Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 297 din 24 Martie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 297 din 24 Martie 2021

Monitorul Oficial 297 din 24 Martie 2021 (M. Of. 297/2021)

1. RAPORT nr. 5.359 din 2 martie 2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bendorfean Traian, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 8.02.2021-12.02.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent bendorfean traian, cu ocazia alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii senatului şi a camerei deputaţilor din anul 2020:- contribuţiile electorale au ...

2. RAPORT nr. 3.886 din 12 februarie 2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Naş Sorin-Valeriu, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

 - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 6.01.2021-8.02.2021 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent naş sorin-valeriu, cu ocazia alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor din data de 6 decembrie 2020.constatări:ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerilor pentru senat şi camera deputaţilor din data de 6 ...

3. HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din anexa la ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin. (6) ...

4. DECIZIE nr. 3/1AGN din 19 martie 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007 EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul art. 531 şi art. 532 lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adunarea generală naţională a colegiului medicilor stomatologi din românia adoptă următoarea decizie:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a colegiului medicilor stomatologi din românia, adoptat prin decizia adunării generale naţionale a colegiului medicilor dentişti din românia nr. 5/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 129, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: "(1^1) ...

5. DECIZIE nr. 246 din 24 martie 2021 pentru numirea domnului Vlad-Gabriel Sincă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul vlad-gabriel sincă se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul energiei.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 24 martie 2021.nr. 246.----

6. HOTĂRÂRE nr. 332 din 17 martie 2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Dunărea de Jos" Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de jandarmi judeţean „dunărea de jos“ galaţi a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

7. HOTĂRÂRE nr. 331 din 17 martie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "P47 Berceni - Penitenciar 1.000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis - Penitenciarul Ploieşti - judeţul Prahova" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „p47 berceni - penitenciar 1.000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis - penitenciarul ploieşti - judeţul prahova“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. art. 2finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fondurile alocate prin împrumutul acordat de către banca de dezvoltare a consiliului europei, asigurate conform prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind ...

8. HOTĂRÂRE nr. 330 din 17 martie 2021 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului-Spital Bucureşti-Jilava din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1datele de identificare şi valoarea de inventar a bunului imobil ...

9. HOTĂRÂRE nr. 318 din 10 martie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi extindere Aşezământ spitalicesc «Precista», municipiul Roman, judeţul Neamţ" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare şi extindere aşezământ spitalicesc «precista», municipiul roman, judeţul neamţ“, situat în municipiul roman, strada speranţei nr. 11-13, judeţul neamţ, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi ...

10. HOTĂRÂRE nr. 28 din 8 martie 2021 referitoare la Nota de consultare - O politică comercială reînnoită pentru o Europă mai puternică EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/390 din 11.11.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. apreciază că nota de consultare corespunde, în linii mari, cu obiectivele de politică externă ale ţării noastre pe partea economică: aprofundarea şi dezvoltarea parteneriatului strategic cu sua (inclusiv pe dimensiunea ...

11. HOTĂRÂRE nr. 27 din 8 martie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rezilienţa materiilor prime critice: trasarea unui model pentru îmbunătăţirea securităţii şi a durabilităţii - COM (2020) 474 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/389 din 11.11.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) succesul ue în ceea ce priveşte transformarea şi modernizarea economiei sale depinde de asigurarea în mod durabil a materiilor prime principale şi secundare, necesare pentru extinderea tehnologiilor ...

12. HOTĂRÂRE nr. 25 din 8 martie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Tabloul de bord privind justiţia în Uniunea Europeană pentru anul 2020 - COM (2020) 306 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/386 din 11.11.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) tabloul de bord privind justiţia tratează statele membre cu echidistanţă şi echivalenţă;b) realizează o radiografie a sistemelor judiciare ale statelor membre, cu precădere asupra litigiilor civile ...

13. HOTĂRÂRE nr. 26 din 8 martie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia datelor ca pilon al capacitării cetăţenilor şi al abordării UE privind tranziţia digitală - 2 ani de aplicare a Regulamentului general privind protecţia datelor - COM (2020) 264 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/388 din 11.11.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei consideră că, după 2 ani de la aplicare, rgdp şi-a atins cu succes obiectivele de a asigura o protecţie mai bună a persoanelor fizice în privinţa datelor cu caracter personal ...

14. HOTĂRÂRE nr. 23 din 8 martie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Pregătirea pentru schimbări - Comunicare privind gradul de pregătire la sfârşitul perioadei de tranziţie între Uniunea Europeană şi Regatul Unit - COM (2020) 324 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/390 din 11.11.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. invită toate administraţiile publice, cetăţenii, întreprinderile şi alte părţi interesate să consulte prezenta comunicare şi să se asigure că sunt pregătite pentru aceste schimbări inevitabile. neluarea unor astfel de măsuri ...

15. HOTĂRÂRE nr. 22 din 8 martie 2021 referitoare la Pachetul privind azilul şi migraţia: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la un nou Pact privind migraţia şi azilul - COM (2020) 609 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gestionarea situaţiilor legate de azil şi migraţie şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului şi a propunerii de Regulament (UE) XXX/XXX (Fondul pentru azil şi migraţie) - COM (2020) 610 final, propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2020) 611 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanţii ţărilor terţe la frontierele externe şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2.226, (UE) 2018/1.240 şi (UE) 2019/817 - COM (2020) 612 final, propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de criză şi de forţă majoră în domeniul migraţiei şi azilului - COM (2020) 613 final şi propunere modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului "Eurodac" pentru compararea datelor biometrice în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind azilul şi gestionarea migraţiei) şi a Regulamentului (UE) XXX/XXX (Regulamentul privind relocarea), pentru identificarea unui resortisant al unei ţări terţe sau a unui apatrid în situaţie neregulamentară şi privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de Europol şi modificarea Regulamentelor (UE) 2018/1.240 şi (UE) 2019/818 - COM (2020) 614 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/441 din 10.02.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerile de regulament cuprinse în prezentul pachet privind migraţia respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2senatul româniei atrage atenţia şi recomandă iniţiatorului legislativ european să fie avute în vedere ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016