. ren - ungulat din specia Rangifer tarandus, menţionat în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;
    41. Registrul unic electronic de notificări, denumit în continuare RUEN - instrument permanent de realizare a obligaţiilor proprietarilor de exploataţii/deţinătorilor de animale conform Regulamentului (UE) 2016/429, precum şi de tratare, în sensul preluării şi raportării, a neconformităţilor constatate şi comunicate către SNIIA (BND/RUEN) de către alte instituţii, în urma controalelor efectuate de acestea, şi de implementare a componentei de control administrativ şi în teren;
    42. sacrificare pentru consum familial - sacrificarea animalelor în scopul obţinerii de carne, de produse şi de subproduse destinate exclusiv consumului familial;
    43. transponder - un marcaj de identificare prin radiofrecvenţă (RFID);
    44. transhumanţă - deplasare sezonieră a păstorilor cu turmele/cirezile de animale, vara la păşunile de la munte şi toamna spre cele de la şes;
    45. unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - unitatea aparţinând persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor înregistrate legal sau persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală, în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    46. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice sau asociaţii înregistrate legal, inclusiv medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, care deţin drept de editare utilizând aplicaţiile electronice disponibile în SNIIA, în regim securizat;
    47. vehicule - mijloacele de transport rutier, feroviar, naval şi aerian, înregistrate/autorizate sanitar-veterinar pentru transportul de animale.


    ART. 2
    Dispoziţii generale
    (1) Prezenta normă sanitar-veterinară stabileşte activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor SNIIA, a furnizorilor primari de mijloace oficiale de identificare, a furnizorilor secundari de mijloace oficiale de identificare, a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, a exploataţiilor, la identificarea şi înregistrarea individuală a fiecărui animal, la înregistrarea fiecărei mişcări, precum şi a evenimentelor suferite de acesta, dar şi la gestiunea informaţiilor partajabile în vederea stabilirii trasabilităţii animalelor.
    (2) În vederea deţinerii unor animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni este obligatorie înfiinţarea unei exploataţii în acest sens, anterior introducerii oricărui animal din speciile enumerate în prezentul alineat.
    (3) Animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare şi însoţite de documente de circulaţie şi, în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor, de documentul de identificare unic pe viaţă.
    (4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice implicate în activităţile SNIIA garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (5) Utilizatorii SNIIA, cu excepţia medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, se supun procedurilor de înregistrare la DSVSA competentă teritorial.
    (6) Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, camelidele, cervideele şi renii existente/existenţi pe teritoriul României sunt supuse/supuşi procesului de identificare şi înregistrare prin realizarea următoarelor acţiuni:
    a) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. 28, din care unul poate fi mijlocul de identificare menţionat la art. 1 pct. 28 lit. a), iar celălalt poate fi unul dintre mijloacele oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. a)-d), pentru identificarea individuală a animalelor din specia bovină;
    b) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. 28, din care unul trebuie să fie conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), iar celălalt trebuie să fie unul dintre mijloacele oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. b), c) sau d), pentru animalele din speciile ovine şi caprine; prin excepţie, fermierii care deţin ovine şi caprine care se nasc cu pavilioane auriculare ce nu permit ataşarea mijloacelor oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. a) şi b) se asigură de identificarea animalelor în mod individual cu unul dintre mijloacele de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. c) sau d);
    c) aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a) sau d), în cazul porcinelor din exploataţiile nonprofesionale şi comerciale de tip A, şi aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), d) sau e), în cazul exploataţiilor comerciale;
    d) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), sau a unui mijloc oficial de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. d), în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor;
    e) ulterior aplicării mijloacelor oficiale de identificare, utilizatorii SNIIA înregistrează datele aferente animalelor identificate care aparţin speciilor bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

    (7) Proprietarii de exploataţii au posibilitatea de a verifica informaţiile înscrise în SNIIA privind propria exploataţie şi de a transmite notificări electronice prin utilizarea pe propriile dispozitive electronice - calculatoare, telefoane inteligente, tablete - a unor aplicaţii informatice, în condiţiile de acces şi securitate stabilite de ANSVSA.
    (8) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul de animale înscrie notificările în RUEN, în regim securizat prin aplicaţii specifice, prin telefon, prin SMS sau prin alte servicii de mesagerie la un punct de acces al DSVSA competente teritorial sau, în cazuri excepţionale, prin înscrierea de către proprietarul exploataţiei/deţinătorul de animale în condica de notificări de la sediul utilizatorului SNIIA.

    ART. 3
    Termene de identificare şi înregistrare pentru animalele născute pe teritoriul României
    (1) Animalele sunt identificate şi înregistrate cu respectarea următoarelor termene:
    a) animalele din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni în termen de până la 20 de zile de la naştere;
    b) animalele din speciile ovine şi caprine, în termen de până la 180 de zile de la naştere;
    c) animalele din specia porcine, în termen de până la 60 de zile de la naştere, în cazul exploataţiilor nonprofesionale şi comerciale de tip A de porcine, sau la ieşirea din exploataţie, în cazul exploataţiilor comerciale de porcine, în funcţie de destinaţia acestora.

    (2) Animalele sunt identificate şi înregistrate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Animalului care şi-a pierdut unul din mijloacele oficiale de identificare pentru speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni sau crotalia, în cazul animalului din specia porcine, precum şi animalului al cărui mijloc de identificare electronic a devenit nefuncţional i se aplică un mijloc oficial de identificare duplicat, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în SNIIA.
    (4) Animalului din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni care şi-a pierdut ambele mijloace oficiale de identificare sau al cărui mijloc oficial de identificare electronic a devenit nefuncţional şi pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face dovada identităţii, i se aplică mijloace oficiale de identificare duplicat în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în SNIIA.
    (5) După aplicarea duplicatului, utilizatorul SNIIA confirmă evenimentul în SNIIA.

    ART. 4
    Condiţii
    (1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2 şi 3, DSVSA se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) fiecare exploataţie este înregistrată în SNIIA;
    b) fiecare utilizator SNIIA este înregistrat;
    c) fiecărui proprietar de exploataţie i se eliberează un document de înregistrare a exploataţiei care conţine un element de siguranţă, care, prin citire, oferă informaţii referitoare la exploataţie şi deţinător;
    d) animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni sunt identificate şi înregistrate în SNIIA;
    e) animalelor din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni li se emite un document de identificare unic pe viaţă, în format electronic, ce se eliberează în format letric în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor; în cazul bovinelor, se eliberează în format letric, la cerere, cu ocazia exportului sau comerţului intracomunitar; eliberarea documentului în format letric se efectuează ca urmare a depunerii la DSVSA competentă teritorial a cererii prevăzute la anexa nr. 6;
    f) fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai dacă acestea sunt însoţite de documentul/documentele de circulaţie şi, după caz, de alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
    g) fiecare furnizor primar şi furnizor secundar de mijloace oficiale de identificare sunt înregistraţi în SNIIA;
    h) fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat în SNIIA;
    i) pentru animalele din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitar-veterinare este interzisă activitatea de identificare şi înregistrare în centrele de colectare animale vii, cu excepţia cazului în care acestea şi-au pierdut unul din cele două mijloace oficiale de identificare prevăzute de prezenta normă şi se poate stabili trasabilitatea.

    (2) ANSVSA supraveghează şi controlează funcţionarea SNIIA.

    ART. 5
    Înregistrare ca utilizator SNIIA
    (1) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, proprietarul exploataţiei trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, respectiv în anexa nr. 8, după caz.
    (2) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, reprezentantul organizaţiei profesionale a crescătorilor de animale aprobată trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (3) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA pentru operarea datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în baza împuternicirilor deţinătorilor de animale, persoanele prevăzute la art. 1 pct. 46, altele decât medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi cele menţionate la alin. (1) şi (2), trebuie să depună la DSVSA o cerere de acordare a dreptului de utilizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
    (4) Dreptul de utilizare a SNIIA pentru o anumită exploataţie încetează odată cu înregistrarea şi aprobarea de către DSVSA a unei cereri în acest sens din partea solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1)-(3); orice schimbare a persoanei care înregistrează date în SNIIA trebuie notificată DSVSA, comunicându-se, totodată, datele de identificare a noii persoane.
    (5) Dreptul de utilizare a SNIIA se poate anula, conform legii, prin emiterea unei decizii de către directorul executiv al DSVSA, ca urmare a constatării nerespectării prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare.
    (6) Excepţie de la prevederile alin. (1)-(3) fac medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor atribuite de DSVSA în condiţiile legii.
    (7) Rezultatul evaluării cererilor prevăzute la alin. (1)-(3) este comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.
    (8) La soluţionarea favorabilă a cererii solicitantului, DSVSA competentă teritorial emite şi comunică acestuia documentul de înregistrare ce conţine codul de utilizator obţinut prin proceduri SNIIA.

    ART. 6
    Înregistrarea sanitar-veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii
    În vederea desfăşurării activităţii specifice, mijlocitorul de afaceri cu animale vii trebuie să se supună înregistrării sanitar-veterinare de către DSVSA competentă teritorial în a cărei rază teritorială îşi are declarat sediul respectivul solicitant, conform prevederilor normelor sanitar-veterinare în vigoare.

    ART. 7
    Înregistrarea exploataţiilor
    (1) Fiecare exploataţie din România trebuie înregistrată în SNIIA, prin atribuirea unui cod alfanumeric unic şi permanent generat prin grija operatorului acestuia, de către:
    a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploataţiile nonprofesionale; pentru exploataţiile nonprofesionale cu porcine, medicul veterinar de liberă practică împuternicit atribuie codul alfanumeric unic şi permanent, doar după ce a verificat şi a constatat îndeplinirea condiţiilor de biosecuritate stabilite de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare; pentru exploataţiile comerciale de tip A, medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploataţiei nonprofesionale în vederea transformării acesteia în exploataţie comercială de tip A, doar după obţinerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare şi după ieşirea din exploataţie a animalelor din alte specii; pentru tabere de vară/stâne medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploataţiei, datele proprietarului şi adresa exactă a exploataţiei doar după obţinerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare;
    b) DSVSA, numai pentru exploataţii comerciale, după autorizarea sanitar-veterinară a acestora.

    (2) Înregistrarea exploataţiilor nonprofesionale se face astfel:
    1. proprietarul care doreşte deschiderea unei exploataţii notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit, precizând speciile de animale pentru care se solicită deschiderea exploataţiei;
    2. notificarea trebuie însoţită de cartea de identitate a proprietarului şi de documentele de proprietate pentru suprafaţa de teren unde doreşte să deschidă exploataţia sau documentele care, conform legii, atestă dreptul de utilizare a spaţiului destinat creşterii/îngrijirii animalelor, spaţiu care trebuie să fie bine delimitat faţă de alte exploataţii, în vederea verificării realităţii datelor înscrise în notificare;
    3. medicul veterinar de liberă practică împuternicit se deplasează la faţa locului, verifică existenţa spaţiilor necesare creşterii animalelor, ia coordonatele geografice GPS şi înregistrează noua exploataţie doar în cazul în care constată că locul noii exploataţii este bine delimitat faţă de alte exploataţii şi că nu mai există alte coduri de exploataţie active la acea adresă pe numele solicitantului; în cazul exploataţiilor cu porcine, înregistrează noua exploataţie doar după ce a verificat respectarea condiţiilor de biosecuritate stabilite de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare în acest sens şi a constatat îndeplinirea acestora;
    4. medicul veterinar de liberă practică împuternicit arhivează notificarea proprietarului.

    (3) Existenţa mai multor coduri active de exploataţie ale aceluiaşi proprietar la aceeaşi adresă este interzisă.
    (4) Deţinerea de către persoanele fizice sau juridice a mai multor exploataţii active este permisă doar dacă acestea se află la adrese diferite, iar mişcarea animalelor între aceste exploataţii se face doar în condiţiile prevăzute de prezenta normă sanitar-veterinară.
    (5) Toate exploataţiile din România pentru care nu există cardul de exploataţie trebuie să aibă câte un document de înregistrare a exploataţiei, care conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 3, emis de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, respectiv ridicat de la sediul DSVSA, în cazul exploataţiilor comerciale, exploataţiilor comerciale de tip A, taberelor de vară şi stânelor.
    (6) Proprietarii exploataţiilor pot verifica informaţiile aferente exploataţiilor deţinute, înregistrate în SNIIA, prin aplicaţii informatice dedicate instalate pe dispozitive proprii, sau pot solicita utilizatorului SNIIA/DSVSA competente teritorial un document care să conţină aceste informaţii.
    (7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, pentru exploataţiile nou-înfiinţate, data înfiinţării este reprezentată de data generării codului alfanumeric unic şi permanent de către SNIIA.

    ART. 8
    Închiderea sau redeschiderea exploataţiilor
    (1) Exploataţiile nonprofesionale, cu excepţia celor care fac obiectul unei interdicţii sau restricţii, sunt închise de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, la solicitarea proprietarului şi în condiţiile în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploataţie respectiv.
    (2) Exploataţiile comerciale de tip A, stânele sau taberele de vară, cu excepţia celor care fac obiectul unei interdicţii sau restricţii, sunt închise de către DSVSA, la solicitarea proprietarului, în condiţiile în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploataţie respectiv, doar după anularea certificatului de înregistrare sanitar-veterinară de către DSVSA.
    (3) Redeschiderea unei exploataţii nonprofesionale se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza notificării proprietarului şi a înregistrării mişcării animalelor, având ca destinaţie exploataţia respectivă; pentru exploataţiile nonprofesionale cu porcine, redeschiderea exploataţiei se face doar după ce medicul veterinar de liberă practică împuternicit a verificat şi a constatat îndeplinirea condiţiilor de biosecuritate stabilite de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.
    (4) Redeschiderea unei exploataţii comerciale de tip A, stâne sau tabere de vară se realizează în baza notificării proprietarului şi a înregistrării mişcării animalelor având ca destinaţie exploataţia respectivă, doar după înregistrarea sanitar-veterinară de către DSVSA, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.
    (5) Închiderea temporară sau permanentă a unei exploataţii comerciale se poate face la cerere sau ca urmare a nerespectării legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.
    (6) În cazul în care o exploataţie comercială este închisă temporar sau permanent, înregistrarea în SNIIA se face prin schimbarea stării unităţii din „activă“ în „suspendată“ sau „anulată“, după caz, în ziua emiterii respectivei decizii, prin grija DSVSA competente teritorial.
    (7) Închiderea temporară sau permanentă a unei exploataţii comerciale la cererea proprietarului/administratorului acesteia se face exclusiv după ieşirea tuturor animalelor existente în exploataţia respectivă.
    (8) După închiderea temporară sau permanentă a unei exploataţii comerciale la cererea proprietarului/administratorului acesteia, SNIIA nu permite tranzacţii de animale având această sursă sau destinaţie decât după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (10).
    (9) În cazul închiderii temporare sau permanente a unei exploataţii comerciale ca urmare a nerespectării legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, SNIIA nu permite tranzacţii de animale având această destinaţie.
    (10) Redeschiderea unei exploataţii comerciale închise temporar în urma nerespectării legislaţiei în vigoare sau la cererea proprietarului se realizează de către DSVSA competentă teritorial, prin modificarea în SNIIA a stării unităţii din „suspendată“ în „activă“, conform prevederilor legale în vigoare.
    (11) SNIIA stochează informaţiile oricărei exploataţii pe o durată nelimitată de la atribuirea codului de exploataţie.

    CAP. II
    Obligaţiile proprietarilor de exploataţii şi ale deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi înregistrarea animalelor sunt efectuate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit
    ART. 9
    Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale
    (1) În cazul constituirii unei exploataţii, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit în vederea înregistrării exploataţiei în SNIIA, furnizând acestuia datele de identificare necesare, anterior introducerii oricărui animal din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni.
    (2) În cazul unei exploataţii existente, fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi cu medicul veterinar oficial în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute în prezenta normă sanitar-veterinară, după cum urmează:
    a) să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele deţinute;
    b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte şi complete referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
    c) să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja deţinute cu privire la animale şi exploataţie;
    d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, care conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 10, să îl actualizeze pentru toate animalele prezente în exploataţie şi să îl prezinte pentru control sanitar-veterinar; în cazul exploataţiilor închise, registrul exploataţiei trebuie păstrat pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei, pentru toate animalele deţinute în ultimii 3 ani, anterior închiderii acesteia;
    e) să prezinte animalele şi să asigure condiţiile şi mijloacele necesare, inclusiv contenţia animalelor, în vederea desfăşurării activităţilor efectuate de către medici veterinari de liberă practică împuterniciţi, a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de imobilizare a animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea şi administrarea substanţelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
    f) să prezinte animalele şi să asigure condiţiile şi mijloacele necesare, inclusiv contenţia animalelor, în vederea desfăşurării activităţilor de control efectuate de către medici veterinari oficiali privind aplicarea şi respectarea legislaţiei specifice sanitar-veterinare.

    (3) Proprietarul exploataţiei declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei.
    (4) În cazul redeschiderii unei exploataţii nonprofesionale, proprietarul exploataţiei informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit înainte de reluarea activităţii.
    (5) Proprietarul exploataţiei răspunde conform prevederilor legale de realitatea şi corectitudinea datelor declarate şi asumate prin semnătură olografă/olografă culeasă electronic/electronică medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi şi/sau medicilor veterinari oficiali.

    ART. 10
    Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor
    (1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni din exploataţia sa.
    (2) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul animalelor verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe formularul de identificare prevăzut la anexa nr. 5 şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora prin notificare electronică, în cazul formularului electronic, în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării acestuia, respectiv prin semnătură olografă/olografă culeasă electronic/electronică, în cazul formularelor tipărite.
    (3) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele oficiale de identificare necesare identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni deţinute.
    (4) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de documentele de circulaţie sau alte documente sanitar-veterinare obligatorii.
    (5) În termen de 3 zile lucrătoare de la naşterea sau achiziţionarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, deţinătorul de animale notifică naşterea/prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prezentând acestuia documentul de circulaţie pentru animalele achiziţionate.
    (6) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni; în acest scop, solicită acestuia înregistrarea şi eliberarea documentului de circulaţie, în format electronic sau tipărit, şi pune la dispoziţia acestuia animalele pentru verificarea identităţii.
    (7) În cazul mişcării animalelor, indiferent de destinaţie, deţinătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea şi eliberarea documentului de circulaţie, în format electronic sau tipărit, anterior ieşirii animalelor din exploataţie.
    (8) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul animalelor verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe documentul de circulaţie şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora prin notificare, în cazul celor electronice, şi prin semnătură olografă/olografă culeasă electronic/electronică, în cazul formularelor tipărite, în ziua eliberării documentului.
    (9) Numai animalele înscrise în documentul de circulaţie pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii.
    (10) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa, pe timpul mişcării animalelor, documentul de circulaţie şi, în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor, documentul de identificare unic pe viaţă.
    (11) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa, în format electronic sau tipărit, documentul de înregistrare a exploataţiei de destinaţie şi, după caz, împuternicirea din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.
    (12) În cazul în care animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, care au ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii sau expoziţii de animale, s-au întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestora are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întoarcerii animalelor, şi de a-i prezenta acestuia documentul de circulaţie cu care s-au întors animalele, după caz.
    (13) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea şi eliberarea unui document de circulaţie, dar animalul/animalele înscris/înscrise pe acesta nu a/au mai făcut obiectul mişcării, deţinătorul are obligaţia să notifice, în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării documentului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea documentului de circulaţie, în vederea notificării DSVSA cu privire la acest eveniment.
    (14) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a actualiza registrul exploataţiei pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie şi are posibilitatea de a verifica registrul exploataţiei prin aplicaţii informatice dedicate, instalate pe dispozitive proprii, sau poate solicita documentul medicului veterinar de liberă practică împuternicit/DSVSA competente teritorial.
    (15) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control sanitar-veterinar documentele de circulaţie a animalelor pe parcursul mişcării acestora.
    (16) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de circulaţie.
    (17) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, oricare dintre aceştia preia numai animale care sunt identificate şi însoţite de documentele de circulaţie, în format electronic sau tipărit.
    (18) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni se află într-o exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia are obligaţia de a deţine documentele de circulaţie a tuturor animalelor din respectiva exploataţie şi documentele de identificare unice pe viaţă, după caz.
    (19) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, dispariţie a animalelor, pierdere a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.
    (20) În cazul evenimentelor de tip moarte, tăiere de urgenţă, ucidere preventivă sau ucidere în focar, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.
    (21) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit mijloacele oficiale de identificare a animalelor sacrificate, în maximum 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.
    (22) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, mijloacele oficiale de identificare nu se îndepărtează.
    (23) În cazul evenimentelor suferite de animale, deţinătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea şi eliberarea formularului de declarare eveniment prevăzut la anexa nr. 11, în format electronic sau tipărit.
    (24) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul animalelor verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe formularul de declarare eveniment şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora prin notificare electronică, în cazul celor electronice, şi prin semnătură olografă/olografă culeasă electronic/electronică, în cazul formularelor tipărite, în ziua eliberării documentului.

    CAP. III
    Obligaţiile proprietarilor de exploataţii şi ale deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi înregistrarea animalelor sunt efectuate de către un utilizator SNIIA, altul decât medicul veterinar de liberă practică împuternicit
    ART. 11
    Obligaţii privind regimul exploataţiilor
    (1) În cazul constituirii unei exploataţii, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA competentă teritorial, după caz, în vederea înregistrării exploataţiei în SNIIA, furnizând datele de identificare necesare.
    (2) În cazul unei exploataţii existente, fiecare proprietar de exploataţie sau deţinător de animale are următoarele obligaţii:
    a) să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale sanitar-veterinare în toate exploataţiile şi pentru toate animalele;
    b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi/medicilor veterinari oficiali răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele/ denumirea, codul numeric personal/CUI, adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
    c) să declare utilizatorului SNIIA, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la exploataţie;
    d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei care conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 10, să îl actualizeze pentru toate animalele prezente în exploataţie şi să îl prezinte pentru controlul sanitar-veterinar; în cazul exploataţiilor închise, registrul exploataţiei trebuie păstrat pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei, pentru toate animalele deţinute în ultimii 3 ani, anteriori închiderii acesteia;
    e) să solicite, pentru taberele de vară şi stâne, medicului veterinar de liberă practică împuternicit editarea datelor exploataţiei, a datelor proprietarului şi a adresei exacte a exploataţiei doar după obţinerea înregistrării sanitar-veterinare; în cazul exploataţiei comerciale de tip A, să solicite transformarea din exploataţie nonprofesională, în SNIIA, doar după obţinerea înregistrării sanitar-veterinare de la DSVSA competentă teritorial şi după ieşirea animalelor din alte specii;
    f) să prezinte animalele şi să asigure condiţiile şi mijloacele necesare, inclusiv contenţia animalelor, în vederea desfăşurării activităţilor de control efectuate de către medici veterinari oficiali privind aplicarea şi respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

    (3) În cazul redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit/medicul veterinar oficial înainte de reluarea activităţii.
    (4) Proprietarul exploataţiei declară medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei înainte de producerea evenimentului.

    ART. 12
    Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor
    (1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a identifica şi înregistra animalele deţinute în condiţiile prevăzute la art. 2-5.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul centrelor de colectare se pot aplica exclusiv mijloace oficiale de identificare duplicat.
    (3) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele oficiale de identificare necesare identificării animalelor deţinute.
    (4) Deţinătorul animalelor care este şi utilizator SNIIA identifică şi înregistrează în SNIIA animalele nou-născute, iar în cazul bovinelor înregistrează în SNIIA şi codul de identificare a mamei sau a mamei donatoare, după caz; deţinătorul animalelor care nu este utilizator SNIIA notifică utilizatorul SNIIA în vederea identificării şi înregistrării în SNIIA a animalelor nou-născute, în maximum 3 zile lucrătoare de la naşterea animalului/animalelor.
    (5) Proprietarul sau administratorul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare şi care sunt însoţite de documentele de circulaţie sau alte documente sanitar-veterinare obligatorii.
    (6) La achiziţionarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitar-veterinare, proprietarul exploataţiei/deţinătorul de animale înregistrează în SNIIA/notifică utilizatorul SNIIA în vederea înregistrării în SNIIA, în maximum 3 zile lucrătoare de la intrarea respectivelor animale în exploataţie.
    (7) În cazul mişcării animalelor, indiferent de destinaţie, deţinătorul animalelor înregistrează şi eliberează documentul de circulaţie/solicită utilizatorului SNIIA înregistrarea şi eliberarea documentului de circulaţie, în format electronic sau tipărit, anterior ieşirii animalelor din exploataţie.
    (8) În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, documentul de circulaţie este completat cu codul de înregistrare al acestuia şi cu cel al exploataţiei de destinaţie.
    (9) Numai animalele înscrise în documentul de circulaţie pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii.
    (10) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul mişcării animalelor următoarele documente:
    a) documentul de circulaţie, în format electronic sau tipărit;
    b) alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (11) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa, în format electronic sau tipărit, documentul de înregistrare a exploataţiei de destinaţie şi, după caz, împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.
    (12) Proprietarul exploataţiei care nu este utilizator SNIIA are obligaţia de a reţine, de a păstra şi de a arhiva documentele de circulaţie eliberate pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie.
    (13) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării acestora.
    (14) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de circulaţie, respectiv documentul de identificare unic pe viaţă, după caz.
    (15) La constituirea unei exploataţii de tranzit de tip stână sau tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt identificate şi însoţite de documentul de circulaţie şi de documentele de identificare unice pe viaţă, conform legii.
    (16) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee şi reni se află într-o exploataţie de tranzit de tip stână sau tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control documentele de circulaţie ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie, iar în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor şi documentele de identificare unice pe viaţă.
    (17) În cazul în care animalul din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii sau expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica utilizatorul SNIIA, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întoarcerii, şi de a-i prezenta acestuia documentul de circulaţie cu care s-au întors animalele.
    (18) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea şi eliberarea unui document de circulaţie, dar animalul/animalele înscris/înscrise pe acesta nu a/au mai făcut obiectul mişcării, deţinătorul are obligaţia să notifice, în maximum 3 zile lucrătoare de la eliberarea documentului, utilizatorul SNIIA prin predarea către acesta a documentului de circulaţie, în vederea notificării DSVSA cu privire la acesta.
    (19) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, pierdere/nefuncţionare a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, dispariţie, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor care este şi utilizator SNIIA înregistrează în SNIIA evenimentele, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la producerea acestora.
    (20) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, pierdere/nefuncţionare a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, dispariţie, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor care nu este şi utilizator SNIIA, conform legii, transmite utilizatorului SNIIA informaţiile necesare înregistrării în SNIIA a acestora, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la producere.
    (21) În cazul evenimentelor de tip tăiere de urgenţă, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte, deţinătorul animalelor care este şi utilizator SNIIA înregistrează în SNIIA evenimentele, în termen de cel mult 24 de ore de la producerea acestora.
    (22) În cazul evenimentelor de tip tăiere de urgenţă, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte, deţinătorul animalelor care nu este şi utilizator SNIIA, conform legii, transmite utilizatorului SNIIA informaţiile necesare înregistrării în SNIIA a acestora, în termen de cel mult 24 ore de la producere.
    (23) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda mijloacele oficiale de identificare a animalelor sacrificate către medicul veterinar oficial.
    (24) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, mijloacele oficiale de identificare nu se îndepărtează.

    CAP. IV
    Obligaţii privind utilizatorii SNIIA, respectiv transportul, comercializarea şi abatorizarea animalelor
    ART. 13
    Obligaţiile utilizatorilor SNIIA
    (1) Utilizatorii SNIIA răspund, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, notificării proprietarilor de exploataţii privind identificarea şi înregistrarea animalelor prin operarea în SNIIA a intrărilor/ieşirilor în/din exploataţii şi a evenimentelor suferite de animalele din exploataţiile pentru care sunt împuterniciţi să opereze şi să elibereze formulare/documente de identificare/ circulaţie/de declarare eveniment, după caz.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul evenimentelor de tip tăiere de urgenţă, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte, termenul de răspuns este de cel mult 24 de ore de la notificarea proprietarilor cu privire la acestea.
    (3) Utilizatorii SNIIA introduc în RUEN, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primire, toate notificările înscrise de proprietarii exploataţiilor/deţinătorii de animale în condica de notificări de la sediul utilizatorului SNIIA.
    (4) Înregistrările din condica de notificări trebuie păstrate o perioadă de minimum 3 ani de la data înregistrării.
    (5) Utilizatorul SNIIA înregistrează şi eliberează documentul de circulaţie pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploataţiei şi care are o destinaţie comună, doar după citirea codurilor de identificare a animalelor pentru care eliberează documentul de circulaţie şi după verificarea existenţei acestora ca staţionare în exploataţia-sursă.
    (6) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea şi eliberarea unui document de circulaţie, dar animalul/animalele înscris/înscrise în acesta nu a/au mai făcut obiectul mişcării, deţinătorul are obligaţia să notifice utilizatorul SNIIA, în maximum 3 zile lucrătoare de la eliberarea documentului, prin predarea către acesta a documentului de circulaţie, iar utilizatorul SNIIA notifică în maximum 7 zile lucrătoare DSVSA cu privire la acesta.
    (7) Utilizatorii SNIIA monitorizează zilnic notificările privind documentele de circulaţie ce au înscrise ca exploataţii de
    destinaţie exploataţii de pe raza de competenţă; în cazul în care există animale înscrise în aceste documente, dar care nu ajung în exploataţia de destinaţie, utilizatorii SNIIA notifică acest lucru DSVSA competente teritorial, în termen de maximum 7 zile lucrătoare.


    ART. 14
    Obligaţii privind transportul animalelor vii
    Orice persoană care transportă animale pe teritoriul României are următoarele obligaţii:
    a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însoţite de documentul de circulaţie, în format electronic sau tipărit, şi de documentul de identificare unic pe viaţă, după caz, sau de alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
    b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondenţa dintre mijloacele oficiale de identificare, documentul de circulaţie şi documentul de identificare unic pe viaţă, după caz;
    c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar-veterinar animalele şi toate documentele prevăzute la lit. a);
    d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
    e) să transporte animalele în vehicule înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în acest scop.


    ART. 15
    Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import
    (1) În cazul achiziţionării de animale provenite din state membre ale Uniunii Europene, deţinătorul are următoarele obligaţii:
    a) în cazul în care este utilizator SNIIA, este responsabil de înregistrarea animalului din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni în SNIIA în cel mult 3 zile lucrătoare de la intrarea acestora în exploataţie, păstrând mijloacele de identificare din statul membru de origine şi specificând codul unic de identificare a mamei în cazul animalelor din specia bovină;
    b) în cazul în care nu este utilizator SNIIA, notifică utilizatorul SNIIA, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la intrarea în exploataţie a animalului din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, în vederea înregistrării acestuia;
    c) predă DSVSA documentele unice de identificare pe viaţă în cazul bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor.

    (2) În cazul achiziţionării de animale prin import, având ca destinaţie o exploataţie de pe teritoriul României, deţinătorul/utilizatorul SNIIA are obligaţia de a identifica şi înregistra animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, provenite din ţările terţe, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitar-veterinare.

    ART. 16
    Obligaţii în cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau export
    (1) În cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau export, deţinătorul animalului înregistrează în SNIIA, precum şi în documentul de identificare unic pe viaţă al animalelor din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni evenimentul de export/comerţ intracomunitar, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, menţionând totodată şi ţara de destinaţie.
    (2) În cazul vânzării animalelor din speciile porcine, ovine şi/sau caprine prin comerţ intracomunitar sau export, deţinătorul animalului înregistrează în SNIIA în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, menţionând totodată şi ţara de destinaţie.

    ART. 17
    Obligaţii privind activitatea în târgul de animale vii şi în expoziţia de animale
    Proprietarul târgului de animale vii şi proprietarul expoziţiei de animale au următoarele obligaţii:
    a) să arhiveze, în dosare separate pentru fiecare zi în care funcţionează târgul de animale vii sau expoziţia de animale, documentul de circulaţie recepţionat în format letric, care a însoţit animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cervidee, camelide şi reni la intrarea în aceasta;
    b) să fie înregistraţi ca utilizatori SNIIA sau să aibă contract cu un utilizator SNIIA;
    c) să permită accesul în incinta unităţii doar al animalelor identificate, conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, şi să fie însoţite de documente de circulaţie şi de documente de identificare unice pe viaţă, după caz;
    d) să elibereze documente de circulaţie pentru animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni care părăsesc unitatea, completând datele referitoare la exploataţia de destinaţie; în cazul în care încredinţarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, documentul de circulaţie trebuie completat cu codul de înregistrare al acestuia şi cu cel al exploataţiei de destinaţie;
    e) să înregistreze în SNIIA, în aceeaşi zi, trecerea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, prin unitate, înregistrând, în acelaşi timp, dacă animalul şi-a schimbat sau nu proprietarul.


    ART. 18
    Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii
    Mijlocitorii de afaceri cu animale vii au următoarele obligaţii:
    a) să achiziţioneze de la proprietari doar animale identificate conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, care sunt însoţite de documentele de circulaţie şi de alte documente sanitar-veterinare obligatorii, după caz;
    b) să achiziţioneze de la proprietari doar animale pentru care documentele de circulaţie au completate informaţiile privitoare la codul propriu şi la exploataţia de destinaţie;
    c) să predea animalele către noii deţinători, însoţite şi de documentele de circulaţie cu care a preluat respectivele animale;
    d) să deţină, pe timpul transportului animalelor, documentul de circulaţie şi alte documente sanitar-veterinare obligatorii, după caz;
    e) să păstreze copii ale documentelor de circulaţie pentru animalele comercializate şi, în cazul încetării activităţii, pentru cel puţin 3 ani de la încetarea activităţii, pentru toate animalele comercializate în ultimii 3 ani, anterior acestei acţiuni, arhivate în ordine cronologică, şi să le prezinte organelor de control la solicitarea acestora;
    f) să întocmească şi să păstreze la sediul social declarat Registrul electronic al dezinfecţiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la transportul animalelor comercializate, având file prevăzute pentru fiecare mijloc de transport deţinut sau utilizat, în care se completează datele referitoare la:
    1. data transportului;
    2. numărul, seria şi data documentului de circulaţie care însoţeşte animalele;
    3. numărul şi specia de animale care a fost transportată;
    4. exploataţia de provenienţă şi exploataţia de destinaţie;
    5. data şi locul unde a avut loc dezinfecţia, după efectuarea transportului;
    6. denumirea comercială a dezinfectantului folosit;
    7. concentraţia în care a fost folosit dezinfectantul;

    g) să păstreze şi să prezinte organelor de control, pentru cel puţin 3 ani de la încetarea activităţii, Registrul dezinfecţiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la transportul animalelor comercializate.


    ART. 19
    Obligaţii privind activitatea din abatoare
    (1) Fiecare abator deţine şi actualizează un registru al abatorului, în care este înscris codul abatorului atribuit de SNIIA.
    (2) Administratorul abatorului, în calitate de deţinător de animale, este responsabil pentru menţinerea şi actualizarea registrului abatorului şi are următoarele obligaţii:
    a) să permită accesul în abator numai animalelor identificate, care sunt însoţite de un document de circulaţie şi, după caz, un document de identificare unic pe viaţă;
    b) să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordanţă între codul unic de identificare şi documentul/documentele prevăzut(e) la lit. a);
    c) să permită sacrificarea animalelor doar după ce s-a realizat citirea mijlocului oficial de identificare, vizual şi cu cititorul electronic, după caz, iar în cazul mijloacelor oficiale de identificare electronice, ulterior citirii acestora cu dispozitive specifice, să asigure arhivarea datelor pe partide/zile de tăiere, pentru o perioadă de minimum 5 ani;
    d) să se asigure că, odată cu citirea codurilor de identificare, se realizează şi înregistrarea video a acestei operaţiuni; înregistrările video se păstrează pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data sacrificării animalelor;
    e) să se asigure că sunt înlăturate mijloacele oficiale de identificare ale tuturor animalelor tăiate şi că acestea sunt denaturate, păstrând pentru o perioadă de minimum 3 ani procesul-verbal privind denaturarea/predarea în vederea denaturării; denaturarea în cadrul abatorului a mijloacelor oficiale de identificare se face sub supravegherea medicului veterinar oficial responsabil cu activitatea din abatoare;
    f) prin excepţie de la prevederile lit. e), mijloacele oficiale de identificare provenite de la bovinele, ovinele şi caprinele supuse supravegherii encefalopatiei spongiforme transmisibile trebuie predate la DSVSA competentă teritorial pentru verificare, odată cu probele pentru laborator;
    g) să înregistreze în registrul abatorului cel puţin următoarele date referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul unic de identificare al animalului, codul exploataţiei de provenienţă, inclusiv pentru animalele provenite din comerţ intracomunitar sau import, codul mijlocitorului de afaceri cu animale vii, după caz, numărul animalelor tăiate, numărul lotului de animale, greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei, destinaţia carcaselor, numărul autorizaţiei de transport şi numărul de înmatriculare al vehiculului cu care au fost transportate animalele la abator, numărul autorizaţiei de transport şi numărul de înmatriculare al vehiculului care efectuează transportul carcasei;
    h) să actualizeze zilnic registrul abatorului şi să îl păstreze pentru control o perioadă de cel puţin 3 ani după închiderea activităţii;
    i) să arhiveze în ordine cronologică documentele de circulaţie ce au însoţit animalele şi să le păstreze pentru controlul sanitar-veterinar pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după încheierea activităţii;
    j) să înregistreze în SNIIA intrarea animalelor în abator, prin înregistrarea documentului de circulaţie, înregistrând data intrării, precum şi tăierea sau, dacă este cazul, moartea acestora, în aceeaşi zi cu producerea evenimentului, înregistrând şi codul exploataţiei-sursă;
    k) să sacrifice animalele doar cu acordul medicului veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator.

    (3) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe suport electronic.

    CAP. V
    Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit
    ART. 20
    Obligaţii privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor
    (1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică şi actualizează permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploataţiile comerciale de tip A/tabere de vară/stâne, potrivit legii, ca urmare a notificării proprietarilor de exploataţii/deţinătorilor de animale, a efectuării acţiunilor sanitar-veterinare sau a constatărilor proprii.
    (2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activităţi:
    a) răspunde doar notificării de înregistrare a exploataţiilor nonprofesionale, în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, şi completează toate rubricile destinate identificării acestora; în cazul exploataţiilor nonprofesionale cu porcine, înregistrează exploataţia doar după ce a verificat şi a luat act de îndeplinirea condiţiilor de biosecuritate stabilite de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
    b) actualizează datele aparţinând exploataţiilor din SNIIA cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale în urma partajului efectuat în condiţiile legii, schimbarea formei de organizare a exploataţiilor din nonprofesională în comercială de tip A sau la înregistrarea sanitar-veterinară a stânelor/taberelor de vară, pe baza cererii proprietarului şi a documentelor justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi de către DSVSA cel puţin 3 ani; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 7 zile lucrătoare de la prezentarea de către proprietar a cererii şi a documentelor justificative.

    (3) În cazul înfiinţării unei exploataţii, medicul veterinar de liberă practică împuternicit înregistrează în SNIIA datele necesare şi eliberează documentul de înregistrare a exploataţiei.
    (4) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit deschide exploataţii noi doar după ce se asigură că la adresa respectivă nu mai sunt alocate alte coduri de exploataţie aparţinând solicitantului şi doar în condiţiile în care proprietarul face dovada dreptului de utilizare a respectivului spaţiu pentru creşterea animalelor.
    (5) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit arhivează şi păstrează documentele în baza cărora deschide exploataţii sau actualizează datele unei exploataţii pentru o perioadă de minimum 3 ani.

