Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 460 din 30 martie 2022  privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor construcţii  din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea lor în inventarul  centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi trecerea  unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia  pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 460 din 30 martie 2022 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 349 din 8 aprilie 2022
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288, art. 296 alin. (1), art. 299 şi 361 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor înregistrate la Ministerul Finanţelor cu nr. 152264, 153864 şi 164876, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie a două construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se declară de uz sau de interes public naţional şi se utilizează pentru desfăşurarea activităţilor specifice Direcţiei Generale Anticorupţie.

    ART. 3
    Se aprobă comasarea la nr. M.F. 152264 a numerelor M.F. care se vor atribui construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), ca urmare a înscrierii acestora în aceeaşi carte funciară cu imobilul înregistrat la M.F. cu nr. 152264, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor construcţii din imobilul cu nr. M.F. 164876, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 5
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 30 martie 2022.
    Nr. 460.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie,
    pentru care se actualizează valoarea de inventar

┌──────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Valoarea de │
│Nr. │Codul de │Denumirea │Adresa │juridică ce │inventar │
│M.F. │clasificaţie│imobilului│imobilului │administrează│actualizată │
│ │ │ │ │imobilul │(lei) │
│ │ │ │ │(CUI) │ │
├──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Municipiul │Ministerul │ │
│ │ │ │Bucureşti, │Afacerilor │ │
│ │ │ │sectorul 4,│Interne - │ │
│152264│8.19.01 │68-01 │Şos. │Direcţia │17.671.560,47│
│ │ │ │Olteniţei │Generală │ │
│ │ │ │nr. 390A │Anticorupţie │ │
│ │ │ │ │CUI 18268520 │ │
├──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Municipiul │Ministerul │ │
│ │ │ │Bucureşti, │Afacerilor │ │
│ │ │ │sectorul 3,│Interne - │ │
│153864│8.19.01 │68-02 │bd. Nicolae│Direcţia │3.950.296 │
│ │ │ │Grigorescu │Generală │ │
│ │ │ │nr. 12 A │Anticorupţie │ │
│ │ │ │ │CUI 18268520 │ │
├──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Localitatea│Ministerul │ │
│ │ │ │Floreşti, │Afacerilor │ │
│ │ │ │str. Avram │Interne - │ │
│164876│8.19.01 │68-03 │Iancu nr. │Direcţia │217.531,98 │
│ │ │ │374, │Generală │ │
│ │ │ │judeţul │Anticorupţie │ │
│ │ │ │Cluj │CUI 18268520 │ │
└──────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a construcţiilor care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al statului,
    se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie

┌───────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Valoarea │
│Nr. │Codul de │Denumirea │Adresa │juridică ce │de inventar│
│M.F. │clasificaţie│imobilului│imobilului│administrează│actualizată│
│ │ │ │ │imobilul │(lei) │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul│Ministerul │ │
│Se va │ │Corpul C4 │Bucureşti,│Afacerilor │ │
│atribui│ │- │sectorul │Interne - │ │
│nr. │8.19.01 │copertină │4, Şos. │Direcţia │171.955,25 │
│M.F. │ │auto │Olteniţei │Generală │ │
│ │ │ │nr. 390A │Anticorupţie │ │
│ │ │ │ │CUI 18268520 │ │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul│Ministerul │ │
│Se va │ │Corpul C5 │Bucureşti,│Afacerilor │ │
│atribui│ │- │sectorul │Interne - │ │
│nr. │8.19.01 │copertină │4, Şos. │Direcţia │171.955,25 │
│M.F. │ │auto │Olteniţei │Generală │ │
│ │ │ │nr. 390A │Anticorupţie │ │
│ │ │ │ │CUI 18268520 │ │
└───────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie, rezultat în urma comasării

┌──────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │Persoana │Imobilele │inventar │
│Nr. │Codul de │Denumirea │Adresa │juridică ce │supuse │rezultată în │
│M.F. │clasificaţie│imobilului│imobilului│administrează│comasării │urma │
│ │ │ │ │imobilul │ │comasării │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. M.F. │ │
│ │ │ │ │ │152264 │ │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │ │
│ │ │ │ │ │inventar │ │
│ │ │ │ │ │17.671.560,47│ │
│ │ │ │ │ │lei │ │
│ │ │ │ │Ministerul ├─────────────┤ │
│ │ │ │Municipiul│Afacerilor │Nr. M.F. care│ │
│ │ │ │Bucureşti,│Interne - │se va atribui│ │
│152264│8.19.01 │68-01 │sectorul │Direcţia │Valoarea de │18.015.470,97│
│ │ │ │4, Şos. │Generală │inventar │ │
│ │ │ │Olteniţei │Anticorupţie │171.955,25 │ │
│ │ │ │nr. 390A │CUI 18268520 │lei │ │
│ │ │ │ │ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │Nr. M.F. care│ │
│ │ │ │ │ │se va atribui│ │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │ │
│ │ │ │ │ │inventar │ │
│ │ │ │ │ │171.955,25 │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │
└──────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Anticorupţie,
    care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune,
    în vederea valorificării şi, după caz, casării

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │Persoana │ │bunurilor│
│ │ │ │ │juridică ce │Caracteristicile│ce trec │
│Nr. M.F. │Codul de │Denumirea │Adresa │administrează│tehnice ale │în │
│ │clasificaţie│imobilului│imobilului │imobilul │imobilelor │domeniul │
│ │ │ │ │(CUI) │ │privat al│
│ │ │ │ │ │ │statului │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Localitatea│Ministerul │Construcţia C1 │ │
│ │ │ │Floreşti, │Afacerilor │„Locuinţe │ │
│ │ │ │str. Avram │Interne - │intervenţie B“ │ │
│164876 │8.19.01 │68-03 │Iancu nr. │Direcţia │Sc = 182 mp │5.700 │
│(parţial)│ │ │374, │Generală │Construcţia C2 │ │
│ │ │ │judeţul │Anticorupţie │„Magazie J Cluj“│ │
│ │ │ │Cluj │CUI 18268520 │Sc = 25 mp │ │
│ │ │ │ │ │CF nr. 75487 │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016