Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 313 din 14 Aprilie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 313 din 14 Aprilie 2020

Monitorul Oficial 313 din 14 Aprilie 2020 (M. Of. 313/2020)

1. RECTIFICARE nr. 212 din 18 martie 2020 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 212/2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

În cuprinsul hotărârii guvernului nr. 212/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al societăţii naţionale de transport feroviar de marfă „c.f.r. - marfă“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 20 martie 2020, se face următoarea rectificare^1):- la anexă, în coloana „propuneri an curent (2020)“, la rândul 58, în loc de: „497.973,00“ se va citi: „493.973,00“. ^1) a se vedea şi rectificarea publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 281 din 3 aprilie 2020.-----

2. RECTIFICARE nr. 577 din 6 aprilie 2020 referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 577/2020 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

În ordinul ministrului sănătăţii nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei covid-19 pentru regiunile de dezvoltare ale româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 292 din 7 aprilie 2020, se face următoarea rectificare:- la art. 1 lit. f), în loc de: „rodica“ se va citi: „dorina“.----

5. ORDIN nr. 776 din 17 martie 2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului ...

6. ORDIN nr. 102 din 10 aprilie 2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Orlea din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 281.690 din 27.03.2019 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de ...

7. ORDIN nr. 101 din 10 aprilie 2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CD 10 APT Bordei Verde din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 281.688 din 27.03.2019 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de ...

8. ORDIN nr. 100 din 10 aprilie 2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sălcioara din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 281.689 din 27.03.2019 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi ...

9. ORDIN nr. M.74 din 7 aprilie 2020 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.44/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

Pentru aplicarea prevederilor art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă ordinul ministrului apărării nr. m.44/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al ministerului apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 402 din 28 mai 2008, cu modificările ulterioare.art. 2prezentul ordin se publică în ...

10. HOTĂRÂRE nr. 295 din 9 aprilie 2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" al Judeţului Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi al art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „basarab i“ al judeţului dâmboviţa a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

11. HOTĂRÂRE nr. 293 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru efectuarea studiului "Analiză bugetară la nivelul României" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul şi plata contribuţiei financiare voluntare a româniei pentru efectuarea de către organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică (ocde) a studiului „analiză bugetară la nivelul româniei“, în limita sumei de 50.000 euro.art. 2contribuţia financiară voluntară prevăzută la art. 1 se plăteşte în anul 2020 din bugetul anual aprobat pentru ministerul finanţelor ...

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 9 aprilie 2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

Având în vedere instituirea stării de urgenţă prin decretul nr. 195/2020,ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, precum şi declararea „pandemiei“ de către organizaţia mondială a sănătăţii la data de 11 martie 2020,în contextul actual al răspândirii virusului sars-cov-2, care a impus luarea unor măsuri de reducere a exporturilor cu consecinţa afectării condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei,luând în considerare obligativitatea asigurării funcţionalităţii serviciilor publice, precum şi a continuităţii în aprovizionare, respectiv extracţie, producţie, procesare, transport, distribuţie, furnizare,ţinând cont de faptul că transporturile auto acumulează întârzieri foarte mari, deoarece aprovizionarea cu biocarburanţi ...

13. DECIZIA nr. 63 din 18 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016