    ART. 21
    Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea animalelor
    (1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, ca urmare a notificării proprietarilor, şi cu înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploataţiilor pentru care au fost împuterniciţi, potrivit legii.
    (2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:
    a) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la notificarea proprietarului, identifică animalele;
    b) completează, în aceeaşi zi cu identificarea animalelor, rubricile formularului de identificare electronic prin înscrierea codului mijlocului oficial de identificare, precum şi a informaţiilor solicitate în acesta, înregistrează şi salvează în SNIIA datele cu privire la exploataţiile şi animalele identificate;
    c) tipăreşte formularul de identificare din SNIIA în două exemplare, pe care le înmânează proprietarului exploataţiei spre verificare şi semnare olografă, un exemplar fiind destinat proprietarului, iar celălalt DSVSA competente teritorial, unde trebuie depus în prima decadă a lunii următoare;
    d) în cazul în care stabileşte de comun acord cu proprietarul animalelor, transmite acestuia o copie electronică a formularului de identificare spre verificare şi confirmare; proprietarul exploataţiei/deţinătorul animalelor verifică şi confirmă datele înscrise în formular în termen de 3 zile lucrătoare, prin notificare;
    e) în cazul constatării într-o exploataţie a existenţei unui animal neidentificat, care nu este produsul vreunei femele din exploataţia în cauză, anunţă medicul veterinar oficial; în cazul în care deţinătorul animalului nu poate face dovada trasabilităţii, acesta este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli şi se pune sub restricţie în vederea sacrificării sau uciderii animalului, cu condiţia ca aceasta să fie măsura cea mai adecvată pentru a proteja sănătatea umană, precum şi sănătatea şi bunăstarea animalelor, pe cheltuiala deţinătorului şi respectând normele de bunăstare a animalelor.


    ART. 22
    Obligaţiile privind circulaţia animalelor
    (1) În cazul circulaţiei animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni, având ca efect descreşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a vânzărilor, a donaţiilor sau a încredinţărilor de animale - turmă în transhumanţă, medicul veterinar de liberă practică împuternicit înregistrează şi eliberează un document de circulaţie, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:
    a) răspunde notificării proprietarului exploataţiei sau a deţinătorului de animale, prin înregistrarea şi eliberarea documentului de circulaţie, în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia;
    b) înregistrează şi eliberează documentul de circulaţie pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploataţiei şi care are o destinaţie comună, doar după citirea codurilor de identificare a animalelor pentru care eliberează documentul de circulaţie şi după verificarea existenţei acestora ca staţionare în exploataţia-sursă; în situaţia în care animalele sunt preluate de către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, medicul veterinar de liberă practică împuternicit înscrie codul acestuia şi codul exploataţiei de destinaţie; documentul de circulaţie este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie, dar nu mai mult de 3 zile; în situaţia grupurilor de animale aflate în mişcare de tip transhumanţă, documentul de circulaţie este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie; SNIIA permite înregistrarea şi salvarea documentului de circulaţie în aplicaţia electronică doar dacă are toate rubricile completate, cu specificarea corectă a codului exploataţiei de destinaţie;
    c) răspunde, conform prevederilor legale în vigoare, de realitatea şi corectitudinea datelor înscrise în documentele eliberate şi de realitatea şi corectitudinea datelor înregistrate în SNIIA.

    (2) În cazul mişcării animalelor având ca efect creşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, respectiv naşteri, moşteniri, donaţii, cumpărări şi încredinţări, medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează după cum urmează:
    a) în cazul naşterilor:
    1. aplică animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni născute în exploataţie mijloacele oficiale de identificare în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la notificare;
    2. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului mijlocului oficial de identificare în formularul de identificare electronic, menţionând, totodată, şi datele proprietarului; în cazul bovinelor, înscrie şi datele corecte referitoare la codul de identificare a mamei şi a mamei donatoare, după caz;
    3. înregistrează evenimentul în SNIIA, prin salvarea formularului;
    4. tipăreşte în două exemplare şi înmânează proprietarului formularele de identificare spre verificare şi semnare olografă; ulterior, înmânează un exemplar proprietarului şi expediază al doilea exemplar DSVSA competente teritorial, în prima decadă a lunii următoare; în cazul în care stabilesc de comun acord, transmite proprietarului o copie electronică a formularului de identificare spre verificare şi confirmare, proprietarul exploataţiei/ deţinătorul animalelor verificând şi confirmând datele înscrise în formular în termen de maximum 3 zile lucrătoare, prin notificare;

    b) în cazul cumpărărilor:
    1. răspunde notificării deţinătorului de animale în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia;
    2. preia de la deţinătorul animalelor o copie a documentului de circulaţie, în cazul documentului în format letric, sau verifică recepţia documentului de circulaţie electronic prin proceduri SNIIA şi înregistrează în SNIIA evenimentul de intrare a animalelor în exploataţie, în aceeaşi zi cu preluarea documentului;
    3. în cazul animalelor pentru care a fost eliberat un document de circulaţie, dar, ulterior, mişcarea acestora nu a mai avut loc, solicită DSVSA competente teritorial corecţia respectivei mişcări la data la care a fost notificat de către proprietar prin prezentarea animalelor care nu au mai făcut obiectul mişcării.    ART. 23
    Obligaţiile privind înregistrarea unor evenimente
    În vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, tăiere de urgenţă, ucidere în focar, ucidere preventivă, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere/nefuncţionare a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum şi regăsire a animalului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:
    a) să răspundă notificării proprietarului exploataţiei sau deţinătorului de animale în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, prin constatarea evenimentului şi înregistrarea formularului de declarare eveniment, şi să îl înmâneze solicitantului, în formă electronică sau tipărită; înregistrarea evenimentului de tip dispariţie a animalelor este efectuată numai dacă deţinătorul animalelor predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după declaraţia cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază teritorială se află exploataţia din care a dispărut animalul; în cazul animalelor dispărute ca urmare a unor calamităţi naturale, precum incendii, inundaţii, cutremure, dar şi în cazul daunelor provocate de animalele sălbatice, predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după documentul doveditor în acest sens sau în baza rezultatului anchetei oficiale;
    b) prin excepţie de la lit. a), în cazul evenimentelor de tip tăiere de urgenţă, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte, termenul de răspuns este de cel mult 24 de ore de la notificarea proprietarilor cu privire la acestea;
    c) să colecteze mijloacele oficiale de identificare a animalelor sacrificate pentru consum familial şi să le predea DSVSA competente teritorial în vederea distrugerii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    d) să înregistreze evenimentul în SNIIA, prin salvarea formularului în aceeaşi zi cu constatarea evenimentului;
    e) să păstreze şi să arhiveze o copie a formularului de declarare eveniment eliberat în format letric către fermier, precum şi copia după declaraţia prevăzută la lit. a), pentru o perioadă de minimum 3 ani;
    f) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care are mijlocul/mijloacele oficial(e) de identificare aplicat(e), să înregistreze formularul de declarare eveniment şi să transmită o formă electronică sau tipărită proprietarului exploataţiei/deţinătorului animalelor, în aceeaşi zi cu notificarea evenimentului de regăsire a animalului;
    g) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care nu mai are mijlocul/mijloacele de identificare, după finalizarea anchetei oficiale efectuate de către instituţiile abilitate şi în cazul în care, în urma acesteia, a putut fi stabilită cu certitudine identitatea animalului, să înregistreze în SNIIA formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal şi pierdere mijloc oficial de identificare, în aceeaşi zi cu stabilirea identităţii; să aplice mijlocul/mijloacele oficial(e) de identificare duplicat(e) sub supravegherea medicului veterinar oficial.


    ART. 24
    Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import
    (1) În cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:
    a) verifică dacă există corespondenţă între codurile unice de identificare şi documentele însoţitoare ale animalelor;
    b) stabileşte identitatea animalului, aplică mijlocul oficial de identificare şi înregistrează în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitar-veterinare, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data notificării, animalele provenite din ţările terţe;
    c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, înregistrează în SNIIA animalul, specificând şi codul unic de identificare a mamei, în cazul animalelor din specia bovine, păstrându-se mijloacele oficiale de identificare din statul membru de origine; de la aceste prevederi sunt exceptate porcinele care au făcut obiectul comerţului intracomunitar, care se identifică în funcţie de tipul exploataţiei de destinaţie;
    d) colectează, după caz, toate documentele de identificare unice pe viaţă ale bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor de la deţinătorul animalelor şi le predă la DSVSA, în maximum 7 zile lucrătoare de la colectare.

    (2) Predă deţinătorului animalelor o formă electronică sau tipărită a formularului de identificare.
    (3) Transmite la DSVSA un exemplar al formularului de identificare.
    (4) Prin înregistrarea formularului de identificare a animalelor şi înregistrarea acestora în SNIIA se generează, prin proceduri SNIIA, noile documente de identificare unice pe viaţă pentru bovinele, camelidele, cervideele şi renii proveniţi atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi din ţările terţe, care sunt eliberate de către DSVSA, conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare.

    ART. 25
    Obligaţiile privind activitatea în târgurile de animale vii, în baze de achiziţii pentru animale vii şi în expoziţii de animale
    Medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din târgurile de animale vii, bazele de achiziţii pentru animale vii şi expoziţiile de animale are obligaţia să verifice corespondenţa dintre codurile unice de identificare a animalelor şi datele înscrise în documentele de circulaţie pentru animalele care intră/ies din unitate.

    CAP. VI
    Obligaţiile medicului veterinar oficial
    ART. 26
    Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale cu privire la identificarea şi înregistrarea animalelor
    Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale are următoarele obligaţii:
    a) monitorizează activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor desfăşurată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în cadrul circumscripţiilor sanitar-veterinare, efectuează inspecţii în exploataţii, acordă termene de remediere a neconformităţilor constatate şi se asigură de remedierea acestora; toate deficienţele care nu pot fi remediate de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale sunt raportate DSVSA;
    b) execută un program operaţional de monitorizare stabilit de ANSVSA, prin verificarea electronică, scriptică şi faptică a activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor;
    c) verifică înregistrarea în SNIIA a tăierii animalelor, în termenele prevăzute de prezenta normă sanitar-veterinară.


    ART. 27
    Obligaţiile privind exploataţiile din care pleacă animalele destinate comerţului intracomunitar cu animale din România către alte state membre ale Uniunii Europene şi exportului de animale
    Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale are următoarele obligaţii:
    a) verifică dacă animalele destinate comerţului intracomunitar sau exportului sunt identificate conform prezentei norme sanitar-veterinare şi dacă au documente de identificare unice pe viaţă, în cazul bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor;
    b) verifică dacă există concordanţă între codul unic de identificare a animalelor înscris pe mijloacele oficiale de identificare şi cel înscris pe documentele însoţitoare pentru toate animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee şi reni; citirile electronice sunt păstrate pentru cel puţin 2 ani de la data citirii în formatul original, descărcat din cititor;
    c) păstrează şi arhivează o copie a certificatului de sănătate pentru export sau comerţ intracomunitar.


    ART. 28
    Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră în cazul comerţului intracomunitar şi al importurilor de animale
    Pentru fiecare transport de animale provenite din ţările terţe, medicul veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră efectuează controlul de identitate, conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2.130 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 de instituire a unor norme detaliate privind operaţiunile care trebuie efectuate în timpul şi în urma controalelor documentare, de identitate şi fizice asupra animalelor şi bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecţie la frontieră.

    ART. 29
    Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră în cazul comerţului intracomunitar şi al exporturilor de animale
    În cazul comerţului intracomunitar şi al exporturilor de animale, medicii veterinari oficiali din postul de inspecţie la frontieră au următoarele obligaţii:
    a) să verifice identitatea animalelor şi îndeplinirea de către acestea a cerinţelor prevăzute în prezenta normă sanitar-veterinară, pentru cel puţin 1% din animalele care fac obiectul comerţului intracomunitar/exportului;
    b) să verifice corespondenţa identităţii animalelor controlate cu tabelele însoţitoare ale certificatelor de export;
    c) să păstreze o copie a certificatului de sănătate pentru export;
    d) să nu permită exportul pentru animalele care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta normă sanitar-veterinară.


    ART. 30
    Obligaţiile medicului veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator
    (1) Medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator are următoarele obligaţii:
    a) să supravegheze distrugerea/predarea către o unitate autorizată de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prin grija proprietarului/administratorului abatorului, a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor tăiate, cu excepţia mijloacelor oficiale de identificare provenite de la bovinele, ovinele şi caprinele supuse supravegherii encefalopatiei spongiforme transmisibile care trebuie predate la DSVSA competentă teritorial pentru verificare, odată cu probele pentru laborator, şi să semneze pe procesul-verbal de neutralizare;
    b) să verifice dacă administratorul abatorului a înregistrat în SNIIA intrarea animalelor în abator, precum şi sacrificarea acestora.

    (2) Dacă medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator constată că un animal destinat tăierii:
    a) mai are un singur mijloc oficial de identificare din cele două prevăzute de prezenta normă sanitar-veterinară, permite tăierea animalului pentru consum, în urma unei anchete oficiale din care reiese identitatea animalului;
    b) nu mai are niciun mijloc oficial de identificare, se aplică prevederile art. 39 alin. (2).

    (3) Prevederile alin. (2) lit. a) se aplică numai dacă animalul a fost însoţit de document de circulaţie, pe baza căruia se poate stabili originea animalului, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 39 alin. (2).

    ART. 31
    Obligaţiile privind activitatea din unităţile de neutralizare a deşeurilor de origine animală
    Medicul veterinar oficial înregistrează în SNIIA codurile de identificare a animalelor înscrise în documentele care însoţesc cadavrele care au intrat în unitatea de ecarisare.

    CAP. VII
    Obligaţiile DSVSA
    ART. 32
    Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor
    (1) DSVSA este răspunzătoare pentru activitatea de înregistrare şi actualizare a datelor referitoare la exploataţii comerciale.
    (2) La emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare de către DSVSA competentă teritorial, exploataţia comercială este înregistrată în SNIIA cu starea „activă“, prin proceduri generate de SNIIA.
    (3) În cazul redeschiderii unei exploataţii comerciale a cărei activitate a fost închisă temporar, procedura de reautorizare se efectuează cu menţinerea codului de exploataţie avut iniţial.
    (4) La înregistrarea în SNIIA a exploataţiilor comerciale, DSVSA completează datele de identificare a exploataţiilor şi cu coordonatele geografice GPS ale acestora.
    (5) Pentru exploataţiile comerciale deja înregistrate în SNIIA, DSVSA completează datele de identificare a acestora cu coordonatele geografice GPS corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.

    ART. 33
    Obligaţiile privind gestiunea şi controlul exploataţiilor
    (1) DSVSA păstrează formularele şi documentele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de la medicul veterinar oficial pentru cel puţin 3 ani, verifică introducerea datelor în SNIIA, monitorizează şi controlează SNIIA.
    (2) În cadrul activităţii de gestiune şi control al exploataţiilor, DSVSA competentă teritorial are următoarele obligaţii:
    a) să verifice lunar toate formularele introduse în arhiva electronică sau primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, îl informează pe medicul veterinar oficial şi se asigură de corectarea greşelilor;
    b) să înregistreze în SNIIA cu stare „activă“, prin proceduri generate de SNIIA, exploataţiile comerciale;
    c) să actualizeze pentru toate exploataţiile comerciale datele referitoare la starea acestora, respectiv suspendarea activităţii, închiderea sau redeschiderea acestora;
    d) să evalueze şi, după caz, să înregistreze sanitar-veterinar exploataţiile comerciale de tip A/stânele/taberele de vară;
    e) în cazul exploataţiilor comerciale de tip A de porcine, înregistrarea sanitar-veterinară se efectuează doar după verificarea respectării condiţiilor de biosecuritate.


    ART. 34
    Obligaţiile privind monitorizarea identificării şi înregistrării animalelor
    DSVSA are următoarele obligaţii:
    a) să verifice toate formularele primite;
    b) să arhiveze lunar în format letric/electronic toate formularele şi documentele trimise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sau de medicii veterinari oficiali şi să le păstreze pentru o perioadă de cel puţin 3 ani;
    c) să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate de SNIIA, a documentelor de identificare unice pe viaţă emise, în condiţiile legii, pentru camelidele, cervideele şi renii identificate/identificaţi şi înregistrate/înregistraţi, să le tipărească şi să le predea deţinătorilor animalelor, încasând contravaloarea acestora; în cazul bovinelor identificate şi înregistrate ce fac obiectul comerţului intracomunitar sau al exportului, să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate de SNIIA, a documentelor de identificare unice pe viaţă emise, în condiţiile legii, să le tipărească şi să le predea deţinătorilor animalelor, încasând contravaloarea acestora;
    d) să verifice aleatoriu înregistrarea în SNIIA a evenimentelor suferite de animale;
    e) în urma verificărilor efectuate, să confirme şi să certifice în scris realitatea, regularitatea şi legalitatea acţiunilor de identificare şi de înregistrare în SNIIA, în vederea efectuării plăţilor de către DSVSA;
    f) să desfăşoare activităţi de inspecţie obligatorie în exploataţii, să controleze respectarea prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare şi să aplice sancţiuni, potrivit legii, în cazul nerespectării acestora;
    g) să efectueze controale şi să aplice sancţiuni care vizează furnizorii secundari de mijloace oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României, în cazul încălcării de către aceştia a prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;
    h) să iniţieze măsuri de corectare a neconformităţilor constatate în urma controalelor efectuate;
    i) să invalideze, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, documentele înregistrate în SNIIA în mod eronat de către utilizatorii SNIIA sau aferente evenimentelor care nu au mai avut loc, în baza unei notificări scrise/electronice;
    j) să asigure continuitatea activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor în exploataţiile nonprofesionale, prin contractarea de servicii sau prin personal propriu, conform legii;
    k) să răspundă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, notificării utilizatorilor SNIIA cu privire la documentele de circulaţie înregistrate în SNIIA şi eliberate de către aceştia pentru animale care nu au mai făcut obiectul mişcării respective;
    l) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind eliberarea documentului de identificare unic pe viaţă, primită din partea administratorului centrului de colectare sau a unui împuternicit al acestuia, conform anexei nr. 12, DSVSA eliberează documentele de identificare unice pe viaţă pentru animalele ce urmează să facă obiectul comerţului intracomunitar sau al exportului.


    ART. 35
    Obligaţiile privind monitorizarea activităţii de tăiere a animalelor
    (1) DSVSA are obligaţia de a verifica, în cadrul programului de monitorizare, mijloacele oficiale de identificare, precum şi documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul sacrificărilor pentru consum familial, sacrificate de necesitate sau de urgenţă.
    (2) DSVSA are obligaţia să întocmească o procedură de verificare a distrugerii tuturor mijloacelor oficiale de identificare provenite de la animalele moarte, sacrificate pentru consum familial, sacrificate de necesitate sau de urgenţă şi de la animalele tăiate în abator.

    ART. 36
    Obligaţiile privind intrările de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import din ţări terţe
    DSVSA are următoarele obligaţii:
    a) să verifice înregistrarea animalelor şi datele exploataţiei de destinaţie în SNIIA;
    b) să păstreze, în cazul în care există, documente de identificare unice pe viaţă ale animalelor provenite din ţările terţe, primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru cel puţin 3 ani.


    ART. 37
    Obligaţiile privind înregistrarea utilizatorilor SNIIA
    DSVSA are următoarele obligaţii:
    a) înregistrează cererile solicitanţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3);
    b) analizează documentele depuse de solicitanţi conform prevederilor art. 5;
    c) în cazul soluţionării pozitive a cererilor prevăzute la lit. a), transmite în format electronic, prin e-mail, datele de identificare.


    ART. 38
    Obligaţii privind înregistrarea mijlocitorilor de afaceri cu animale vii
    DSVSA are următoarele obligaţii:
    a) înregistrează cererile solicitanţilor prevăzuţi la art. 6, analizează documentele depuse, emite, după caz, documentul sanitar-veterinar de înregistrare a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, înregistrează în SNIIA datele cu privire la aceştia şi alocă un cod unic fiecărui mijlocitor de afaceri cu animale vii aprobat;
    b) rezultatul evaluării cererii va fi comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia.


    ART. 39
    Controale sanitar-veterinare
    (1) DSVSA efectuează controale sanitar-veterinare în exploataţii, circumscripţii sanitar-veterinare, circumscripţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, pe tematica identificării şi înregistrării animalelor.
    (2) Orice animal găsit neidentificat, a cărui identificare nu poate fi dovedită de către deţinător, este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli; acesta este pus sub restricţie şi distrus conform prevederilor legale pe cheltuiala deţinătorului şi respectând normele de bunăstare a animalelor.
    (3) În cazul în care DSVSA competentă teritorial constată neconformităţi în cadrul verificărilor efectuate în teren, notifică în scris proprietarul exploataţiei/deţinătorul animalului în cauză, precum şi utilizatorul SNIIA aferent, în vederea remedierii neconformităţilor, şi urmăreşte implementarea măsurilor dispuse până la remedierea neconformităţilor constatate.

