Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 358 din 17 Aprilie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 358 din 17 Aprilie 2024

Monitorul Oficial 358 din 17 Aprilie 2024 (M. Of. 358/2024)

1. HOTĂRÂRE nr. 3 din 12 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014 EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. i) şi art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 353/2012, cu modificările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul comisiei de etică şi disciplină a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din ...

2. ORDIN nr. 4.016 din 14 martie 2024 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2024 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Având în vedere:- prevederile art. 87 alin. (1), art. 88 alin. (3), art. 115 alin. (1) şi alin. (2) lit. m), art. 165, art. 176 alin. (3)-(5), art. 187 alin. (10) lit. d), art. 207 alin. (4), (9) şi (10), art. 208 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1), (3), (5)-(28) din legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 26-33 din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ...

3. DECIZIA nr. 681 din 28 noiembrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

4. DECRET nr. 808 din 16 aprilie 2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 aprilie 2024.nr. 808.-----

5. LEGE nr. 106 din 16 aprilie 2024 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcţiilor se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului bucureşti, de consiliul general al municipiului bucureşti, ...

6. DECRET nr. 807 din 16 aprilie 2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45^1 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 45^1 alin. (2) din legea minelor nr. 85/2003 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 aprilie 2024.nr. 807.-----

7. LEGE nr. 105 din 16 aprilie 2024 pentru modificarea art. 45^1 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 45^1 din legea minelor nr. 85/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) prin derogare de la art. 307 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa minieră obţinută prin concesionare, din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă, a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, a apelor minerale terapeutice şi a apelor termominerale se constituie venit după cum urmează:a) 35% la bugetul ...

8. DECRET nr. 806 din 16 aprilie 2024 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru completarea legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 aprilie 2024.nr. 806.-----

9. LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2024 pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 217 din 16 martie 2023, se completează după cum urmează:1. după articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins: "art. 21^1(1) hotărârile privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice şi, după caz, contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică conţin metoda de calcul privind reducerea compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public prevăzută de ordonanţa guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu ...

10. DECRET nr. 805 din 16 aprilie 2024 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 aprilie 2024.nr. 805.-----

11. LEGE nr. 103 din 16 aprilie 2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1138 din 15 decembrie 2023, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: "11. la articolul 6, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin. (11^1) şi (12), cu următorul cuprins:"(11^1) prin excepţie de la prevederile alin. (11), pentru proiectele de investiţii publice care vizează măsuri de eficienţă energetică a clădirilor şi/sau combatere a sărăciei ...

12. DECRET nr. 804 din 16 aprilie 2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar româniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial ...

13. LEGE nr. 102 din 16 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa guvernului nr. 8 din 25 ianuarie 2024 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar româniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă, adoptată în temeiul art. 1 pct. ix.3 din legea nr. 413/2023 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în ...

14. DECRET nr. 803 din 16 aprilie 2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea româniei sau a instituţiilor publice în faţa curţii de arbitraj internaţionale a centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 aprilie 2024.nr. 803.-----

15. LEGE nr. 101 din 16 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6 din 8 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea româniei sau a instituţiilor publice în faţa curţii de arbitraj internaţionale a centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 9 februarie 2024, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂpentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea româniei sau a instituţiilor publice în faţa curţii de arbitraj internaţionale a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016