Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 296 din 24 Martie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 296 din 24 Martie 2021

Monitorul Oficial 296 din 24 Martie 2021 (M. Of. 296/2021)

1. ORDIN nr. 6.723 din 23 martie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şona, cu satul aparţinător Biia, judeţul Alba EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică la nivelul comunei Şona, cu satul aparţinător biia, judeţul alba, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 8,91 la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă alba nr. 71 din 23.03.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului alba nr. 516.801 din 23.03.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 592 din 23.03.2021,în temeiul prevederilor art. 3 ...

2. ORDIN nr. 6.722 din 23 martie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Coltău, cu localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică la nivelul comunei coltău, cu localităţile aparţinătoare coltău şi cătălina, judeţul maramureş, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sarscov2 de 5,38 la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă maramureş nr. 61 din 23.03.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului maramureş nr. 6.635 din 23.03.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. 4.685 din 23.03.2021,în temeiul prevederilor ...

3. HOTĂRÂRE nr. 317 din 10 martie 2021 privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă îndreptarea erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea institutului astronomic din subordinea academiei române, prevăzut în anexa nr. 17 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2academia română - institutul astronomic îşi va actualiza ...

4. HOTĂRÂRE nr. 21 din 8 martie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2021 - O Uniune a vitalităţii într-o lume a fragilităţii - COM (2020) 690 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/438 din 10.02.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută adoptarea programului de lucru pentru 2021, program care a fost adaptat la provocările fără precedent ale pandemiei de covid-19, care a accentuat nevoia de rezilienţă pe termen lung ...

5. HOTĂRÂRE nr. 20 din 8 martie 2021 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 şi dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 688 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/442 din 10.02.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a consiliului de modificare a directivei 2006/112/ce a consiliului în ceea ce priveşte măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva covid19 şi dispozitivelor ...

6. HOTĂRÂRE nr. 19 din 8 martie 2021 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană - COM (2020) 682 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/437 din 10.02.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) propunerea de act legislativ nu stabileşte însă un salariu minim statutar, comun, la nivelul uniunii şi nici nu sunt impuse metode concrete de calcul în funcţie de media salarială ...

7. HOTĂRÂRE nr. 18 din 8 martie 2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mediului aferent ghişeului unic al Uniunii Europene pentru vămi şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 - COM (2020) 673 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/443 din 10.02.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a mediului aferent ghişeului unic al uniunii europene pentru vămi şi de modificare a regulamentului (ue) nr. ...

8. HOTĂRÂRE nr. 17 din 8 martie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - O Uniune a egalităţii: Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea şi participarea romilor - COM (2020) 620 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/439 din 10.02.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată:a) existenţa unei continuităţi a politicilor publice de incluziune a romilor;b) că statele membre sunt invitate ca începând cu 2023 să prezinte o dată la 2 ani un raport public ...

9. HOTĂRÂRE nr. 16 din 8 martie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Uniune a egalităţii: Planul de acţiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025 - COM (2020) 565 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/440 din 10.02.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) statele membre sunt încurajate să adopte până la sfârşitul anului 2022 planuri naţionale de acţiune împotriva rasismului şi să se asigure că reprezentanţii societăţii civile şi organismele de ...

10. HOTĂRÂRE nr. 15 din 8 martie 2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.367/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului - COM (2020) 642 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/382 din 4.11.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind modificarea regulamentului (ce) nr. 1.367/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru ...

11. HOTĂRÂRE nr. 14 din 8 martie 2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producţia ecologică în ceea ce priveşte data de aplicare a acestuia şi anumite alte date menţionate în regulamentul respectiv - COM (2020) 483 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/383 din 4.11.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 2018/848 privind producţia ecologică în ceea ce priveşte data de aplicare a acestuia şi ...

12. HOTĂRÂRE nr. 13 din 8 martie 2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârşit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 491 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/378 din 29.10.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria l de ...

13. ORDIN nr. 380 din 19 martie 2021 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. vvv 2.885 din 11.03.2021 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere:- art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea ministerului sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;– art. 2 alin. (1) din normele metodologice pentru achiziţia publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.292/2012,– în temeiul art. 7 alin. (4) ...

14. ORDIN nr. 387 din 22 martie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. vvv 3.462/2021 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iarticolul 2 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri, publicat în monitorul oficial al româniei, ...

15. ORDIN nr. 389 din 22 martie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. vvv 3.464/2021 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iarticolul 2 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi ...

16. ORDIN nr. 390 din 22 martie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 24 martie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. vvv 3.463/2021 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iarticolul 2 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016