Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 339 din 06 Aprilie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 339 din 06 Aprilie 2022

Monitorul Oficial 339 din 06 Aprilie 2022 (M. Of. 339/2022)

1. ORDIN nr. 2.763 din 28 martie 2022 privind declasarea parţială a monumentelor istorice clasate cu denumirile Blocul închisoare, având cod LMI BZ-II-m-A-02462.01, şi Pavilionul direcţiune, având cod LMI BZ-II-m-A-02462.03, situate la adresa poştală str. Ion Mihalache 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, respectiv declasarea construcţiilor parazitare EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

Având în vedere referatul nr. 5.176/2021 din 28 martie 2022 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii privind declasarea construcţiilor parazitare din cadrul blocului închisoare bz-ii-m-a-02462.01, pavilionului direcţiune bziima-02462.03, str. ion mihalache 53, municipiul râmnicu sărat, judeţul buzău,în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3) lit. c), coroborate cu art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. ...

2. ORDIN nr. 1.001 din 4 aprilie 2022 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 5.408/2022 al serviciului achiziţii,având în vedere:- art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea ministerului sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;– art. 2 alin. (1) din normele metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ...

3. ORDIN nr. 411 din 30 martie 2022 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. i(1) situaţiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituţiile publice pentru trimestrele i-iii ale anului 2022, nu se mai transmit ...

4. NORMA DE METROLOGIE LEGALĂ din 18 martie 2022 NML 034-22 "Gazcromatografe" EMITENT: Biroul Român de Metrologie Legală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 81 din 18 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 339 din 6 aprilie 2022.──────────1. domeniu de aplicare1.1. prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice aplicabile gazcromatografelor de proces şi gazcromatografelor de laborator pentru determinarea compoziţiei chimice, exprimată în procente molare (%) sau fracţii molare, calculul puterii calorifice superioare pentru gaz natural uscat* şi pentru amestec de gaz natural cu hidrogen, utilizate în măsurări de interes public efectuate în scopul asigurării corectitudinii tranzacţiilor comerciale şi protecţiei consumatorilor.* exemplu: gaz natural uscat: gaz care nu conţine vapori de apă în fracţie molară ...

5. ORDIN nr. 81 din 18 martie 2022 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 034-22 „Gazcromatografe“ EMITENT: Biroul Român de Metrologie Legală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

În conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea biroului român de metrologie legală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul ordonanţei guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al biroului român de metrologie legală emite următorul ordin:art. 1se aprobă norma de metrologie legală nml 034-22 „gazcromatografe“, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul directorului general al biroului român de metrologie legală nr. 117/2005 privind aprobarea normei de metrologie legală nml 034-05 „gazcromatografe şi lichidcromatografe“, publicat ...

6. DECIZIE nr. 268 din 6 aprilie 2022 pentru numirea domnului Mihai Tomescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

Având în vedere propunerea ministerului muncii şi solidarităţii sociale nr. 1.946/mcb din 4 aprilie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.588 din 4 aprilie 2022,în temeiul art. 4 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi al art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

7. DECIZIE nr. 267 din 6 aprilie 2022 privind numirea domnului Florin-Irinel Cotoşman în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii şi solidarităţii sociale prin adresa nr. 1.945/mcb din 4 aprilie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.589 din 4 aprilie 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) lit. a), al art. 19 alin. (1) şi (3) şi al art. 21 alin. (1) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare ...

8. DECIZIE nr. 266 din 6 aprilie 2022 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Octavian-Daniel Chelemen din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

Având în vedere cererea domnului octavian-daniel chelemen, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.363 din 28 martie 2022 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/9.651/m.n. din 29 martie 2022,în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) lit. c) şi al art. 21 alin. (2) din legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul octavian-daniel ...

9. DECIZIE nr. 265 din 6 aprilie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Costinel Nache a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Vamale Române EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

Având în vedere propunerea autorităţii vamale române formulată prin adresa nr. 172/avr din 31 martie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.519 din 31 martie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 14.787/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul daniel costinel nache, inspector vamal, grad profesional superior, în cadrul direcţiei generale coordonare ...

10. DECIZIE nr. 264 din 6 aprilie 2022 pentru numirea domnului Dimitrie-Horaţiu Clepan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul dimitrie-horaţiu clepan se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul antreprenoriatului şi turismului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 6 aprilie 2022.nr. 264.----

11. DECIZIE nr. 263 din 6 aprilie 2022 pentru numirea domnului Angel-Iulian Călin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul angel-iulian călin se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul antreprenoriatului şi turismului.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 6 aprilie 2022.nr. 263.----

12. DECRET nr. 479 din 6 aprilie 2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) lit. d) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 648/2022,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 8 aprilie 2022, doamna alina adriana ...

13. DECRET nr. 478 din 5 aprilie 2022 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. a şi b din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 539/2003 privind ordinul meritul sanitar şi medalia meritul sanitar, cu modificările ulterioare,cu prilejul zilei mondiale a sănătăţii,în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru profesionalismul şi dăruirea de care au dat dovadă în creşterea calităţii actului medical, pentru curajul şi solidaritatea manifestate în prima linie a luptei împotriva pandemiei de covid-19 de pe ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016