    CAP. VIII
    Obligaţiile ANSVSA
    ART. 40
    Monitorizarea identificării şi înregistrării animalelor şi a exploataţiilor
    (1) ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare a implementării activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor.
    (2) În vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în prezenta normă sanitar-veterinară, ANSVSA, prin DSVSA, implementează anual planul de control pentru:
    a) minimum 3% din exploataţiile de bovine, camelide, cervidee şi reni;
    b) minimum 3% din exploataţiile de ovine şi caprine, care trebuie să cuprindă minimum 5% din efectivul de ovine şi caprine existent în România;
    c) minimum 3% din exploataţiile de porcine.

    (3) ANSVSA monitorizează şi analizează raportările efectuate de către DSVSA referitoare la rezultatele activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor.
    (4) ANSVSA stabileşte structura seriilor de numere ce vor fi generate de SNIIA pentru înscrierea formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor.

    ART. 41
    Aprobarea mijloacelor oficiale de identificare utilizate pentru identificarea oficială a animalelor în România
    (1) ANSVSA, în baza criteriilor tehnice aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia, aprobă mijloacele de identificare ce pot fi utilizate pentru identificarea oficială a animalelor în România; în acest sens, fiecare furnizor primar de mijloace oficiale de identificare este înregistrat în SNIIA.
    (2) ANSVSA face publică lista actualizată a societăţilor comerciale aprobate ca furnizori primari de mijloace oficiale de identificare.
    (3) ANSVSA desfăşoară activităţi de inspecţie la furnizorii primari de mijloace oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României.
    (4) Prin sondaj, ANSVSA extrage anual eşantioane de control al conformităţii produselor cu mostrele depuse la autorizare, pe cheltuiala furnizorului primar, efectuându-se verificări în laboratoare acreditate; prin excepţie de la eşantionul anual extras de ANSVSA, în condiţiile existenţei de sesizări/reclamaţii sau suspiciuni privind neîndeplinirea condiţiilor de calitate pentru care au fost aprobate mijloacele oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României, eşantionul anual poate fi suplimentat.

    CAP. IX
    Prevederi finale
    ART. 42
    Prevederi privind documentele utilizate în activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor
    (1) Modelele formularelor necesare activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor, utilizate anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, pot fi utilizate maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.
    (2) Documentele de mişcare utilizate de către mijlocitorii de afaceri cu animale vii îşi pierd valabilitatea în momentul intrării în vigoare a prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare.
    (3) Seriile formularelor şi ale documentelor utilizate în activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor sunt generate de SNIIA; documentele în format electronic sau letric care însoţesc animalele pe timpul transportului sunt listate din SNIIA şi sunt prevăzute cu elemente de control vizual rapid în teren, respectiv coduri de bare şi/sau QR code, accesibile pentru verificare în teren, online.
    (4) Documentele de identificare unice pe viaţă ale bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, care se emit prin proceduri SNIIA, sunt prevăzute cu elemente de securitate electronică ce garantează trasabilitatea şi unicitatea documentului şi se eliberează conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare de către DSVSA şi reflectă toate mişcările animalelor suferite în cursul vieţii.
    (5) În cazul tăierii bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor în abator, ulterior înregistrării evenimentului de tăiere, documentul de identificare unic pe viaţă electronic trebuie să conţină data tăierii, codul abatorului în care a fost tăiat respectivul animal, securizat, salvat în SNIIA şi vizibil pentru instituţiile publice pentru care ANSVSA acordă acest drept.
    (6) În cazul în care un animal din speciile porcine, ovine, caprine, bovine, camelide, cervidee sau reni a fost ucis ca urmare a evoluţiei unui focar de boală, SNIIA evidenţiază acest fapt în istoricul animalului.
    (7) În cazul declarării unui focar de boală într-o exploataţie, SNIIA nu permite ieşirea animalelor din respectiva exploataţie decât către o exploataţie conform planului de măsuri de combatere a bolii.
    (8) Prezenta normă sanitar-veterinară, cu excepţia prevederilor art. 19, nu se aplică în cazul identificării şi înregistrării porcinelor din exploataţiile comerciale.

    ART. 43
    Prevederi privind registrul exploataţiei
    Registrul exploataţiei în format tipărit/electronic trebuie să fie arhivat pe o perioadă minimă de 3 ani; în condiţiile în care fermierul este utilizator SNIIA, acesta nu mai are obligaţia deţinerii unui astfel de registru.

    ART. 44
    Prevederi privind informaţiile înregistrate în SNIIA
    SNIIA stochează informaţiile oricărei exploataţii, precum şi documentele componente ale arhivei electronice de documente SNIIA pe o durată nelimitată de la atribuirea codului de exploataţie.

    ART. 45
    Prevederi privind coordonatele geografice ale exploataţiilor
    Orice exploataţie, indiferent de tipul ei, trebuie să aibă înregistrate coordonatele geografice, GPS, în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.

    ART. 46
    Prevederi privind sancţionarea nerespectării prevederilor normei sanitar-veterinare
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 47
    Anexe
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta normă sanitar-veterinară.

    ANEXA 1

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    CONDICA DE NOTIFICĂRI

┌────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬──────┬───────┬───────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Data │
│Nr. │Numele │Codul │Tipul │ │Nr. │Data │Semnătura │estimativă│
│crt.│proprietarului│exploataţiei│evenimentului│Specia│de │notificării│proprietarului│de răspuns│
│ │ │ │ │ │animale│ │ │la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │notificare│
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴──────┴───────┴───────────┴──────────────┴──────────┘

    Condica de notificări este întocmită de fiecare utilizator al Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, respectând modelul prezentat, şi trebuie pusă la dispoziţia proprietarilor de exploataţii şi deţinătorilor de animale, la sediul utilizatorului Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor; fiecare pagină a condicii trebuie numerotată.

    ANEXA 2

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    Dată mişcare: ..................., înregistrat în SNIIA pe ................ la orele .........
    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI-SURSĂ
    Cod exploataţie RO .......................,
    Adresa: ....................., judeţul .............., localitatea ................., cod SIRUTA .................

    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI DE DESTINAŢIE
    Cod exploataţie RO .........................,
    Adresa: ..................... judeţul ............., localitatea ................, cod SIRUTA .............

    Codul mijlocitorului de afaceri cu animale vii ........................
    Codul de înregistrare al transportatorului ........................
    Mijloc de transport, inclusiv remorcă (dacă este cazul)
    Auto nr. ................ cu Autorizaţia nr. ................., Act dezinfecţie nr. ...................

    Codurile de identificare unice ale animalelor mişcate (în total 7 animale)

┌───────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐
│RO │RO │RO │RO ………………………. │
│………………………….│………………………….│………………………….│ │
├───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│RO │RO │RO │xxxxxxxxxxxxxx│
│………………………….│………………………….│………………………….│ │
└───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘


    Pentru ovine şi caprine: tipul mijlocului oficial de identificare electronic şi amplasarea acestuia
    .............................................

    Declaraţie
    Subsemnatul, ..............................., în calitate de proprietar al exploataţiei şi proprietar al animalelor:
    • declar pe propria răspundere că animalele mai sus menţionate NU au venit în contact cu animale cu alt status de sănătate;
    • am primit şi mă oblig să păstrez copia prezentului document (în format electronic sau letric), cunoscând faptul că acesta este componentă a Registrului de exploataţie;
    • am luat la cunoştinţă că declararea unor informaţii false pentru completarea prezentului document se pedepseşte conform legii.

    Am înregistrat în SNIIA, utilizator SNIIA: ...................
    Semnătură/Semnătura şi parafa medicului veterinar

┌──────────────────────────────────────┐
│Semnătura proprietarului exploataţiei │
│Olografă/Olografă culeasă electronic │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 (a se vedea imaginea asociată)
    DOCUMENT
    de înregistrare a exploataţiei
    Codul exploataţiei: ..........................................
    Adresa exploataţiei: ..........................................
    Numele şi prenumele proprietarului exploataţiei/Denumirea societăţii: ..........................................
    CNP al proprietarului exploataţiei/CUI al societăţii: ..........................................
    Adresa proprietarului exploataţiei/sediului social al societăţii: ..........................................
    Coordonatele GPS ale exploataţiei: ..........................................

    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    CERERE
    de eliberare a documentului unic de identificare pe viaţă pentru
    animalele din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni
    Subsemnatul, ........................................, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ....... nr. ................., eliberat(ă) de .............................. la data de ..................., cu domiciliul în ..................................., solicit eliberarea documentului unic de identificare pe viaţă pentru bovina/bovinele, camelida/camelidele, cervideul/cervideele, renul/renii:

┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    deţinute de ........................, cu domiciliul în ...............................................(adresa completă), în exploataţia RO ............................ .
    Declar pe propria răspundere că depun la prezenta cerere următoarele:
    1. copie a BI/CI personal/personale;
    2. dovada că sunt:
    a) deţinătorul bovinelor, camelidelor, cervideelor, renilor (copie de pe documentul de înregistrare a exploataţiei, centru de colectare, în care sunt deţinute animalele - pe baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti să poată verifica în baza de date electronică înregistrarea animalului şi locaţia acestuia);
    b) împuternicit de deţinătorul bovinelor, camelidelor, cervideelor, renilor să ridic documentele de identificare unice pe viaţă.


    Data
    .......................
    Semnătura solicitantului
    ................................................

