Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 320 din 14 Mai 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 320 din 14 Mai 2009

Monitorul Oficial 320 din 14 Mai 2009 (M. Of. 320/2009)

1. REGULAMENT nr. 3 din 27 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

Articol unic regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 6. - (1) profitul interimar înregistrat ...

2. ORDIN nr. 24 din 27 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

Având în vedere dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) şi ale art. 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum ...

3. NORME din 11 mai 2009 privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme se aplicã pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren sau inundaţiilor, denumitã în continuare asigurarea obligatorie a locuinţelor. art. 2 (1) În cuprinsul prezentelor norme, în aplicarea prevederilor legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren sau inundaţiilor, termenii de mai jos au urmãtorul înţeles: 1.1. eveniment asigurat - riscul acoperit prin poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumitã în continuare pad, care apare sau ...

4. ORDIN nr. 5 din 11 mai 2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 37 lit. b) din legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren sau inundaţiilor, potrivit hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor din data de 5 mai 2009, prin care s-au adoptat normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren sau inundaţiilor, preşedintele comisiei de supraveghere a asigurãrilor emite ...

5. HOTARARE nr. 442 din 8 aprilie 2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce) nr. 498/2007 al comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunitãţii europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la comunitatea europeanã din fondul european pentru pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de ...

6. DECIZIE nr. 439 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , republicata EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

Acsinte gaspar - preşedinte aspazia cojocaru - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor ion predescu - judecãtor tudorel toader - judecãtor augustin zegrean - judecãtor simona ricu - procuror mihaela ionescu - magistrat-asistent pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 din legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , în forma iniţialã, excepţie ridicatã de ...

7. RECTIFICARE nr. M.18 din 16 februarie 2009 referitoare la Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.18/2009 EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

La ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. m.18/2009 pentru aprobarea regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în ministerul apãrãrii naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 3 martie 2009, se face urmãtoarea rectificare (care aparţine emitentului şi redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexã, la art. 27 alin. (1), în loc de: "... şi se aprobã de cãtre şeful statului major al categoriei de forţe a armatei" se va citi: "... aprobatã/aprobat de cãtre şeful statului major al categoriei de forţe ale armatei." ...

8.  RECTIFICARE nr. 2.453/C din 22 septembrie 2008 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/C/2008 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 14 mai 2009

La ordinul ministrului justiţiei nr. 2.453/c/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"):- în anexa nr. 2, la poziţia nr. 59──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

9. REGULAMENT nr. 6 din 21 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

Articol unic regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 6. - (1) profitul interimar înregistrat ...

10. ORDIN nr. 3 din 21 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/3/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

Având în vedere dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) şi ale art. 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum ...

11. HOTARARE nr. 549 din 6 mai 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Instalatia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h" si "Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii" din cadrul Societatii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Paroseni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 42 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "instalaţia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 mw şi caf de 100 ...

12. HOTARARE nr. 551 din 6 mai 2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic dupã subpunctul b "subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculozã" al punctului p1 "programul naţional de boli transmisibile" al secţiunii c2 "dci-uri corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii incluşi în programele naţionale de sãnãtate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" din sublista c "dci-uri corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii în regim de compensare 100%" din anexa la hotãrârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzãtoare medicamentelor de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016