Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 710 din 29 martie 2024  privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de floră şi faună sălbatice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 710 din 29 martie 2024 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de floră şi faună sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 298 din 4 aprilie 2024
        Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale biodiversitate nr. 139.795 din 22.03.2024,
        ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 12 din 22.01.2024,
     luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
     în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
        ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) şi ale art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea/recoltarea, analizarea şi privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi floră şi faună sălbatice, după cum urmează:

┌──────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │Stadiul de│ │ │
│ │ │dezvoltare│ │ │
│ │ │(ouă, │Starea │Starea │
│ │ │larve │exemplarelor │exemplarelor │
│ │Numărul │imature, │înaintea │după │
│Speciile │exemplarelor│plantule │prelevării │prelevare │
│ │ │sau │(vii, moarte,│(vii, moarte,│
│ │ │adulţi, │rănite, cu │rănite, cu │
│ │ │pui, │dizabilităţi)│dizabilităţi)│
│ │ │animale │ │ │
│ │ │adulte) │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Barbus petenyi│100 │adulţi/ │vii │vii │
│ │ │juvenili │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Hucho hucho │30 │adulţi/ │vii │vii │
│ │ │juvenili │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │larve │ │ │
│Carabus hampei│10 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Carabus │ │larve │ │ │
│variolosus │10 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │larve │ │ │
│Cerambyx cerdo│10 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Cucujus │ │larve │ │ │
│cinnaberinus │10 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │larve │ │ │
│Lepidea morsei│10 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │larve │ │ │
│Lycaena dispar│10 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Osmoderma │ │larve │ │ │
│eremita │5 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Pholidoptera │ │larve │ │ │
│transsylvanica│10 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │larve │ │ │
│Rosalia alpina│10 │imature/ │vii │vii │
│ │ │adulţi │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Angelica │20 │plantule │vii │vii │
│palustris │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Bombina │20 │adulţi/ │vii │vii │
│variegata │ │juvenili │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Triturus │20 │adulţi/ │vii │vii │
│cristatus │ │juvenili │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Triturus │20 │adulţi/ │vii │vii │
│montandoni │ │juvenili │ │ │
├──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Triturus │ │adulţi/ │ │ │
│vulgaris │20 │juvenili │vii │vii │
│ampelensis │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘


    (2) Capturarea/Recoltarea exemplarelor de floră şi faună sălbatice prevăzute la alin. (1) se va face de pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0019-Călimani-Gurghiu şi a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior.

    ART. 2
    (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 decembrie 2024.
    (2) Capturarea/Recoltarea, analizarea şi eliberarea ulterioară a exemplarelor din speciile de floră şi faună sălbatice prevăzute la art. 1 se realizează numai de către SPEEH Hidroelectrica - S.A., denumită în continuare beneficiar, cu personal tehnic de specialitate de la EPMC Consulting - S.R.L. şi de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului.
    (3) Capturarea/Recoltarea exemplarelor de floră şi faună sălbatice prevăzute la art. 1 se va face folosind metode şi mijloace legale, cu respectarea tehnicilor de capturare pentru evitarea rănirii exemplarelor de floră şi faună sălbatice, prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.
    (4) Exemplarele capturate vor fi identificate, analizate şi eliberate în stare vie.
    (5) Titularul activităţii trebuie să respecte planurile de management, regulamentele şi măsurile de management ale ariilor naturale protejate: Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, ROSCI0019-Călimani-Gurghiu.
    (6) Răspunderea asigurării condiţiilor de sănătate a speciilor de floră şi faună sălbatice, pe tot parcursul activităţilor de la capturare şi până la eliberare, revine beneficiarului.
    (7) Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi.
    (8) Se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot şi capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea pe cât posibil a activităţilor generatoare de poluare fonică.
    (9) Beneficiarul activităţii se obligă să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea şi va ţine evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare a acestora.
    (10) În cazul unor accidente/intervenţii care produc prejudicii obiectivelor de conservare sau integrităţii siturilor, se vor demara lucrări de refacere ecologică ce vor fi vizate de administratorul ariei naturale protejate, iar refacerea ecologică se va face pe cheltuiala beneficiarului.
    (11) În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul, se anunţă imediat autorităţile pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi administratorul ariei naturale protejate.
    (12) Pentru activităţile prevăzute la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

    ART. 3
    (1) În termen de 7 zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţii teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acţiuni desfăşurate în baza derogării obţinute.
    (2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 4
        Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

    ART. 5
        Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                                  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                                          Ionuţ Sorin Banciu,
                                          secretar de stat

        Bucureşti, 29 martie 2024.
        Nr. 710.
    ANEXA 1

                                         RAPORT
                      asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
                                       - model -
        Solicitant ......................................................
        .................................................................

        Specia pentru care s-a acordat derogarea.........................
        Numărul exemplarelor ............................................
        Stadiul de dezvoltare ...........................................
        Starea exemplarelor înainte de prelevare ........................
        Starea exemplarelor după prelevare ..............................
        Locul de prelevare ..............................................
        Data prelevării .................................................
        Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ..................
        .................................................................
        .................................................................

    Stocarea şi destinaţia specimenelor .................
    .................................................................

        MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
        [ ] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
        [ ] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
        [ ] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
        [ ] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
        [ ] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
        (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

        Data ........
        Semnătura .......

                                 ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016