    ANEXA 7

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    CERERE
    de acordare a dreptului de utilizator SNIIA
    Subsemnatul ........................., CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ............ nr. ......, eliberat(ă) de ............ la data de ................, cu domiciliul în ................................................(adresa completă), solicit acordarea dreptului de utilizator al Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor din exploataţia proprie şi/sau din exploataţia/exploataţiile pentru care am fost împuternicit de către proprietarii acesteia/acestora:
    ..........................................................................................,

    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor si renilor.
    Anexez la prezenta următoarele documente:

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│ │Documente necesare │ │
│Nr. │acordării dreptului de │Depus│
│crt.│utilizator al Sistemului │(DA/ │
│ │Naţional de Identificare şi│NU) │
│ │Înregistrare a Animalelor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│1. │Copie a BI/CI personal(e) │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Copie a actului constitutiv│ │
│2. │- în cazul persoanelor │ │
│ │fizice autorizate şi al │ │
│ │persoanelor juridice │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Documentul legalizat prin │ │
│ │care se atestă │ │
│ │împuternicirea din partea │ │
│ │proprietarului exploataţiei│ │
│ │în vederea operării datelor│ │
│ │referitoare la │ │
│3. │identificarea şi │ │
│ │înregistrarea animalelor │ │
│ │exploataţiilor de către │ │
│ │respectivul utilizator al │ │
│ │Sistemului Naţional de │ │
│ │Identificare şi │ │
│ │Înregistrare a Animalelor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Copie a documentului de │ │
│ │înregistrare a exploataţiei│ │
│4. │pentru care se solicită │ │
│ │accesul în Sistemul │ │
│ │Naţional de Identificare şi│ │
│ │Înregistrare a Animalelor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Copie a documentelor de │ │
│ │identitate ale persoanei │ │
│ │desemnate cu atribuţii de │ │
│ │acces şi editare de date în│ │
│ │Sistemul Naţional de │ │
│ │Identificare şi │ │
│5. │Înregistrare a Animalelor, │ │
│ │care devine operator de │ │
│ │date pentru înregistrarea │ │
│ │animalelor în exploataţiile│ │
│ │pentru care are atribuţii │ │
│ │de acces şi editare de date│ │
│ │în acest sistem │ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘


    Data
    ..................................
    Solicitant,
    .....................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    (semnătura)

    ANEXA 8

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    CERERE
    de acordare a dreptului de utilizator SNIIA pentru exploataţii comerciale
    Subsemnatul, ....................., CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ........, nr. ........, eliberat(ă) de ........... la data de ..............., cu domiciliul în ...................(adresa completă), în calitate de proprietar/reprezentat legal al exploataţiei RO [][][][][][][][], cu sediul în .........................(adresa completă), solicit acordarea dreptului de utilizator al Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor.
    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor.
    Anexez la prezenta următoarele documente:

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│ │Documente necesare │ │
│Nr. │acordării dreptului de │Depus│
│crt.│utilizator al Sistemului │(DA/ │
│ │Naţional de Identificare şi│NU) │
│ │Înregistrare a Animalelor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Copie a certificatului de │ │
│1. │înregistrare de la oficiul │ │
│ │registrului comerţului de │ │
│ │pe teritoriul României │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│2. │Copie a BI/CI al/a │ │
│ │solicitantului │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Copie a BI/CI al/a │ │
│ │persoanei desemnate să │ │
│ │opereze date în Sistemul │ │
│3. │Naţional de Identificare şi│ │
│ │Înregistrare a Animalelor │ │
│ │pentru animalele din │ │
│ │exploataţie │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4. │Copie a documentului de │ │
│ │înregistrare a exploataţiei│ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘


    Data
    ...........................
    Solicitant,
    .....................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    (semnătura)

    ANEXA 9

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    CERERE
    de acordare a dreptului de utilizator SNIIA
    pentru organizaţiile profesionale ale crescătorilor de animale aprobate
    Subsemnatul, ............................, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ........., nr. .............., eliberat(ă) de ................. la data de .............., cu domiciliul în .......................(adresa completă), în calitate de reprezentat legal al organizaţiei ......................., cu sediul în .....................(adresa completă), solicit acordarea dreptului de utilizator al Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, în vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor.
    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor.
    Menţionez faptul că persoanele desemnate ca operatori de date în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor sunt:
    ................................................................
    ................................................................

    Anexez la prezenta următoarele documente:

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│ │Documente necesare │ │
│Nr. │acordării dreptului de │Depus│
│crt.│utilizator al Sistemului │(da/ │
│ │Naţional de Identificare şi│nu) │
│ │Înregistrare a Animalelor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Copie a documentului de │ │
│1. │înscriere a asociaţiei în │ │
│ │Registrul asociaţiilor şi │ │
│ │fundaţiilor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│2. │Copie a actului constitutiv│ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│3. │Copie a statutului │ │
│ │asociaţiei │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│4. │Copie a BI/CI al/a │ │
│ │solicitantului │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Copie a BI/CI al/a │ │
│ │persoanei/persoanelor │ │
│5. │desemnate să opereze date │ │
│ │în Sistemul Naţional de │ │
│ │Identificare şi │ │
│ │Înregistrare a Animalelor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Documentul legalizat prin │ │
│ │care se atestă │ │
│ │împuternicirea din partea │ │
│ │proprietarului exploataţiei│ │
│6. │nonprofesionale de a │ │
│ │efectua activitatea de │ │
│ │înregistrare a animalelor │ │
│ │de către respectiva │ │
│ │asociaţie │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Copie a documentului de │ │
│ │înregistrare a exploataţiei│ │
│ │care conţine codul │ │
│ │exploataţiei şi datele │ │
│7. │proprietarului exploataţiei│ │
│ │nonprofesionale pentru care│ │
│ │se solicită accesul în │ │
│ │Sistemul Naţional de │ │
│ │Identificare şi │ │
│ │Înregistrare a Animalelor │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Documentul din care reiese │ │
│ │distribuirea, pentru │ │
│ │fiecare operator de date în│ │
│ │Sistemul Naţional de │ │
│ │Identificare şi │ │
│8. │Înregistrare a Animalelor │ │
│ │menţionat în cerere, a │ │
│ │codurilor exploataţiilor │ │
│ │nonprofesionale pentru care│ │
│ │va avea drept de │ │
│ │înregistrare a animalelor │ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘


    Data
    .............................
    Solicitant,
    .....................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    (semnătura)

    ANEXA 10

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    INFORMAŢII MINIME
    conţinute de registrul exploataţiei
    Registrul exploataţiei trebuie să cuprindă următoarele informaţii, actualizate la zi:
    a) date referitoare la exploataţie:
    1. codul exploataţiei;
    2. adresa exploataţiei;
    3. coordonatele GPS ale exploataţiei;
    4. numele, prenumele/denumirea şi CNP/CUI ale proprietarului exploataţiei;
    5. adresa proprietarului exploataţiei;

    b) date referitoare la animalele din exploataţie:
    1. codul de identificare unic al animalului şi, după caz, codul de identificare unic al mamei şi al mamei donatoare;
    2. data naşterii;
    3. data identificării;
    4. sexul;
    5. rasa şi genotipul, dacă se cunosc, culoarea şi eventualele însemne particulare;
    6. ziua, luna şi anul în care animalul a decedat în exploataţie;
    7. informaţii despre orice înlocuire a mijloacelor oficiale de identificare;
    8. tipul mijloacelor oficiale de identificare electronice aplicate şi amplasarea acestora, după caz;

    c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploataţie:
    1. codul unic de identificare al animalului;
    2. codul exploataţiei de la care animalele au fost transferate;
    3. data intrării;
    4. seria şi numărul documentului de circulaţie;
    5. codul de înregistrare al transportatorului/mijlocitorului de afaceri cu animale vii;
    6. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;

    d) date referitoare la animalele care părăsesc exploataţia:
    1. codul exploataţiei sau al abatorului de destinaţie;
    2. data plecării;
    3. seria şi numărul documentului de circulaţie;
    4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;
    5. codul de înregistrare al transportatorului/mijlocitorului de afaceri cu animale vii.    ANEXA 11

    la norma sanitar-veterinară
 (a se vedea imaginea asociată)
    Formular cules şi salvat în SNIIA pe .......... la orele ...............
    DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI
    Cod exploataţie RO ..................,
    Adresa: str. ...................... nr. ....., judeţul …......................, localitatea ....................,
    cod SIRUTA ........................

┌─────────────┬────────────┬───────┬─────────────┐
│ │Codul de │ │ │
│Data │identificare│Specia │Tipul │
│evenimentului│al │ │evenimentului│
│ │animalului │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼─────────────┤
│ │RO │ │Sacrificare │
│25 mai 2022 │…………………….. │Ovine │consum │
│ │ │ │propriu │
├─────────────┼────────────┼───────┼─────────────┤
│26 mai 2022 │RO │Caprine│Tăiere de │
│ │…………………….. │ │urgenţă │
├─────────────┼────────────┼───────┼─────────────┤
│26 mai 2022 │RO ………………………│Suine │Ucidere │
│ │ │ │preventivă │
└─────────────┴────────────┴───────┴─────────────┘

    Declaraţie
    Subsemnatul, ..........................., în calitate de: proprietar al exploataţiei şi proprietar al animalelor declar pe propria răspundere că:
    • am primit şi mă oblig să păstrez copia prezentului formular (în format electronic sau letric), cunoscând faptul că acesta este componentă a Registrului de exploataţie;
    • am predat mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate în exploataţie;
    • evenimentele menţionate sunt reale;
    • am predat documentele de identificare unice importate: ........................................

    Am înregistrat în SNIIA, utilizator SNIIA: .......................
    Semnătură/Semnătura şi parafa medicului veterinar

┌──────────────────────────────────────┐
│Semnătura proprietarului exploataţiei │
│Olografă/Olografă culeasă electronic │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 12

    la norma sanitar-veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    ÎMPUTERNICIRE
    pentru ridicarea documentului de identificare unic pe viaţă
    al bovinei, camelidei, cervideului, renului
    Subsemnatul, .............................., CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria .......... nr. ................., eliberat(ă) de .................. la data de ....................., cu domiciliul în ................................., în calitate de deţinător al bovinei/bovinelor, camelidei/ camelidelor, cervideului/cervideelor, renului/renilor:

┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    ,

    îl împuternicesc pe ....................., CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ....... nr. ..................., eliberat(ă) de ................................. la data de ........................, domiciliat în ...................................., în calitate de ................, să ridice de la sediul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................... documentul/ documentele de identificare unice pe viaţă al/ale bovinei/bovinelor, camelidei/camelidelor, cervideului/cervideelor, renului/renilor înscris(e) în prezenta împuternicire.
    Menţionez că depun la prezenta împuternicire o copie a BI/CI personal/personale, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului.
    Data
    .........................................
    Semnătura
    .........................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016