Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 318 din 31 Martie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 318 din 31 Martie 2022

Monitorul Oficial 318 din 31 Martie 2022 (M. Of. 318/2022)

1. ORDIN nr. 64 din 30 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 120 şi ale art. 44 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. istandardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale ...

2. ORDIN nr. 63 din 30 martie 2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi ale art. 46 alin. (1) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din ...

3. PROCEDURĂ din 28 martie 2022 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 29 aprilie 2022 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 29 din 28 martie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 318 din 31 martie 2022.──────────art. 1(1) conferinţa camerei auditorilor financiari din românia (conferinţa camerei) este formată din auditorii financiari care au calitatea de membri ai camerei auditorilor financiari din românia (camera) şi au îndeplinite obligaţiile către cameră în anul anterior desfăşurării conferinţei camerei, la termenele stabilite prin reglementările camerei.(2) prin obligaţii către cameră îndeplinite în anul anterior desfăşurării conferinţei camerei, la termenele stabilite prin reglementările camerei, se înţelege:a) cotizaţia fixă pentru anul 2021 achitată integral la termenele stabilite de cameră, ...

4. HOTĂRÂRE nr. 29 din 28 martie 2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 29 aprilie 2022 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

Având în vedere:- art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (1), art. 3, 4, art. 13 alin. (3) lit. d) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 13/2022 privind stabilirea datei conferinţei camerei auditorilor financiari din românia în ziua de 29 aprilie 2022, prin vot la distanţă;– hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din ...

5. ORDIN nr. 180 din 30 martie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. dg 961 din 30.03.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate,în temeiul art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele casei naţionale de asigurări de sănătate emite următorul ordin:art. 1se ...

6. DECIZIE nr. 156 din 22 martie 2022 privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de reţea EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (1) şi (2) din legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii emite prezenta decizie.art. 1(1) tarifele orientative stabilite conform art. 23 alin. (1) şi (2) din ...

7. ORDIN nr. 496 din 30 martie 2022 privind blocarea acreditivelor DTF/LCI/14319 şi DTF/LCI/14320, emise de EximBank - S.A. în beneficiul entităţii MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S. EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 lit. g) din anexa la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor agenţiei naţionale de administrare fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 ...

8. ORDIN nr. 495 din 30 martie 2022 privind blocarea acreditivului DTF/LCI/14315, emis de EximBank - S.A. în beneficiul entităţii METALOINVEST TRADING AG EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 lit. g) din anexa la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor agenţiei naţionale de administrare fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 ...

9. ORDIN nr. 336 din 29 martie 2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250 EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 pct. 73 şi al art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite următorul ordin:art. iarticolul 22 din anexa la ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

10. DECIZIE nr. 240 din 31 martie 2022 privind eliberarea, la cerere, a domnului Răzvan-Codruţ Pop din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

Având în vedere demisia domnului răzvan-codruţ pop, înregistrată la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 1.195 din 25 martie 2022, iar la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.343 din 25 martie 2022,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 180 alin. (1) şi (4) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul răzvan-codruţ pop se eliberează, la cerere, din funcţia ...

11. DECIZIE nr. 239 din 31 martie 2022 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

Având în vedere propunerea formulată de autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor nr. 7/c.f.s. din 25 martie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/9.224/mn din 25 martie 2022, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 2 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri ...

12. HOTĂRÂRE nr. 428 din 25 martie 2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" Bihor la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor şi alipirea acestuia la imobilul cu nr. M.F. 34551 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înregistrate la m.f. cu nr. ...

13. HOTĂRÂRE nr. 426 din 25 martie 2022 privind aprobarea obiectivelor etapei a XXII-a 2022 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (2) şi al art. 110 alin. (3) din legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă obiectivele etapei a xxii-a 2022 a programului de realizare a sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 256/2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2022 la cap. 80.01 „acţiuni generale economice, ...

14. HOTĂRÂRE nr. 400 din 23 martie 2022 privind scăderea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele fizice îndreptăţite, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, aflat în administrarea autorităţii naţionale fitosanitare din subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele fizice îndreptăţite, în condiţiile legii.art. 2ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, împreună cu ministerul finanţelor, va ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016