Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 315 din 30 Decembrie 1993 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 315 din 30 Decembrie 1993

Monitorul Oficial 315 din 30 Decembrie 1993 (M. Of. 315/1993)

1. HOTARARE nr. 737 din 23 decembrie 1993 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in judetul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 20 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. se aproba constituirea, la nivelul judeţului harghita, a unui fond special în suma de 127 milioane lei, cu acoperire din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1993, pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale produse în luna iulie 1993 în judeţul harghita. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se va utiliza numai pentru lucrãri de refacere a zidurilor de sprijin, de apãrare a malurilor şi de consolidare a drumurilor şi podurilor avariate, precum şi pentru refacerea unei ...

2. HOTARARE nr. 728 din 18 decembrie 1993 privind transmiterea, fara plata, in administrarea Ministerului Apararii Nationale a doua imobile situate in comuna Hemeius, judetul Bacau EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, fãrã plata, din administrarea regiei autonome de fond locativ şi energie termica bacau, în administrarea ministerului apãrãrii naţionale, a doua imobile în suprafata de 620 mp împreunã cu terenul aferent în suprafata de 5,500 mp, situate în comuna hemeius, judeţul bacau. art. 2 predarea-primirea imobilelor prevãzute la art. 1 se va face prin protocol de predare-primire, pe baza de bilanţ, cu întreg activul şi pasivul existent la data transmiterii. ...

3. HOTARIRE Nr. 753 din 29 decembrie 1993 privind alocarea sumei de 200 milioane lei din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1993, pentru elaborarea Programului de prioritati ale lucrarilor de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea sumei de 200 milioane lei ministerului transporturilor din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova, pe anul 1993, pentru elaborarea programului de prioritati ale lucrãrilor de reabilitare în prima etapa a drumurilor din republica moldova. art. 2 ministerul transporturilor va asigura controlul respectãrii destinaţiei sumei alocate. prim-ministru ...

4. HOTARIRE Nr. 746 din 24 decembrie 1993 privind finantarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a 200 abonamente complete la publicatiile Institutului Roman de Standardizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se repartizeazã institutului roman de standardizare suma de 31,8 milioane lei din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova, pe anul 1993, constituit în baza legii nr. 36/1993, pentru finanţarea a 200 abonamente complete la publicaţiile institutului roman de standardizare pentru anul 1994. art. 2 institutul roman de standardizare va contracta cu autoritãţile abilitate tipãrirea şi transportul în republica moldova a celor 200 abonamente complete. prim-ministru ...

5. HOTARIRE Nr. 745 din 24 decembrie 1993 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputatilor pe anul 1993 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului camerei deputaţilor pe anul 1993 cu suma de 500 milioane lei la cap. 67.1 "cheltuieli pentru organele autoritãţii legislative" pentru cheltuieli de capital. art. 2 suma de 500 milioane lei se acorda din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

6. HOTARIRE Nr. 742 din 24 decembrie 1993 privind transmiterea, fara plata, in administrarea Curtii de Conturi a unui imobil situat in municipiul Pitesti, judetul Arges EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, fãrã plata, în administrarea curţii de conturi a imobilului în suprafata de 423 mp şi a terenului aferent, situate în municipiul pitesti, judeţul arges, str. maior sontu nr. 2 - hotel aripa veche. art. 2 patrimoniul societãţii comerciale "cara" - s.a. pitesti*) se diminueazã cu suma de 50.470.750 lei, reprezentind valoarea imobilului transmis în administrarea curţii de conturi, pentru camera de conturi a judeţului arges, potrivit hotãrîrii imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat. predarea-primirea imobilului se ...

7. HOTARIRE nr. 741 din 24 decembrie 1993 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 95 milioane lei in vederea elaborarii unor studii tehnice necesare pentru dezvoltarea cailor ferate din Republica Moldova, in sc opul integrarii acestora in reteaua de transporturi europene EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova, pe anul 1993, a sumei de 95 milioane lei, din care 70 milioane lei pentru elaborarea studiilor tehnice privind integrarea liniei de cale feratã ungheni-chisinau în reţeaua de transporturi europene şi 25 milioane lei pentru începerea studiilor tehnice privind reconstructia liniei existente basarabeasca- cahul, pe baza datelor de teren puse la dispoziţie de ministerul transporturilor din republica moldova. art. 2 ministerul transporturilor din românia va lua mãsurile necesare pentru efectuarea ...

8. HOTARIRE Nr. 740 din 24 decembrie 1993 privind spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta din fondul locativ de stat detinute, cu titlu de chirias, de catre instantele judecatoresti, parchetele de pe linga acestea si notariatele de stat EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: spaţiile cu alta destinaţie decît aceea de locuinta deţinute, cu titlu de chiriaş, de cãtre instanţele judecãtoreşti, parchetele de pe lîngã acestea şi notariatele de stat se excepteazã de la prevederile hotãrîrii guvernului nr. 1228 din 21 noiembrie 1990 şi ale hotãrîrii guvernului nr. 85 din 4 februarie 1991. pentru spaţiile prevãzute la alin. 1, tarifele de închiriere se stabilesc de consiliile locale în limita cheltuielilor de administrare, întreţinere şi reparaţii aferente imobilelor respective. dispoziţiile prezentei hotãrîri se aplica şi contractelor de închiriere în derulare, începînd cu luna urmãtoare ...

9. HOTARIREA Nr. 739 din 23 decembrie 1993 privind unele masuri in legatura cu asigurarea platii in valuta a cotizatiilor la organismele internationale, datorate de catre institutiile publice EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) instituţiile publice, care realizeazã încasãri în valuta din activitatea desfasurata, au obligaţia de a vira sumele încasate la rezerva valutarã a statului, pastrata la banca nationala a româniei, iar contravaloarea în lei se vãrsa de cãtre aceasta în contul bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurãrilor sociale de stat, fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi fondurilor speciale extrabugetare, dupã caz. (2) În categoria încasãrilor în valuta care, potrivit legii, se fac venit la bugetele menţionate la alin. (1), se cuprind: taxele în valuta pentru şcolarizarea ...

10. HOTARIREA Nr. 735 din 23 decembrie 1993 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 13 milioane lei pentru sprijinirea Republicii Moldova cu cadre didactice din Romania in anul scolar (universitar) 1993/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În vederea finanţãrii acţiunilor privind trimiterea în republica moldova a unor cadre didactice din învãţãmîntul preuniversitar şi universitar din românia în anul de învãţãmînt 1993/1994, pentru anul 1993 se aloca suma de 13 milioane lei. art. 2 din fondul constituit potrivit art. 1 se vor efectua urmãtoarele plati: - plata salariului de baza, corespunzãtor funcţiei didactice, nivelului studiilor, gradului didactic şi vechimii în învãţãmînt, precum şi a celorlalte drepturi, pentru cadrele didactice din românia care îşi vor desfasura activitatea în republica moldova; ...

11. HOTARIRE Nr. 724 din 16 decembrie 1993 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 245 milioane lei pentru livrari de medicamente de uz veterinar, motoare electrice pentru masini de spalat si instalatii sanitare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova, pe anul 1993, a sumei de 245 milioane lei pentru livrãri de: medicamente de uz veterinar în suma de 55 milioane lei, motoare electrice pentru maşini de spãlat în suma de 185,5 milioane lei şi instalaţii sanitare în suma de 4,5 milioane lei. art. 2 ministerul industriilor va lua mãsurile necesare pentru efectuarea operaţiunilor implicate de realizarea prevederilor art. 1 din prezenta hotãrîre, precum şi pentru controlul respectãrii destinaţiei fondurilor ...

12. HOTARIREA Nr. 723 din 15 decembrie 1993 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru inlaturarea pagubelor produse de inundatiile care au avut loc in comuna Tulucesti, judetul Galati EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba constituirea unui fond special, în suma de 86 milioane lei, la nivelul judeţului galaţi, cu acoperire din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1993, pentru înlãturarea urmãrilor inundatiilor produse în comuna tulucesti, judeţul galaţi, în luna mai 1993. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se va utiliza numai pentru refacerea celor 4 imobile distruse şi a celor 5 imobile deteriorate din comuna tulucesti, judeţul galaţi, precum şi a cleionajelor, terasarilor, plantaţiilor, podetelor şi canalelor ...

13. HOTARIREA Nr. 722 din 15 decembrie 1993 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru eliminarea pagubelor produse de alunecarile de teren care au avut loc in comuna Slobozia Conachi, satul Izvoarele, din judetul Galati EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba constituirea unui fond special, în suma de 164 milioane lei, la nivelul judeţului galaţi, cu acoperire din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1993, pentru înlãturarea urmãrilor alunecarilor de teren produse în comuna slobozia conachi, satul izvoarele, judeţul galaţi. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se va utiliza numai pentru refacerea celor 10 locuinţe distruse în satul izvoarele, comuna slobozia conachi, judeţul galaţi, precum şi a drumurilor, reţelelor electrice, efectuarea unor studii de teren ...

