Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 328 din 15 Mai 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 328 din 15 Mai 2012

Monitorul Oficial 328 din 15 Mai 2012 (M. Of. 328/2012)

1. ORDIN nr. 171 din 7 mai 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere prevederile art. 78, 91, 179 şi 209 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 5 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 111/2006, cu modificãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice emite urmãtorul ordin:art. 1rãspunsul autoritãţii contractante la solicitarea de ...

2. ORDIN nr. 170 din 7 mai 2012 privind interpretarea art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere prevederile art. 69^1 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în sensul transparentizãrii procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã,în temeiul art. 5 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 111/2006, cu modificãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice emite urmãtorul ordin:art. ...

3. RECTIFICARE nr. 1.205 din 6 decembrie 2011 referitoare la Hotararea Guvernului nr. 1.205/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

La hotãrârea guvernului nr. 1.205/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnatã la paris la 3 august 2011 şi la bucureşti la 18 august 2011 între guvernul româniei şi agenţia japoniei pentru cooperare internaţionalã, succesoare a bãncii japoniei pentru cooperare internaţionalã, la acordul de împrumut dintre românia şi banca japoniei pentru cooperare internaţionalã privind proiectul de reducere a poluãrii la termocentrala turceni, semnat la bucureşti la 31 martie 2005, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 884 din 14 decembrie 2011, se face urmãtoarea rectificare:- la notificarea privind amendarea acordului de împrumut pentru proiectul de reducere ...

4. INCHEIERE DE SEDINTA din 25 aprilie 2012 privind solutionarea cererii de indreptare a erorii materiale strecurate in Hotararea arbitrala nr. 4 din data de 22 martie 2012, cerere formulata de SRTv EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Completul de arbitraj, compus din:- alice mihaela david- marilena uliescu- mihai alexandru tãnãsescu- victor babiuc- dan-cristian goziape rol se aflã soluţionarea cererii de îndreptare a erorii materiale strecurate în hotãrârea arbitralã nr. 4 din data de 22 martie 2012, cerere formulatã de srtv.la apelul nominal au rãspuns în şedinţã publicã urmãtorii: visarta - gheorghe voican - director executiv, srtv - laurenţiu oprea - şef serviciu drepturi de autor, pergam - anamaria marinescu - director general.procedura de citare a fost legal îndeplinitã.din oficiu, completul arbitral supune dezbaterii contradictorii a pãrţilor calificarea cererii de îndreptare a erorii materiale drept cerere de lãmurire ...

5. DECIZIE nr. 60 din 9 mai 2012 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Incheierii de sedinta pronuntate la data de 25 aprilie 2012 ce vizeaza lamurirea dispozitivului Hotararii arbitrale nr. 4 pronuntate la data de 22 martie 2012, publicata prin Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotãrârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificãrile ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite urmãtoarea decizie:art. 1 se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i, Încheierea de şedinţã pronunţatã la data de 25 aprilie 2012 ce vizeazã lãmurirea dispozitivului hotãrârii ...

6. INCHEIERE DE SEDINTA din 2 aprilie 2012 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a fonogramelor publicate in scop comercial si a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune cuvenite organismului beneficiar ADPFR si a comisionului datorat colectorului unic UPFR EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Arbitraj având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de cãtre organismele de radiodifuziune cuvenite organismului beneficiar adpfr şi a comisionului datorat colectorului unic upfr.la întâlnirea care a avut loc la sediul orda din calea victoriei nr. 118, sectorul 1, bucureşti, au fost prezenţi urmãtorii arbitri:● Ştiolicã florin● nemeş vasile● ciubotã cãtãlin ion● babiuc victor● onofrei manolache tatianala apelul nominal au rãspuns în şedinţa publicã urmãtorii: din partea upfr: adina scriosteanu - director executiv, andreea stratula - avocat, catalina lungu - avocat, iar din ...

8. DECIZIE nr. 50 din 17 aprilie 2012 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 5 pronuntate la data de 12 aprilie 2012, avand ca obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a fonogramelor publicate in scop comercial si a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune cuvenite organismelor Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania (ADPFR) si Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR), precum si comisionul datorat colectorului unic UPFR, pentru perioada 1 iulie 2011 - 31 decembrie 2012 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din hotãrârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificãrile ulterioare,directorul general al oficiului român pentru drepturile de autor emite urmãtoarea decizie:art. 1se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i, hotãrârea arbitralã nr. 5 pronunţatã la data de 12 aprilie 2012, având ca obiect stabilirea criteriilor ...

9. ORDIN nr. M.41 din 4 mai 2012 privind metodologia de acordare a gradelor si inaintare in grad a cadrelor militare in rezerva si in retragere, pe timp de pace EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere prevederile art. 47, 53, 61, 64 şi 67 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 57 din legea nr. 446/2006 privind pregãtirea populaţiei pentru apãrare şi ale art. 23 din legea nr. 355/2009 privind regimul stãrii de mobilizare parţialã sau totalã a forţelor armate şi al stãrii de rãzboi,în temeiul art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare,ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.art. 1(1) Înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervã, pe timp de pace, în condiţiile art. ...

10. DECIZIE nr. 185 din 15 mai 2012 pentru numirea doamnei Floarea Serban in functia de secretar de stat pentru armamente la Ministerul Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere propunerea formulatã de ministerul apãrãrii naţionale prin adresa nr. m.639 din 12 mai 2012,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 11 şi al art. 32 alin. (4) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie. articol unicla data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna floarea Şerban se numeşte în funcţia de secretar de stat pentru armamente la ministerul apãrãrii naţionale. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemneazã:---------------   secretarul general al guvernului,   ion morarubucureşti, ...

11. DECIZIE nr. 184 din 15 mai 2012 pentru numirea doamnei Geanina Cristina Puscasu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie. articol unicÎncepând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna geanina cristina puşcaşu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemneazã:---------------   secretarul general al guvernului,   ion morarubucureşti, 15 mai 2012.nr. 184.-------

12. DECIZIE nr. 183 din 15 mai 2012 privind numirea domnului chestor principal de politie Toba Petre in functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere propunerea ministerului administraţiei şi internelor, formulatã prin adresa înregistratã cu nr. 7.190 din 15 mai 2012,în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie. articol unicÎncepând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor principal de poliţie tobã petre se numeşte în funcţia de inspector general al inspectoratului general al poliţiei române. prim-ministru  victor-viorel ...

13. DECIZIE nr. 182 din 15 mai 2012 privind eliberarea domnului chestor de politie Popa Liviu din functia de inspector general al Politiei Romane EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere propunerea ministerului administraţiei şi internelor, formulatã prin adresa înregistratã cu nr. 7.188 din 15 mai 2012,în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie. articol unicÎncepând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor de poliţie popa liviu se elibereazã din funcţia de inspector general al poliţiei române. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemneazã:---------------   secretarul general al guvernului,   ion ...

14. DECIZIE nr. 181 din 15 mai 2012 pentru numirea domnului chestor principal de politie Cabulea Ioan-Nicolae in functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere propunerea ministerului administraţiei şi internelor, formulatã prin adresa înregistratã cu nr. 7.191 din 15 mai 2012,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie. articol unicÎncepând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor principal de poliţie cãbulea ioan-nicolae ...

15. DECIZIE nr. 180 din 15 mai 2012 pentru eliberarea domnului chestor principal de politie Toba Petre din functia de secretar de stat si sef al Departamentului ordine si siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Având în vedere propunerea ministerului administraţiei şi internelor, formulatã prin adresa înregistratã cu nr. 7.189 din 15 mai 2012,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie. articol unicÎncepând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul chestor principal de poliţie tobã petre ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice