Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 344 din 12 Aprilie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 344 din 12 Aprilie 2024

Monitorul Oficial 344 din 12 Aprilie 2024 (M. Of. 344/2024)

1.  REGULAMENT din 28 martie 2024 de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

──────────aprobat prin decizia nr. 8/2cn din 28 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 344 din 12 aprilie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) consiliul naţional (denumit în cele ce urmează consiliul naţional sau cn) şi adunarea generală naţională (denumită în cele ce urmează adunarea generală naţională sau agn) se întrunesc în şedinţe ordinare sau în şedinţe extraordinare, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului medicilor stomatologi din românia, denumit în continuare cmsr.(2) consiliul naţional şi adunarea generală naţională se pot întruni inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă, în condiţiile prevăzute ...

2.  DECIZIE nr. 8/2CN din 28 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

În temeiul art. 534 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al colegiului medicilor stomatologi din românia adoptă următoarea decizie:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului naţional şi ale adunării generale naţionale ale colegiului medicilor stomatologi din românia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.art. 2la data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă decizia consiliului naţional al colegiului medicilor stomatologi din românia nr. 9/2006 privind adoptarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului naţional şi adunării generale a colegiului medicilor stomatologi din românia.*)*) ...

3.  ORDIN nr. 3.807 din 15 februarie 2024 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Anastasia" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

Având în vedere prevederile:- legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii ...

4.  ORDIN nr. 3.725 din 5 februarie 2024 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Carol I" Feteşti din municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

Având în vedere prevederile:- legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii ...

5.  ORDIN nr. 3.724 din 5 februarie 2024 privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit "Garmy Kids" din municipiul Bucureşti, sectorul 4 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

Având în vedere prevederile:- legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare; – hotărârii guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.875/2016 privind ...

6.  ORDIN nr. 1.156 din 8 aprilie 2024 privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii GEVAGRO - S.R.L. EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) şi (8) şi ale art. 9 din legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:art. ...

7.  ORDIN nr. 919 din 9 aprilie 2024 privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului "Ştefan cel Mare" Suceava EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

Având în vedere raportul nr. 17.225 din 4.04.2024 de evaluare a condiţiilor de certificare ca aeroport internaţional a aeroportului „Ştefan cel mare“ suceava, întocmit de comisia de evaluare numită prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 731/2024, respectiv ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 747/2024,în temeiul art. 1 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:art. ...

8.  ORDIN nr. 665 din 29 martie 2024 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 738.738 din 20.03.2024,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. ialineatul (2) al articolului 3 din ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în monitorul ...

10.  ORDIN nr. 573 din 1 februarie 2024 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

Având în vedere dispoziţiile:- art. 14 alin. (2) din legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în românia;– art. 9 şi 10 din hotărârea guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii clasificării ocupaţiilor din românia - nivel grupă de bază, conform clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08, republicată, cu modificările ulterioare;– ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui institutului naţional de statistică nr. 37/83/2022 pentru ...

11.  DECIZIA nr. 722 din 12 decembrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 38 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016