14. HOTARIREA Nr. 721 din 15 decembrie 1993 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru executarea lucrarilor de consolidare a versantului de nord-vest, situat in zona Terasei Bancuta din orasul Falticeni, judetul Suceava EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba constituirea unui fond special, în suma de 200 milioane lei, la nivelul judeţului suceava, cu acoperire din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1993, pentru înlãturarea efectelor fenomenului de alunecare a versantului de nord-vest, situat în zona terasei bancuta din oraşul falticeni, judeţul suceava. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se va utiliza numai pentru efectuarea lucrãrilor de consolidare a versantului de nord-vest, situat în zona terasei bancuta din oraşul falticeni, judeţul suceava. ...

15. HOTARIREA Nr. 720 din 15 decembrie 1993 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1993 pentru efectuarea lucrarilor de refacere a obiectivului de investitii "Alimentare cu apa a orasului Radauti", judetul Suceava EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba constituirea unui fond special, în suma de 50 milioane lei, la nivelul judeţului suceava, cu acoperire din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1993, pentru efectuarea lucrãrilor de refacere a obiectivului de investiţii "alimentare cu apa a oraşului radauti", judeţul suceava, afectat de calamitatile naturale din luna aprilie şi mai 1993. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se va utiliza numai pentru efectuarea lucrãrilor de refacere a obiectivului de investiţii "alimentare cu apa a ...

16. HOTARIREA nr. 713 din 15 decembrie 1993 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, pe anul 1993, a sumei de 4,0 milioane lei pentru aducerea la indeplinire a prevederilor Programului comun de masuri pe anul 1993, ca urmare a Protocolulu i de conlucrare dintre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din Romania si Ministerul Arhitecturii si Constructiilor din Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 315 din 30 decembrie 1993

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova, pe anul 1993, a sumei de 4,0 milioane lei pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor programului comun de mãsuri pe anul 1993, ca urmare a protocolului de conlucrare dintre ministerul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului din românia şi ministerul arhitecturii şi construcţiilor din republica moldova. art. 2 ministerul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului va lua mãsurile necesare pentru efectuarea operaţiunilor implicate de realizarea prevederilor art. 1 din prezenta hotãrîre, precum ...

17. CIRCULARA nr. 35 din 23 decembrie 1993 referitoare la unele modificari aduse anexei nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare - modificata prin Ordinul nr. 469/1993 al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei EMITENT: BANCA NATIONALA a ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 decembrie 1993

Începînd cu data de 1 ianuarie 1994, urmãtoarele prevederi din normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice (anexa nr. 4 la regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. v/3616/2/4 mai 1992, modificatã prin ordinul nr. 469 din 17 septembrie 1993 al guvernatorului bãncii naţionale a româniei) se modifica dupã cum urmeazã: 1. punctul 7 din capitolul iii se modifica, avînd urmãtorul cuprins: "7. casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma de numerar (bancnote şi monede), în valutele cotate de banca nationala a româniei, numai persoanelor fizice rezidente în românia ...

18.  NORME nr. 9 din 28 decembrie 1993 privind supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 decembrie 1993

În temeiul prevederilor art. 33 lit. g) din legea nr. 34/1991 privind statutul băncii naţionale a româniei şi ale art. 34 din legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,banca naţională a româniei emite următoarele norme:1. În vederea limitării riscurilor financiare care pot apărea ca urmare a desfăşurării de operaţiuni valutare, societăţile bancare trebuie să posede:a) un sistem de evidenţă, care să permită atât înregistrarea imediată a operaţiunilor valutare, cât şi determinarea poziţiilor valutare individuale şi a poziţiilor valutare totale;b) un sistem de supraveghere şi gestiune a riscurilor valutare, stabilit pe bază de regulamente aprobate de consiliul de administraţie al societăţii ...

19. REGULAMENT nr. 4 din 27 decembrie 1993 privind rezervele obligatorii ale societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei EMITENT: BANCA NATIONALA a ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 decembrie 1993

I. dispoziţii generale art. 1 În conformitate cu prevederile art. 25 din legea nr. 34/1991 privind statutul bãncii naţionale a româniei şi ale art. 16 din legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, societãţile bancare sînt obligate sa pãstreze în conturi, deschise la banca nationala a româniei, rezerve obligatorii în condiţiile prezentului regulament. art. 2 sînt obligate sa constituie rezerve obligatorii în conturi la banca nationala a româniei urmãtoarele instituţii: a) societãţile bancare, constituite pe teritoriul româniei în conformitate cu prevederile legii nr. 33/1991 ; ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016