Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 302 din 05 Aprilie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 302 din 05 Aprilie 2024

Monitorul Oficial 302 din 05 Aprilie 2024 (M. Of. 302/2024)

1.  ORDIN nr. 4.047 din 22 martie 2024 privind acreditarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul Şcolii doctorale de Ingineria resurselor vegetale şi animale, organizată la Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile:- art. 30 alin. (1) şi (3), art. 61 şi ale art. 240 alin. (2) din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 5.841/2021 privind menţinerea acreditării universităţii de Ştiinţe agricole şi medicină veterinară a banatului "regele mihai i al româniei" din timişoara în vederea organizării ...

2.  ORDIN nr. 4.046 din 22 martie 2024 privind retragerea acreditării domeniului de doctorat "Filologie" din cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe umaniste şi arte, organizată la Universitatea din Oradea EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile:- art. 30 alin. (1) şi (3), art. 61 şi ale art. 240 alin. (2) din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordinului ministrului educaţiei nr. 3.020/2024 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 5.979/2021 privind menţinerea acreditării universităţii din oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,luând în considerare adresa agenţiei române de asigurare a ...

3.  ORDIN nr. 3.798 din 13 februarie 2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Petru Maior" din municipiul Reghin, judeţul Mureş EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

Având în vedere prevederile:- legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii ...

4.  ORDIN nr. 3.793 din 13 februarie 2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Retezat" Uricani din oraşul Uricani, judeţul Hunedoara EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

Având în vedere prevederile:- legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii ...

5.  ORDIN nr. 3.791 din 13 februarie 2024 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "EuroEd" din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

Având în vedere prevederile:- legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– hotărârii guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii ...

6.  PROCEDURĂ din 2 aprilie 2024 de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 891 din 2 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 302 din 5 aprilie 2024.──────────art. 1 desemnarea furnizorilor civili de servicii de trafic aerian, denumiţi în continuare furnizori ats, în regiunea de informare a zborurilor fir - bucureşti, denumită în continuare fir - bucureşti, se face prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în baza unei evaluări efectuate de autoritatea aeronautică civilă română, denumită în continuare aacr, în calitate de autoritate naţională de supervizare a siguranţei aviaţiei în spaţiul aerian naţional, având în vedere atribuţiile ce revin unei asemenea autorităţi în conformitate cu ...

7.  ORDIN nr. 891 din 2 aprilie 2024 pentru aprobarea procedurii de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

 având în vedere dispoziţiile art. 17 alin. (1) din legea nr. 21/2020 privind codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de atribuţiile ministerului transporturilor şi infrastructurii prevăzute la art. 5 pct. 35 din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale autorităţii aeronautice civile române prevăzute la art. 4 lit. i) din anexa la hotărârea guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea autorităţii aeronautice civile române, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. r) din legea nr. 21/2020 privind codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare, şi ...

8.  ORDIN nr. 1.090 din 27 martie 2024 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Solid House Holding - S.R.L. EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) şi (8) şi ale art. 9 din legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin.art. ...

9.  ORDIN nr. 153 din 2 februarie 2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, Direcţia Silvică Suceava EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 133.137 din 26.01.2024 al direcţiei generale păduri şi strategii în silvicultură,în conformitate cu avizul comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din ministerul mediului, apelor şi pădurilor nr. 228 din 10.10.2023 şi ţinând cont de avizul de mediu nr. 4 din 1.08.2023 emis de agenţia pentru protecţia mediului suceava, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1^2) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 284 din 28 martie 2024 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 26327, precum şi închirierea unei suprafeţe de 801 mp din bunul imobil cu nr. MF 26327 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, 297, 299 şi 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016