Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 martie 2024  de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 martie 2024 de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 8/2CN din 28 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 12 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Consiliul naţional (denumit în cele ce urmează Consiliul naţional sau CN) şi Adunarea generală naţională (denumită în cele ce urmează Adunarea generală naţională sau AGN) se întrunesc în şedinţe ordinare sau în şedinţe extraordinare, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR.
    (2) Consiliul naţional şi Adunarea generală naţională se pot întruni inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR.

    ART. 2
    (1) În prima şedinţă a Consiliului naţional întrunit după alegerea membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România pentru un nou mandat se stabileşte de principiu calendarul şedinţelor ordinare ale Consiliului naţional ce vor avea loc până la finalul anului în curs, respectiv până la finalul anului următor în cazul în care prima şedinţă are loc în ultimul trimestru din an, precum şi data următoarei întruniri a Adunării generale ordinare anuale.
    (2) În ultima şedinţă ordinară a Consiliului naţional din cadrul unui an calendaristic se stabileşte de principiu calendarul şedinţelor ordinare ale Consiliului naţional pentru anul următor, precum şi data următoarei întruniri a Adunării generale ordinare anuale, cu excepţia ultimului an din cadrul mandatului în curs pentru care se stabilesc doar şedinţele ordinare ce urmează a se desfăşura până la finalul mandatului.

    ART. 3
    (1) Şedinţele Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale se desfăşoară legal în prezenţa a cel puţin două treimi dintre membrii acestora.
    (2) Prezenţa membrilor Consiliului naţional şi ai Adunării generale naţionale la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă imposibilitatea participării este datorată unuia dintre următoarele motive:
    a) boală care a necesitat spitalizarea sau o stare de sănătate care împiedică persoana în cauză să participe;
    b) o deplasare în străinătate pentru participarea la o manifestare ştiinţifică;
    c) evenimente de forţă majoră;
    d) în cazul decesului soţiei/soţului sau al unei rude de până la gradul al III-lea, inclusiv, a membrului CN/AGN ori al soţiei/soţului acestuia;
    e) concediu medical sau concediu de odihnă;
    f) alte situaţii care justifică în mod obiectiv absenţa.

    (3) Motivarea neprezentării şi, în măsura în care este posibil, dovada motivului prevăzut la alin. (2) se comunică Biroului executiv naţional înainte de începerea şedinţei, cu excepţia situaţiei în care evenimentul care a cauzat absenţa nu a putut fi prevăzut înainte de data desfăşurării şedinţei, situaţie în care dovada poate fi comunicată în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii şedinţei.
    (4) Membrii Consiliului naţional şi cei ai Adunării generale naţionale sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretariatul CMSR înainte de a intra în sala de şedinţă, prin semnarea listei de prezenţă.
    (5) Membrul Consiliului naţional sau al Adunării generale naţionale care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa biroului executiv al colegiului teritorial din care face parte sau, după caz, a secretarului general al CMSR, înainte de desfăşurarea şedinţei.
    (6) Membrii Consiliului naţional şi cei ai Adunării generale naţionale care înregistrează numărul de absenţe nemotivate prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR sunt revocaţi de drept în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR.
    (7) În cazul în care membrii Consiliului naţional şi cei ai Adunării generale naţionale, deşi prezenţi la şedinţă, trebuie din motive personale să părăsească şedinţa înainte de terminarea acesteia, sunt obligaţi să menţioneze acest lucru, precum şi ora aproximativă la care trebuie să plece, în tabelul de prezenţă, înainte de începerea şedinţei, la rubrica „Menţiuni“.

    CAP. II
    Convocarea şedinţelor
    ART. 4
    (1) Consiliul naţional şi Adunarea generală naţională pot fi convocate, în şedinţă ordinară sau extraordinară, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR.
    (2) În cazul convocării prin mijloace electronice, pe lângă adresa expediată colegiului teritorial, respectiv ministerului sau instituţiei al cărui/cărei reprezentant este convocat, la cererea reprezentantului, convocarea poate fi expediată şi acestuia, la adresa de poştă electronică comunicată în scris Departamentului secretariat din cadrul CMSR.

    ART. 5
    (1) Ordinea de zi a fiecărei şedinţe este pregătită de cel care face convocarea.
    (2) Materialele ce vor fi supuse dezbaterii şi aprobării (mapa de lucru) vor fi puse la dispoziţia participanţilor la şedinţă cel târziu cu 72 de ore înaintea şedinţei, inclusiv prin publicarea pe website-ul oficial al CMSR.
    (3) La propunerea preşedintelui de şedinţă, Consiliul naţional şi Adunarea generală naţională pot delibera asupra oricărei chestiuni care nu este înscrisă pe ordinea de zi sau cu privire la care documentele necesare au fost distribuite cu întârziere.

    ART. 6
    (1) Participarea la şedinţele Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale este permisă numai persoanelor care deţin, conform legii, calitatea de membru ori care sunt delegate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMSR, să participe cu drept de vot la şedinţă.
    (2) Alături de persoanele menţionate la alin. (1), la şedinţele Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale mai pot participa:
    a) personalul contractual desemnat;
    b) consultanţi de specialitate din diverse domenii;
    c) alte persoane invitate la solicitarea celui care a făcut convocarea sau a Biroului executiv naţional.


    ART. 7
    Voturile exprimate în şedinţele Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale sunt confidenţiale.

    CAP. III
    Pregătirea şedinţelor
    ART. 8
    Pregătirea şedinţelor Consiliului naţional intră în responsabilitatea Comisiei pentru secretariat şi a Departamentului secretariat din cadrul CMSR, sub directa coordonare a secretarului general al CMSR.

    ART. 9
    (1) Cu cel puţin 10 zile calendaristice anterioare datei de desfăşurare a şedinţei ordinare, respectiv în cel mai scurt timp posibil din momentul stabilirii necesităţii unei şedinţe extraordinare, preşedintele CMSR, cu acordul Biroului executiv naţional, va contracta locaţia în care va avea loc şedinţa.
    (2) În cazul desfăşurării prin mijloace la distanţă a şedinţei, Comisia pentru secretariat va face toate demersurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acesteia din punctul de vedere al:
    a) calităţii semnalului audio-video;
    b) securităţii conexiunii participanţilor la şedinţă;
    c) înregistrării audio-video a şedinţei;
    d) identificării participanţilor;
    e) unei proceduri de vot clare şi transparente.


    ART. 10
    Cu cel puţin 4 zile calendaristice anterioare datei de desfăşurare a şedinţei, preşedintele, cu acordul Biroului executiv naţional, va desemna sau, după caz, va contracta:
    a) echipa tehnică ce va asigura înregistrarea audio-video a şedinţei, precum şi proiecţia video şi sonorizarea în timpul dezbaterii;
    b) suportul juridic;
    c) personalul pentru secretariatul şedinţei;
    d) servicii de catering;
    e) alte servicii.


    CAP. IV
    Desfăşurarea propriu-zisă a şedinţelor
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii preliminare dezbaterilor
    ART. 11
    Cu cel puţin o oră înainte de începerea dezbaterilor, întreg personalul implicat în organizarea şedinţei trebuie să fie prezent în locaţia de desfăşurare sau conectat la platforma informatică pe care va rula şedinţa.

    ART. 12
    (1) În cazul şedinţelor cu prezenţă fizică, personalul care asigură secretariatul şedinţei verifică şi înregistrează la intrarea în sală, sub semnătură, prezenţa fiecărui participant, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4) şi (7) şi art. 6.
    (2) Tabelul de prezenţă este parte integrantă a procesului-verbal de şedinţă ce este întocmit în urma şedinţei Consiliului naţional sau a Adunării generale naţionale.

    ART. 13
    (1) Odată cu semnarea în tabelul de prezenţă, fiecare membru îşi poate exprima dorinţa de a lua cuvântul în cadrul unuia sau mai multor puncte de pe ordinea de zi. În acest sens, la nivelul secretariatului tehnic va exista un tabel distinct, în care membrul Adunării generale naţionale îşi va manifesta intenţia, în scris, de a lua cuvântul în şedinţă, prin completarea următoarelor informaţii în tabel:
    a) numele şi prenumele;
    b) colegiul teritorial pe care îl reprezintă;
    c) subpunctului/subpunctelor de pe ordinea de zi.

    (2) În cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace de comunicare la distanţă, înscrierea la cuvânt în cadrul diverselor puncte de pe ordinea de zi se face prin transmiterea unui e-mail pe adresa oficială a secretariatului CMSR cu minimum 24 de ore înainte de începerea şedinţei.

    ART. 14
    Participanţii la şedinţă vor semna o declaraţie prin care iau cunoştinţă de faptul că şedinţa Consiliului naţional şi/sau Adunării generale naţionale este înregistrată audio-video şi îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

    ART. 15
    În cazul în care este semnalizat în mod expres, fiecare membru al Consiliului naţional/AGN va ocupa locul indicat în sala de şedinţe.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Desfăşurarea dezbaterilor
    ART. 16
    Preşedintele CMSR conduce şedinţa Consiliului naţional/AGN. În absenţa preşedintelui, aceasta este condusă de către unul dintre membrii Biroului executiv naţional delegat de acesta sau, în lipsa delegării, de unul dintre vicepreşedinţi, ales de membrii Biroului executiv naţional prezenţi, în calitate de preşedinte de şedinţă.

    ART. 17
    Preşedintele deschide şedinţa, în baza informaţiilor transmise de către secretarul general, anunţă caracterul statutar al şedinţei, comunicând numărul de participanţi conform listei de prezenţă, şi supune membrilor Consiliului naţional/AGN, spre aprobare, ordinea de zi.

    ART. 18
    Cu excepţia primei şedinţe a Consiliului naţional/AGN din cadrul unui mandat, primul punct pe ordinea de zi este reprezentat, invariabil, de aprobarea prin vot de către Consiliul naţional/AGN a procesului-verbal oficial al şedinţei anterioare.

    ART. 19
    Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, preşedintele sau, la invitaţia preşedintelui, un alt membru al Biroului executiv naţional, al Consiliului naţional/AGN sau o altă persoană invitată la şedinţă face o expunere a subiectului, încadrându-se, dacă este cazul, în timpul alocat specificat de către preşedintele CMSR.

    ART. 20
    După expunerea fiecărei teme în parte, în ordinea înscrierii la cuvânt, secretarul general al CMSR invită pe rând participanţii la şedinţă să îşi spună punctul de vedere, încadrându-se într-un interval de timp aproximativ ce nu poate depăşi o treime din timpul alocat prezentării iniţiale a subiectului.

    ART. 21
    (1) Preşedintele şi secretarul general moderează dezbaterea, în sarcina secretarului general revenind monitorizarea respectării timpilor alocaţi pentru fiecare dintre vorbitori care vor fi anunţaţi de către secretarul general înaintea dezbaterii fiecărei teme. Secretarul general avertizează vizual şi/sau verbal (preferabil prin intermediul mijloacelor multimedia) atunci când timpul unui vorbitor se apropie de final şi opreşte discursul acestuia în cazul în care timpul este depăşit flagrant (mai mult de 120 de secunde).
    (2) Fiecare membru la şedinţa CN/AGN care ia cuvântul în cadrul şedinţei va începe prin a rosti în clar numele său şi/sau colegiul teritorial pe care îl reprezintă.
    (3) Preşedintele, în cazul în care consideră necesar, poate acorda drept la replică iniţiatorului punctului dezbătut de pe ordinea de zi, discurs ce trebuie de asemenea să se încadreze în timpul alocat oricărui alt vorbitor.

    ART. 22
    (1) Depăşirea flagrantă a timpului alocat pentru discurs, limbajul inadecvat, luarea unei poziţii fără a avea drept la cuvânt conform înscrierii pe lista vorbitorilor sau indicaţiilor preşedintelui, perturbarea prin orice mijloace a discursului unui coleg se sancţionează verbal de către secretarul general.
    (2) În măsura în care un participant la şedinţă este avertizat de 3 ori pentru abateri de la o conduită decentă în spiritul acestui regulament, cu acordul preşedintelui, secretarul general supune votului Consiliului naţional excluderea participantului în cauză de la lucrările acelei şedinţe. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

    ART. 23
    În cazul în care se constată încălcarea regulilor de desfăşurare a şedinţei, iar aceasta compromite continuarea dezbaterilor, preşedintele, în vederea restabilirii ordinii, suspendă şedinţa pentru o perioadă de timp determinată sau o închide. În cazul în care nu se poate face auzit, preşedintele părăseşte şedinţa, fapt ce atrage suspendarea acesteia. Şedinţa se reia la convocarea preşedintelui.

    ART. 24
    În cazul în care unul din participanţii la şedinţă, din diverse motive şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (7), părăseşte locaţia înainte de finalizarea şedinţei, acesta are obligaţia de a anunţa secretariatul şedinţei în legătură cu acest aspect. În tabelul de prezenţă, în dreptul participantului în cauză, se va consemna la rubrica „Menţiuni“ ora la care participantul a părăsit sala de şedinţă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de votare
    ART. 25
    În urma dezbaterilor ce au loc la fiecare punct de pe ordinea de zi poate fi necesară derularea uneia sau mai multor proceduri de vot în legătură cu subiectul în cauză. Pentru fiecare din rundele de vot, în măsura posibilităţilor, prin intermediul mijloacelor multimedia, se afişează clar aspectul în legătură cu care se solicită votul participanţilor.

    ART. 26
    (1) Preşedintele sau, la solicitarea acestuia, secretarul general solicită votul participanţilor, în următoarea succesiune:
    a) voturi împotrivă;
    b) abţineri;
    c) voturi pentru.

    (2) Pentru fiecare din lit. a)-c) ale alin. (1), doi membri ai echipei de secretariat contabilizează separat numărul votanţilor şi confruntă rezultatul final care trebuie să fie identic. În caz contrar, se reia numărătoarea până la obţinerea a două numărători paralele identice.
    (3) În urma rezultatului obţinut la alin. (1) lit. c), acesta este confruntat şi cu diferenţa dintre numărul total de participanţi cu drept de vot de la acel moment prezenţi în sală (conform listei de prezenţă actualizate) şi rezultatele de la alin. (1) lit. a) şi b).

    ART. 27
    Pentru fiecare etapă de vot, rezultatul final se centralizează în tabelul centralizator al procedurilor de votare, ce conţine minimum următoarele rubrici:
    a) scurtă descriere a subiectului votat;
    b) număr de voturi pentru;
    c) număr de abţineri;
    d) număr de voturi împotrivă;
    e) necesită decizie CN - Da/Nu;
    f) necesită publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I - Da/Nu/


    ART. 28
    Deciziile Consiliului naţional/AGN se adoptă conform reglementărilor cuprinse în titlul XIII din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Finalizarea dezbaterilor
    ART. 29
    (1) Întotdeauna, ultimul punct pe ordinea de zi este reprezentat de rubrica „Diverse“, în cadrul căreia oricare din membrii Consiliului naţional/AGN care s-au înscris la cuvânt în cadrul acestui punct sau membrii Biroului executiv naţional pot aduce în dezbatere subiectele care nu au fost incluse iniţial pe ordinea de zi.
    (2) Subiectele discutate la rubrica „Diverse“ se supun aceloraşi reguli indicate la art. 16 şi 19-24.
    (3) Unele subiecte discutate la rubrica „Diverse“ pot necesita, după dezbatere, supunerea unei proceduri de vot. În acest caz se aplică dispoziţiile art. 25-28.

    CAP. V
    Redactarea documentelor rezultate ca urmare a dezbaterilor şi votului
    ART. 30
    După finalizarea şedinţei, Comisia pentru secretariat are următoarele atribuţii:
    a) în termen de maximum 15 zile lucrătoare definitivează procesul-verbal de şedinţă;
    b) coordonează redactarea deciziilor Consiliului naţional/AGN ce decurg în urma desfăşurării şedinţei, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare, şi le înaintează spre aprobare şi semnare preşedintelui CMSR;
    c) face toate demersurile pentru publicarea deciziilor, acolo unde este cazul, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare;
    d) asigură comunicarea deciziilor Consiliului naţional/AGN către consiliile teritoriale, respectiv, după caz, către ministerele/instituţiile reprezentate la nivelul Consiliului naţional, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, pe website-ul oficial al CMSR;
    e) pune la dispoziţia Grupului de lucru pentru imagine şi comunicare, gradual, materialele ce decurg în urma şedinţei Consiliului naţional/AGN, în vederea diseminării către publicul larg a informaţiilor de interes în ceea ce priveşte conţinutul dezbaterilor, respectiv a publicării pe website-ul oficial al CMSR.


    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMSR şi ale Codului deontologic al medicului stomatolog.

    ART. 32
    Şedinţele Consiliului naţional/Adunării generale naţionale se înregistrează audio-video, iar materialele rezultate se folosesc exclusiv în scopul realizării procesului-verbal de şedinţă a Consiliului naţional sau a Adunării generale naţionale, respectiv în scopul verificării acurateţei informaţiilor înscrise în procesul-verbal, dacă este cazul. Înregistrările sunt arhivate şi păstrate pe o perioadă de 5 ani.

    ART. 33
    Termenele pe zile prevăzute de prezentul regulament se calculează după cum urmează:
    a) nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;
    b) când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.


    ART. 34
    În cadrul şedinţei ordinare a Adunării generale naţionale, obligatoriu pe ordinea de zi se vor regăsi următoarele aspecte:
    a) raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv naţional şi de către comisiile de specialitate;
    b) alegerea comisiei de cenzori sau, după caz, aprobarea cenzorului extern, expert contabil autorizat, ori de câte ori este cazul;
    c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli anual al CMSR;
    d) dezbaterea şi votul în ceea ce priveşte raportul comisiei centrale de cenzori sau, după caz, al cenzorului extern;
    e) stabilirea şi revizuirea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung ale CMSR.


    ART. 35
    Încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2)-(6), art. 6 alin. (1), art. 7, 15 şi 24 reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu legea şi cu regulamentele corpului profesional.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016