Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 349 din 08 Aprilie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 349 din 08 Aprilie 2022

Monitorul Oficial 349 din 08 Aprilie 2022 (M. Of. 349/2022)

1. DECIZIE nr. 8/2CN. din 16 martie 2022 privind desfăşurarea manifestărilor de educaţie medicală continuă EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

În conformitate cu prevederile art. 533 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 34 din regulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului medicilor stomatologi din românia, adoptat prin decizia adunării generale naţionale a colegiului medicilor dentişti din românia nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere contextul actual generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, în vederea aplicării prevederilor anexei nr. 3 la decizia consiliului naţional al colegiului medicilor stomatologi din românia nr. 16/2cn/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, ...

2. ORDIN nr. 3.467 din 23 martie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.979/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii din Oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

În conformitate cu prevederile:- art. 138 alin. (1) şi (2) şi ale art. 158 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare,luând în considerare adresa agenţiei române ...

3. ORDIN nr. 57 din 29 martie 2022 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1^2) lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă licenţa de concesionare pentru exploatare nr. 4.230/2003 privind exploatarea resurselor de apă minerală naturală (necarbogazoasă) din perimetrul hera, judeţul bihor, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea european drinks - s.a., cu sediul în oraşul Ştei, judeţul bihor, cod unic de înregistrare ...

4. HOTĂRÂRE nr. 462 din 30 martie 2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 1 şi 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

5. HOTĂRÂRE nr. 461 din 30 martie 2022 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi (2), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie al judeţului dâmboviţa a imobilelor cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din ...

6. HOTĂRÂRE nr. 460 din 30 martie 2022 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, art. 296 alin. (1), art. 299 şi 361 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi ...

7. HOTĂRÂRE nr. 459 din 30 martie 2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor aflate în aflate domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor cu numerele m.f. 164121 şi 164070, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiei prefectului - judeţul bistriţa-năsăud din ...

8. HOTĂRÂRE nr. 450 din 30 martie 2022 privind înscrierea unei părţi din imobilul, teren şi construcţie, situat în municipiul Oradea, str. Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 10, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Universităţii din Oradea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 226 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul, teren şi construcţie, situat în municipiul oradea, str. piaţa 1 decembrie 1918 nr. 10, având ...

9. HOTĂRÂRE nr. 449 din 30 martie 2022 privind înscrierea imobilului - clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, str. Militari nr. 3, judeţul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1), art. 293 şi 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară bun de interes public naţional şi se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului educaţiei, pentru palatul copiilor alba iulia, aflat în subordinea inspectoratului Şcolar judeţean alba, a imobilului - clădire şi teren aferent, situat în municipiul ...

10. HOTĂRÂRE nr. 447 din 30 martie 2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din ...

11. HOTĂRÂRE nr. 446 din 30 martie 2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile ...

12. HOTĂRÂRE nr. 445 din 30 martie 2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016