Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 411 din 30 martie 2022  privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice  şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice  în domeniul contabilităţii instituţiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 411 din 30 martie 2022 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 339 din 6 aprilie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    (1) Situaţiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituţiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2022, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.
    (2) Situaţiile financiare trimestriale centralizate prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, precum şi scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuţii în acest sens, însoţite de o adresă de înaintare.
    (3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanţelor sau unităţile subordonate, după caz, şi instituţiile publice.
    (4) Răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.

    ART. II
    Anexa 27 „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)“ şi anexa 28 „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabil㻓 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.

    ART. III
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 1.5.(1).1, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie» (anexa 3 la situaţiile financiare), corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională şi activitatea de investiţii şi clasificaţia bugetară nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», titlul 60 «Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR», titlul 61 «Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» şi de la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă"

    2. Punctele 1.5.(8).1, 1.5.(8).2, 1.5.(9).1 şi 1.5.(9).2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1.5.(8).1. Formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (anexa 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
1.5.(8).2. În formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (anexa 27 la situaţiile financiare), totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020» şi la titlul 60 «Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR» se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 sau 7b la situaţiile financiare, la cele trei titluri (coloana 7).
1.5.(9).1. Formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice cu informaţii privind plăţile efectuate la titlul 61 şi de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă la titlul 65.
1.5.(9).2. În formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare), totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 61 şi la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa nr. 7 sau 7b la situaţiile financiare, la cele două titluri (coloana 7)."    ART. IV
    Anexa nr. 3 „Corelaţii între formularele de situaţii financiare trimestriale“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La titlul II „Corelaţii între formularele de situaţii financiare trimestriale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)“:
    - punctul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):

    (9).1. Rd. 02 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).2. Rd. 11 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).3. Rd. 20 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."

    – după punctul (9) se introduce un nou punct, punctul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):

    (10).1. Rd. 01 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (10).2. Rd. 10 (col. 1 col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."


    2. La titlul III „Corelaţii între formularele de situaţii financiare trimestriale la subsectorul Administraţia locală (S1313)“:
    - punctul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare):

    (9).1. Rd. 02 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).2. Rd. 11 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).3. Rd. 20 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."

    – după punctul (9) se introduce un nou punct, punctul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare):

    (10).1. Rd. 01 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (10).2. Rd. 10 (col. 1 col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."


    3. La titlul IV „Corelaţii între formularele de situaţii financiare trimestriale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“:
    - punctul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):

    (9).1. Rd. 02 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).2. Rd. 11 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).3. Rd. 20 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 60 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."

    – după punctul (9) se introduce un nou punct, punctul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):

    (10).1. Rd. 01 (col. 1 ... col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 61 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (10).2. Rd. 10 (col. 1 col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“» (anexa 28 la situaţiile financiare) = titlul 65 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."
    ART. V
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

    ART. VI
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. VII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 30 martie 2022.
    Nr. 411.
    ANEXA 1

    (Anexa 27 la situaţiile financiare)
    Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60) la data de .............

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────────┬────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Bugetul │ │ │ │Bugetul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │instituţiilor│ │ │ │instituţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul │publice şi │Bugetul │ │ │publice şi │
│ │ │ │ │ │Bugetul │Bugetul │Fondului │activităţilor│fondurilor │Bugetul │Bugetul │activităţilor│
│Nr. │Denumirea │Cod │Buget de │Buget local│asigurărilor│asigurărilor│naţional unic │finanţate │externe │creditelor│creditelor│finanţate │
│rând│indicatorilor │rând│stat │(s02-local)│sociale de │pentru şomaj│de asigurări │integral sau │nerambursabile│externe │interne │integral sau │
│ │ │ │(s01-stat)│ │stat │(s04-şomaj) │sociale de │parţial din │(s08-stat + │(s06-stat │(s07-stat │parţial din │
│ │ │ │ │ │(s03-bass) │ │sănătate │venituri │asigurări + │+ local) │+ local) │venituri │
│ │ │ │ │ │ │ │(s05-sănătate)│proprii │local) │ │ │(s20-stat + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(s10-local) │ │ │ │asigurări + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autonome) │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│A │B │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Total plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VIII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │cod 56 + │01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │titlul X cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │58) (rd. 2+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Total plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VIII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │cod 56) │02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 3 la rd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │personal │03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul I) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │servicii │04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│5 │Subvenţii │05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul IV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ale │06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │transferuri │07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VII) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │socială │08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul IX) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │cheltuieli │09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │nefinanciare │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Total plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul X cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │58) │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 12 la rd.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │19) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │personal │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul I) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │servicii │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│14 │Subvenţii │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul IV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │ale │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │transferuri │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VII) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │socială │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul IX) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │cheltuieli │18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │nefinanciare │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Total plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │cod 60) │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 21 la rd.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │28) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │personal │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul I) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │servicii │22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│23 │Subvenţii │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul IV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │ale │24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │transferuri │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VII) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │socială │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul IX) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │cheltuieli │27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │nefinanciare │28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘


    Conducătorul instituţiei,
    ....................................
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .........................................................................

    ANEXA 2

    (Anexa 28 la situaţiile financiare)
    Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanţare din sumele aferente
    componentei de împrumuturi a PNRR“ şi la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“ la data de ......

┌────┬──────────────┬────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Bugetul │ │ │ │Bugetul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │instituţiilor│ │ │ │instituţiilor│
│ │ │ │ │ │ │ │Bugetul │publice şi │Bugetul │ │ │publice şi │
│ │ │ │ │ │Bugetul │Bugetul │Fondului │activităţilor│fondurilor │Bugetul │Bugetul │activităţilor│
│Nr. │Denumirea │Cod │Buget de │Buget local│asigurărilor│asigurărilor│naţional unic │finanţate │externe │creditelor│creditelor│finanţate │
│rând│indicatorilor │rând│stat │(s02-local)│sociale de │pentru şomaj│de asigurări │integral sau │nerambursabile│externe │interne │integral sau │
│ │ │ │(s01-stat)│ │stat │(s04-şomaj) │sociale de │parţial din │(s08-stat + │(s06-stat │(s07-stat │parţial din │
│ │ │ │ │ │(s03-bass) │ │sănătate │venituri │asigurări + │+ local) │+ local) │venituri │
│ │ │ │ │ │ │ │(s05-sănătate)│proprii │local) │ │ │(s20-stat + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(s10-local) │ │ │ │asigurări + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autonome) │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│A │B │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Total plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │(titlul XIII │01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cod 61) (rd. 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la rd. 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │personal │02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul I) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │servicii │03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│4 │Subvenţii │04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul IV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ale │05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │transferuri │06 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VII) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │socială │07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul IX) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │cheltuieli │08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │nefinanciare │09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul XV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Total plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │(titlul XIV │10 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │cod 65) (rd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │11 la rd. 18) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │personal │11 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │(titlul I) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │servicii │12 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │(titlul II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│13 │Subvenţii │13 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │(titlul IV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │ale │14 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul VI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │transferuri │15 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │(titlul VII) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │socială │16 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │(titlul IX) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │cheltuieli │17 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │(titlul XI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │nefinanciare │18 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │ │
│ │(titlul XV) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘


    Conducătorul instituţiei,
    ....................................
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .........................................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016