Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 327 din 05 Iunie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 327 din 05 Iunie 2013

Monitorul Oficial 327 din 05 Iunie 2013 (M. Of. 327/2013)

1. ORDIN nr. M.49 din 20 mai 2013 pentru stabilirea coordonatelor pozitiei punctului de referinta prevazut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza a ii-a din legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1(1) prezentul ordin stabileşte coordonatele poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, publicată în monitorul oficial ...

2. HOTARARE nr. 326 din 4 iunie 2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entitati comerciale mixte romano-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, intre orasele Calafat (Romania) si Vidin (Republica Bulgaria) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

Având în vedere prevederile art. 14 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul dunărea, semnat la bucureşti la 5 iunie 2000, ratificat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 149/2000, aprobată prin legea nr. 91/2001,luând în considerare legea nr. 166/2013 pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul dunărea, între oraşele calafat (românia) şi vidin ...

3. HOTARARE nr. 1 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile in anul 2013 EMITENT: COMISIA CENTRALA DE RECHIZITII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (2), (3) şi (5) din legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. b pct. 5 şi 16, art. 4 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, cu modificările ulterioare,comisia centrală de rechiziţii adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, ...

4. HOTARARE nr. 321 din 29 mai 2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul privatizarii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 577/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 195^9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 195^9. - (1) instituţia publică implicată va publica anunţul de privatizare potrivit prevederilor art. 78. oferta de ...

5. HOTARARE nr. 313 din 29 mai 2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Consolidare si amenajare DN 7A km 86+601 - km 105+120", judetul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

În conformitate cu art. 11 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "consolidare şi amenajare dn 7a km 86 + ...

6. HOTARARE nr. 302 din 29 mai 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ...

7. HOTARARE nr. 312 din 29 mai 2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Consolidare si amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100", judetul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

În conformitate cu art. 11 lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "consolidare şi amenajare scurgere ape dn ...

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 53 din 29 mai 2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

Întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul imobilizării unor sume aferente bugetului general consolidat reprezentând excedent din anii precedenţi înregistrat ca disponibilităţi,având în vedere necesitatea asigurării unui nivel sporit de eficienţă în utilizarea fondurilor publice, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter excepţional.Ţinând seama de faptul că majorarea veniturilor bugetului de stat în condiţiile menţinerii deficitului bugetului de stat în limite sustenabile creează premisele relansării economice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) ...

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 52 din 29 mai 2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate româniei de către comisia europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestora şi neatingerea obiectivelor proiectelor,ţinând cont de prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a ...

10. HOTARARE nr. 311 din 29 mai 2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Varianta de ocolire Stei", judetul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

În conformitate cu art. 11 lit. b) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "varianta de ocolire Ştei", judeţul bihor, ...

11. HOTARARE nr. 20 din 5 iunie 2013 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 25 şi art. 34 alin. (2) din legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 210 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere că ...

12. HOTARARE nr. 19 din 5 iunie 2013 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (5) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 210 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere că în şedinţa ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice