Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 286 din 11 Decembrie 1995 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 286 din 11 Decembrie 1995

Monitorul Oficial 286 din 11 Decembrie 1995 (M. Of. 286/1995)

1.  REGULAMENT din 20 noiembrie 1995 de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 11 decembrie 1995

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 286 din 11 decembrie 1995.──────────cap. 1prevederi generaleart. 1verificarea şi expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componenta a sistemului calităţii în construcţii, şi se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi tehnico-profesional de către comisii organizate de ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.prezentul regulament stabileşte şi detaliază obiectivele, conţinutul, precum şi modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.art. 2prevederile ...

2. HOTARIRE Nr. 958 din 4 decembrie 1995 cu privire la alocarea unui ajutor din partea statului pentru construirea Catedralei Episcopale a "Invierii" din Oradea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aloca de la bugetul de stat suma de 400 milioane lei pentru întregirea fondurilor proprii necesare construirii catedralei episcopale a "invierii" din oradea, din cadrul episcopiei ortodoxe romane. art. 2 fondurile prevãzute la art. 1 se aloca prin secretariatul de stat pentru culte, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. art. 3 ministerul finanţelor va introduce modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrîri în bugetul secretariatului de stat pentru culte şi în bugetul de stat ...

3. HOTARARE nr. 957 din 4 decembrie 1995 privind transmiterea unei parti din imobilul situat in municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sectorul 5, in patrimoniul Societatii Comerciale "Procetel" - S.A. Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a unei părţi din imobilul situat în municipiul bucureşti, calea rahovei nr. 266-268, sectorul 5, reprezentând construcţii în suprafaţă utilă de 3.680 mp şi terenul aferent, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "electromagnetica" - s.a. bucureşti în patrimoniul societăţii comerciale "procetel" - s.a. bucureşti.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "procetel" - s.a. bucureşti se majorează şi, în mod corespunzător, se diminuează capitalul social al societăţii comerciale "electromagnetica" - s.a. bucureşti cu valoarea părţii din imobilul prevăzut la art. 1, reevaluată potrivit prevederilor legale.art. 3predarea-preluarea părţii din imobilul ...

4. HOTARIRE Nr. 956 din 4 decembrie 1995 privind garantarea unui credit extern in favoarea Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii feroviare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 11 din ordonanta guvernului nr. 15/1993 privind unele mãsuri pentru restructurarea activitãţii regiilor autonome, modificatã prin ordonanta guvernului nr. 3/1994, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba garantarea, de cãtre ministerul finanţelor, a unui credit extern în valoare de 300 milioane dolari s.u.a., inclusiv plata dobinzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, în favoarea regiei autonome "societatea nationala a cãilor ferate romane", cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare realizãrii obiectivelor de investiţii din domeniul infrastructurii feroviare. art. 2 ...

5. HOTARARE nr. 955 din 4 decembrie 1995 privind normarea parcului auto si a consumului de carburant pentru activitati specifice desfasurate de Ministerul Comertului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995

În temeiul ordonanţei guvernului nr. 63/1994, aprobată şi modificată prin legea nr. 13/1995,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă normativul de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburant pentru activităţi specifice desfăşurate de ministerul comerţului, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  prim-ministrunicolae vĂcĂroiu   contrasemnează:   --------------- ministrul comerţului, petru crişan ministru de stat, ministrul finanţelor, florin georgescubucureşti, 4 decembrie 1995.nr. 955.anexĂ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-normativ  ────────────────────────────────nr. activitatea specificĂ numărul de carburantcrt. ...

6. HOTARIRE Nr. 950 din 28 noiembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba suplimentarea numãrului maxim de posturi în serviciul exterior al ministerului afacerilor externe cu 6 posturi, respectiv de la 1.157 la 1.163 posturi, şi modificarea, în acest sens, a prevederilor art. 7 din hotãrîrea guvernului nr. 479/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 236 din 26 august 1994, modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 532/1995. prim-ministru ...

7. HOTARIRE Nr. 946 din 24 noiembrie 1995 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 212/1995 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiara la unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

În temeiul art. 2 din ordonanta guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 anexa nr. 2 la hotãrîrea guvernului nr. 212/1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 19 aprilie 1995, completatã prin hotãrîrea guvernului nr. 762/1995, se modifica dupã cum urmeazã: 1. la poziţia 68 se va scrie ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2specialiştii cu activitate în construcţii, atestaţi conform hotărârii guvernului nr. 731/1991, îşi păstrează calitatea de specialişti atestaţi şi după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului va elabora indrumatorul pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului.art. 4prezenta hotărâre intră în ...

9. DECRET Nr. 383 din 5 decembrie 1995 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

În temeiul art. 77 alin. (1) şi al art. 99 alin. (1) din constituţia româniei, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulga legea pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie şi se dispune publicarea ei în monitorul oficial al româniei. ...

10. LEGE Nr. 119 din 6 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. articol unic se aproba ordonanta guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie, emisã în temeiul art. 1 lit. b) din legea nr. 1/1995 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 26 din 3 februarie 1995, cu urmãtoarele modificãri şi completãri: a) articolul 9 alineatul 3 ...

11. CIRCULARA Nr. 48 din 8 decembrie 1995 privind unele precizari la prevederile Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

În temeiul art. 33 din legea nr. 34/1991 privind statutul bãncii naţionale a româniei, casele de schimb valutar sînt autorizate, în conformitate cu prevederile pct. 10 din normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul româniei (anexa nr. 4 la regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 94 din 18 mai 1995) sa vinda valuta persoanelor fizice rezidente, pînã la 28 februarie 1996, în contul limitei anuale de 500 dolari s.u.a., aferentã anului 1995. vînzarea de valuta se va face pe baza de pasaport turistic individual numai acelor persoane ...

12. CIRCULARA Nr. 47 din 8 decembrie 1995 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul româniei (anexa nr. 4 la regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 94 din 18 mai 1995) se modifica dupã cum urmeazã: 1. la capitolul iv, punctul 18 alineatul 2 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "participarea caselor de schimb valutar cu ordine de cumpãrare de valuta în piata valutarã interbancara se va face în baza unei declaraţii bona fide a solicitantului, care va prezenta situaţia disponibilitãţilor în lei şi în valuta existente în ...

13. CIRCULARA Nr. 45 din 24 noiembrie 1995 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul româniei (anexa nr. 4 la regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 94 din 18 mai 1995) se modifica dupã cum urmeazã: 1. la capitolul ii, punctul 3 litera b), se completeazã ultima fraza din primul alineat cu urmãtorul text: " ; la astfel de contracte nu se permite participarea la activitatea casei de schimb valutar respective cu fonduri bãneşti." 2. la capitolul ii, punctul 3 litera b) alineatul 2 se modifica ...

14. LEGE Nr. 42 din 29 iunie 1993 *** Republicata privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

*) republicatã în temeiul art. iv din ordonanta guvernului nr. 22 din 11 august 1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 190 din 21 august 1995, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 100 din 16 noiembrie 1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea nr. 270 din 21 noiembrie 1995. legea nr. 42 din 29 iunie 1993 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 144 din 1 iulie 1993 şi a mai fost modificatã prin: - hotãrârea guvernului nr. 392 din 10 august 1993, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016