Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 noiembrie 1995  de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 noiembrie 1995 de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 286 din 11 decembrie 1995
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995.
──────────
    CAP. 1
    Prevederi generale
    ART. 1
    Verificarea şi expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componenta a sistemului calităţii în construcţii, şi se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
    Prezentul regulament stabileşte şi detaliază obiectivele, conţinutul, precum şi modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

    ART. 2
    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României.

    ART. 3
    Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive şi provizorii, în funcţie de categoria de importanţa, precum şi lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii şi de imbunatatire a terenului de fundare, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.
    Construcţiile provizorii care sprijină sau înlocuiesc temporar o construcţie definitivă sau părţi ale acesteia (sprijiniri de construcţii, poduri, cai de comunicaţie, tribune din lemn etc.) se încadrează în categoria de importanţa a construcţiei definitive pe care o sprijină sau o înlocuiesc temporar.
    Construcţiile pentru organizare de şantier care, după terminarea lucrărilor de baza, vor fi folosite în continuare drept construcţii definitive în diferite scopuri (locuinţe, hoteluri, ateliere etc.) se supun prevederilor prezentului regulament.

    ART. 4
    Activitatea verificatorilor de proiecte şi/sau a experţilor tehnici poate fi efectuată numai de către specialişti atestaţi, care îşi pot desfăşura activitatea în una dintre următoarele forme:
    - angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activităţi de verificare sau de expertizare tehnica de calitate a proiectelor şi a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale;
    – autorizat, ca persoana fizica, sa desfăşoare activităţi în mod independent, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare ale acestuia;
    – angajat al investitorului, cu contract de muncă sau cu convenţie civilă, potrivit legii.

    Responsabilii tehnici cu execuţia, atestaţi, sunt angajaţii constructorului, cu contract de muncă sau cu convenţie civilă, potrivit legii.
    Proprietarii, după caz, investitorii sau administratorii construcţiilor vor încheia contracte distincte pentru verificare sau expertizare tehnica cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mai sus menţionate.
    Sumele cuvenite persoanelor fizice sau juridice atestate, prevăzute la alin. 1, pentru activitatea de verificare tehnica a proiectelor sau de expertizare tehnica de calitate a proiectelor şi a construcţiilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege.

    ART. 5
    În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 3 din Legea nr. 10/1995, pentru stabilirea cheltuielilor necesare efectuării activităţii de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, care se suporta de către partea interesată, se va proceda astfel:
    a) se vor constitui comisii pentru:
    - atestarea responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor;
    – atestarea specialiştilor verificatori de proiecte;
    – atestarea experţilor tehnici;

    b) comisiile vor fi formate din specialişti în domeniile pentru care se efectuează atestarea;
    c) activitatea comisiilor se va desfăşura la solicitarea celor interesaţi, pe baza unui program stabilit de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;
    d) membrii comisiilor de atestare tehnico-profesională beneficiază de o indemnizaţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată.


    CAP. 2
    Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi
    ART. 6
    Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru cerinţele stabilite prin lege, diferenţiat în funcţie de categoria de importanţa a construcţiei de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi potrivit legii.
    Proiectantii vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialişti verificatori de proiecte, atestaţi corespunzător, de la începutul elaborării proiectului.
    Verificarea la cerinţa "Rezistenta şi stabilitate" este obligatorie pentru toate construcţiile, cu excepţia prevăzută la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.

    ART. 7
    Sunt supuse verificării tehnice:
    - documentaţia tehnica de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire;
    – documentaţiile tehnice şi detaliile de execuţie sub forma de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerinţelor impuse de lege.

    Verificarea tehnica se executa şi la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiza tehnica de calitate, după însuşirea acestora de către respectivii experţi, în vederea confirmării ca proiectele respecta ansamblul cerinţelor stabilite de lege.
    Verificarea tehnica a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire, în cazul când nu conţine detalii de execuţie, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora.
    Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect şi pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcţiei.

    ART. 8
    Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerinţele şi în specialitatile în care a fost atestat.

    ART. 9
    Verificatorul de proiecte atestat are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, sa urmărească:
    - datele privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;
    – modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele prevăzute de lege, în funcţie de categoria de importanţa a construcţiei, pe toată durata de viaţa a construcţiilor, inclusiv în faza de postutilizare.


    ART. 10
    În proiectul de arhitectura nu se supun verificării: conceptia de arhitectura, principiile de compoziţie, partiurile volummetrice şi estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistenta.

    ART. 11
    Verificatorul de proiecte atestat va semna şi va ştampila piesele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisă de investitor este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege.

    ART. 12
    Verificatorul de proiecte va întocmi şi va tine la zi un registru de evidenta a proiectelor verificate.

    ART. 13
    Verificatorul tehnic atestat nu poate ştampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.

    ART. 14
    Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.

    CAP. 3
    Expertizarea tehnica de calitate a proiectelor şi a construcţiilor
    ART. 15
    Expertizarea tehnica de calitate este o activitate complexa care cuprinde, după caz, cercetări, experimentari sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare pentru cunoaşterea stării tehnice a unei construcţii existente sau a modului în care un proiect respecta cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentarii măsurilor de intervenţie. Aceasta activitate se efectuează de către experţi tehnici de calitate, atestaţi, atunci când o reglementare legală sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul calităţii construcţiilor prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru:
    a) rezolvarea unor situaţii care intervin la construcţiile existente:
    - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţii tehnologice;
    – în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcţiei pentru evaluarea capacităţii ei de satisfacere a cerinţelor conform legii;

    b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnica a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de construcţii.


