Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 359 din 17 Iunie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 359 din 17 Iunie 2013

Monitorul Oficial 359 din 17 Iunie 2013 (M. Of. 359/2013)

1. ORDIN nr. 654 din 20 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, ale art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:art. iordinul ministrului economiei şi ...

2. ORDIN nr. 468 din 19 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, ale art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:art. iordinul ministrului economiei şi ...

3. ORDIN nr. 622 din 31 mai 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

În baza prevederilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ale art. 3 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 88/2013, şi ale art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare ...

4. RECTIFICARE nr. 585 din 29 aprilie 2013 referitoare la Ordinul ministrului sanatatii nr. 585/2013 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

În anexa nr. 1 la normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 250 din 30 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:- la pct. vii, deasupra tabelului, în loc de: "- mii lei -" se va citi: "- lei -".------

5. ORDIN nr. 710 din 4 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, ale art. 8 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:art. iordinul ministrului economiei şi ...

6. DECIZIE nr. 135 din 4 iunie 2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendarii activitatii Societatii "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013,în baza hotărârii consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data ...

7. DECIZIE nr. 232 din 10 mai 2013 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecătoracsinte gaspar - judecătormircea Ştefan minea - judecătoriulia antoanella motoc - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorbenke karoly - magistrat-asistent-şefi. pe rol se află soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada ...

8. DECIZIE nr. 134 din 4 iunie 2013 privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii "Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în str. amiral constantin bălescu nr. 18, sectorul 1, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013,în baza hotărârii, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 26 ...

9. DECIZIE nr. 245 din 17 iunie 2013 privind numirea domnului Cristian-Silviu Busoi in functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Având în vedere propunerea ministrului sănătăţii nr. e.n. 6.073 din 14 iunie 2013,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) şi al art. 277 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (3) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul cristian-silviu ...

10. METODOLOGIE din 12 iunie 2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Art. 1 (1) instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza studii universitare de master în domeniile prevăzute de hotărârile anuale ale guvernului pentru aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare.(2) instituţiile de învăţământ superior acreditate care şcolarizează studenţi la programe de studii universitare de master acreditate de agenţia română de asigurare a calităţii în ...

11. HOTARARE nr. 369 din 12 iunie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 361 alin. (6) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă metodologia privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul educaţiei naţionale, remus pricopie  ministrul delegat pentru învăţământsuperior, cercetare ştiinţifică   şi dezvoltare tehnologică, mihnea cosmin costoiu   viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, daniel chiţoiuministrul delegat pentru buget,  liviu voinea  ministrul muncii, familiei,  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,mariana câmpeanubucureşti, 12 iunie 2013.nr. 369.anexĂ  metodologieprivind acreditarea domeniilor de studii   universitare de master pe baza programelor de studii ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice