Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 298 din 04 Aprilie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 298 din 04 Aprilie 2024

Monitorul Oficial 298 din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 298/2024)

1. ORDIN nr. 1.706 din 3 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

Văzând referatul de aprobare nr. ar 6.162 din 3.04.2024 al direcţiei generale asistenţă medicală din cadrul ministerului sănătăţii, având în vedere prevederile titlului vi - efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul ...

2. ORDIN nr. 710 din 29 martie 2024 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de floră şi faună sălbatice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale biodiversitate nr. 139.795 din 22.03.2024,ţinând seama de avizul academiei române nr. 12 din 22.01.2024, luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ...

4. ORDIN nr. 622 din 29 martie 2024 pentru aprobarea procedurii de acordare a ajutoarelor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL PLUS din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS EMITENT: Ministerul Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

 În temeiul prevederilor art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat imm plus, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit ...

7. ORDIN nr. 204 din 26 februarie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Medserv Min - S.A. EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

 având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. ...

10. ORDIN nr. 178 din 21 ianuarie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A. EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

 având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. ...

11. ORDIN nr. 170 din 29 martie 2024 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

 având în vedereart. 13 şi art. 21 alin. (1^1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 27.358/2024 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul băile de păcură, judeţul maramureş, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi oraşul dragomireşti, identificat prin cod de înregistrare fiscală 3627560, în calitate de administrator.art. 2se aprobă licenţa ...

12. DECIZIE nr. 115 din 4 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 1.782/a.c. din 21.03.2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/10.856/m.a. din 26.03.2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 12.879/2024, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 26 aprilie 2024, doamna mariana cristea, director general la direcţia generală economică, exercită, cu ...

13. DECIZIE nr. 114 din 4 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Bălănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 10.922 din 29 martie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.005 din 29 martie 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul vrancea prin adresa nr. 2.304 din 4 martie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 10.522/2024, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ...

14. DECIZIE nr. 113 din 4 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Butunoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 10.921 din 29 martie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.004 din 29 martie 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul galaţi prin adresa nr. 2.333 din 7 martie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 10.533/2024, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

15. DECIZIE nr. 112 din 4 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ionica Băicoianu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 10.923 din 29 martie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.006 din 29 martie 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul ialomiţa prin adresa nr. 3.391 din 6 martie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 10.945/2024,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu ...

16. DECIZIE nr. 111 din 4 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Ion Oltean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 10.920 din 29 martie 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.007 din 29 martie 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul sibiu prin adresa nr. 4.066 din 4 martie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 10.525/2024, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ...

17. DECRET nr. 304 din 4 aprilie 2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

 În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 494/2024,preşedintele româniei decretează:articol unicdomnul costea gheorghe, procuror în cadrul direcţiei naţionale anticorupţie - serviciul teritorial târgu mureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.  preŞedintele romÂniei  klaus-werner iohannisbucureşti, 4 aprilie ...

18. DECRET nr. 303 din 4 aprilie 2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

 În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 493/2024,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna budacă gabriela anca, procuror la parchetul de pe lângă tribunalul ilfov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.  preŞedintele romÂniei  klaus-werner iohannisbucureşti, 4 aprilie 2024.nr. 303.------

19. DECRET nr. 302 din 4 aprilie 2024 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024

 În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 492/2024,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna bîlha daniela, procuror la parchetul de pe lângă tribunalul neamţ, delegată în funcţia de prim-procuror adjunct în cadrul acestei unităţi de parchet, se eliberează din ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016