    ART. 16
    Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia ca se impune luarea unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parţială sau evacuare a construcţiei), pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave - victime omeneşti sau pagube materiale -, le va aduce la cunoştinţa, în scris, proprietarilor sau administratorilor construcţiei şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare.

    ART. 17
    Expertul tehnic de calitate, atestat, va analiza, după caz:
    - condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiei;
    – starea construcţiei care se supune expertizei tehnice de calitate;
    – documentele care au stat la baza realizării construcţiei în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare;
    – prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiei şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

    Pe baza activităţii prevăzute la art. 15, expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiza tehnica de calitate cuprinzând soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnica şi economică a deciziei de intervenţie ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii construcţiilor şi, după caz, de către investitor. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decît cele la care se referă raportul de expertiza tehnica de calitate întocmit.

    ART. 18
    Expertul tehnic de calitate atestat are următoarele obligaţii:
    - sa întocmească raportul de expertiza tehnica de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;
    – sa nu extraga şi sa nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor;
    – sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a expertizelor tehnice de calitate efectuate.


    ART. 19
    Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţa a construcţiei.

    ART. 20
    Proiectul întocmit pe baza raportului de expertiza tehnica de calitate trebuie insusit de către autorul acestuia, din punct de vedere al respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse.

    CAP. 4
    Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabili tehnici cu execuţia atestaţi
    ART. 21
    Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii se face în mod diferenţiat în funcţie de categoria de importanţa a construcţiei, conform Regulamentului de conducere şi asigurare a calităţii, printr-un sistem propriu de calitate şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi.
    Responsabilii tehnici cu execuţia se atesta pentru cerinţele stabilite în lege numai pentru partea de construcţii. Pentru instalaţiile aferente construcţiilor, asigurarea calităţii execuţiei se face prin personal autorizat al executantului.
    Executanţii lucrărilor de construcţii, persoane juridice, pot cere, din proprie iniţiativă sau la solicitarea investitorilor, atestarea calificării lor pentru realizarea unor categorii de lucrări sau pentru confirmarea implementarii unui model propriu de asigurare a calităţii, disponibilităţii de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării cerinţelor stabilite în lege.
    Atestarea calificării se face de către comisii de atestare organizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, care răspunde de organizarea şi desfăşurarea acestei activităţi.

    ART. 22
    Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi au următoarele obligaţii:
    - sa admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
    – sa verifice şi sa avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;
    – sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;
    – sa pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament;
    – sa oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.


    CAP. 5
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadă de 3-12 luni sau anulat numai prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.
    Decizia de suspendare sau de anulare are la baza:
    - raportul de constatare întocmit în acest sens de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului sau de către alte organisme cu atribuţii similare stabilite prin lege;
    – referatul unui grup de trei experţi tehnici de calitate atestaţi care analizează raportul şi confirma propunerea privind durata de suspendare.

    Grupul de trei experţi este constituit din: un expert tehnic de calitate atestat, numit de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, unul recomandat de o asociaţie profesională cu activitate în domeniu, iar al treilea propus de cel nominalizat pentru sancţionare.
    Cheltuielile implicate de analiza raportului de constatare pentru expertul numit de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se suporta conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament.

    ART. 24
    Pe durata suspendării certificatului de atestare tehnico-profesională, persoana fizica nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestata.
    Suspendarea se anulează tot de către autoritatea care a eliberat certificatul de atestare tehnico-profesională, în baza următoarelor documente:
    a) o cerere întocmită de persoana căreia i s-a suspendat certificatul;
    b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certifica îndeplinirea măsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare.


    ART. 25
    Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri:
    - când se produc accidente tehnice în construcţii din cauza nerespectării cerinţelor de calitate în proiecte şi execuţie nesesizate de către verificatorul de proiecte atestat, de către expertul tehnic cu calitatea atestat sau de către responsabilul tehnic cu execuţia atestat;
    – când se întrunesc condiţii pentru a treia suspendare a certificatului de atestare tehnico-profesională, într-o perioadă de maximum 5 ani.

    Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimatia şi ştampila se vor depune de către deţinător la Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului de care aparţine, în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.

    ART. 26
    În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională constituie şi contravenţie la prevederile legale privind calitatea în construcţii, în afară sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica şi sancţiunile prevăzute de lege.
    Persoana căreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesională nu se mai poate prezenta din nou la comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare tehnico-profesională.

    ART. 27
    Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare tehnico-profesională se depune de către persoana în cauza la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în termen de 7 zile de la data când a luat cunoştinţa de raportul scris al organelor de control.
    În cazul în care contestaţia nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea ei vor fi suportate de către persoana care a făcut contestaţia.
    Soluţionarea contestaţiei se face de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Decizia este definitivă şi poate fi atacată în justiţie.

    ART. 28
    Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va publică trimestrial în publicaţii de specialitate lista specialiştilor atestaţi, suspendarile şi anularile certificatelor de atestare din cursul ultimului trimestru iar, anual, lista tuturor specialiştilor atestaţi, în funcţiune la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor şi a specialitatilor în care au fost atestaţi.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016