Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 280 din 09 Noiembrie 1992 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 280 din 09 Noiembrie 1992

Monitorul Oficial 280 din 09 Noiembrie 1992 (M. Of. 280/1992)

1. HOTARARE Nr. 765 din 9 iulie 1990 privind trecerea unor unitati comerciale specializate de produse alimentare la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pe data prezentei hotãrîri unitãţile comerciale specializate de lapte, pîine, peste, carne şi preparate din carne trec din subordinea comerţului în subordinea ministerului agriculturii şi alimentaţiei. art. 2 unitãţile specializate de lapte, pîine, peste, carne şi preparate din carne se predau-preiau pe baza de protocol încheiat între pãrţi. totodatã, se va proceda la predarea-preluarea indicatorilor economici şi financiari şi a contractelor economice aferente activitãţilor ce formeazã obiectul prezentei hotãrîri. transmiterea fondurilor fixe din unitãţile ce se ...

2.  HOTĂRÂRE nr. 748 din 5 iulie 1990 privind completarea şi modificarea unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr. 565/1990 referitoare la înfiinţarea Centrului de Cercetări Biologice din oraşul Jibou, judeţul Sălaj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicprevederile art. 3 şi 4 din hotărîrea guvernului nr. 565/1990 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"art. 3centrul de cercetări biologice jibou funcţionează în subordinea direcţiei generale a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice de pe lîngă ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, precum şi a primăriei judeţului salaj.""art. 4unitatea funcţionează în regim de finanţare mixt: autofinanţare pentru activitatea de cercetare-producţie şi cu finanţare de la bugetul statului pentru activitatea gradinii botanice, muzeului, producţiei de plante, laboratoarelor, pentru prestări didactice. unitatea îşi organizează activitatea cu personal permanent şi personal sezonier. de asemenea, poate utiliza şi alte persoane fizice pe bază de ...

3. HOTARARE Nr. 737 din 26 iunie 1990 privind activitatea organizatorica, financiar-economica si valutara a asociatiei Automobil Clubul Roman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 automobil clubul roman, conform prevederilor decretului nr. 85/1990 , funcţioneazã în forma şi structura stabilite prin statutul propriu, avînd deplina autonomie organizatoricã, funcţionalã, financiar-economicã şi valutarã. art. 2 resursele financiare ale automobil clubului roman se constituie din surse de finanţare proprii, inclusiv beneficiul realizat şi unele donaţii din ţara sau strãinãtate. automobil clubul roman îşi stabileşte indicatorii financiari, economici şi valutari, tarifele şi preţurile pentru activitãţile proprii desfãşurate, potrivit statutului sau, precum şi salarizarea personalului de conducere prin asimilare ...

4. HOTARARE Nr. 736 din 26 iunie 1990 privind aprobarea unor masuri pentru realizarea obiectivului de investitii "Racord de cale ferata industriala la Fabrica de Piese de Schimb Auto Salonta", judetul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba amplasarea obiectivului de investiţii "racord de cale feratã industriala la fabrica de piese de schimb auto salonta", parţial în afarã perimetrului construibil al oraşului salonta, judeţul bihor, potrivit planului de ansamblu nr. 1 anexat *). art. 2 În scopul realizãrii obiectivului de investiţii, prevãzut la art. 1, se aproba scoaterea din producţia agricolã a terenului în suprafata de 4.050,50 mp situat în judeţul bihor, identificat potrivit planului de situaţie nr. 2 anexat *).---------------- *) anexa a fost comunicatã ...

5. HOTARARE Nr. 734 din 26 iunie 1990 privind abrogarea unor prevederi din Hotarirea Guvernului nr. 494/1990 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic prevederile art. 11 din hotãrîrea guvernului nr. 494 din 9 mai 1990 privind înfiinţarea şi reorganizarea unor unitãţi din subordinea şi din cadrul ministerului transporturilor se abroga. prim-ministru petre roman ...

6. HOTARIRE nr. 729 din 26 iunie 1990 privind infiintarea Asociatiei Constructorilor de Masini-Unelte din Romania - A.C.M.U.R. Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Hotãrîre*) cuprinsã în anexa la hotãrîrea guvernului nr. 102/1992 , astfel cum a fost modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 258/1992 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 117 din 2 iunie 1992-------- *) hotãrîre adoptatã anterior intrãrii în vigoare a constituţiei, care, pentru punerea în aplicare, a fost transmisã, la data aprobãrii, organelor interesate. textul acestor hotãrîri va fi coroborat cu prevederile actelor normative adoptate ulterior. guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pe data prezentei, se înfiinţeazã în subordinea ministerului industriei construcţiilor de ...

7. HOTARARE Nr. 725 din 26 iunie 1990 privind aprobarea participarii Intreprinderii de Comert Exterior "ICECOOP" din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti la constituirea in Statele Unite ale Americii a Societatii mixte "ICECOOP-AMERICA Inc" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba participarea întreprinderii de comerţ exterior "icecoop" din subordinea uniunii centrale a cooperativelor meşteşugãreşti la constituirea, împreunã cu firma cheromi inc din statele unite ale americii, a societãţii mixte "icecoop-america inc", cu sediul înregistrat în statul new jersey - oraşul garfied, s.u.a., avînd ca obiect de activitate comercializare produselor româneşti din obiectul de activitate al icecoop, a mãrfurilor din alte tari, reprezentarea comercialã a icecoop pe teritoriul s.u.a., canada şi america de sud, precum şi furnizarea de materiale, utilaje şi mãrfuri cerute a fi importate de icecoop. ...

8. HOTARARE Nr. 718 din 22 iunie 1990 privind schimbul unor imobile situate in municipiul Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

În scopul asigurãrii spaţiilor necesare desfãşurãrii activitãţii unor instituţii, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se transmite în folosinta universitatii bucureşti, fãrã plata, pe durata nedeterminatã, imobilul cu utilitatile şi terenul aferente din b-dul mihail kogalniceanu nr. 25, sector 5, proprietatea confederatiei naţionale a sindicatelor libere din românia, în schimbul imobilului cu utilitatile şi terenul aferente din str. mendeleev nr. 21-25, sector 1, proprietate de stat, care se trece, în aceleaşi condiţii, în folosinta acesteia. ...

9. HOTARARE Nr. 711 din 20 iunie 1990 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Lucrari pentru mentinerea capacitatii de productie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera Tismana II, judetul Gorj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "lucrãri pentru menţinerea capacitãţii de producţie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera tismana ii, judeţul gorj", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevãzuţi în anexa la prezenta hotãrîre. prim-ministru petre roman anexa ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 710 din 20 iunie 1990 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii "Lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera Tismana II, judeţul Gorj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera tismana ii, judeţul gorj", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezenta hotărîre. prim-ministru  petre romanbucureşti, 20 iunie 1990.nr. 710.anexĂcaracteristicile principale Şi indicatorii tehnico-economici ai   obiectivului de investiŢii "lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera tismana ii, judeţul gorj"beneficiar: combinatul minier rovinari.amplasament: pe raza localităţii cilnic, în afară perimetrului construibil al acesteia, conform planului de situaţie anexat.necesitatea şi oportunitatea investiţiei: asigurarea cărbunelui necesar centralelor termoelectrice din ţară.1. indicatorii tehnico-economici sînt următorii:- valoarea totală ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 709 din 20 iunie 1990 privind obiectivul de investiţii "Deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit din perimetrul minier Lupoaia, straturile VI-VII, judeţul Gorj, la o capacitate dc 600.000 t/an" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit din perimetrul minier lupoaia, straturile vi-vii, judeţul gorj, la o capacitate de 600.000 t/an", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici din anexă.   prim-ministrupetre romanbucureşti, 20 iunie 1990.nr. 709.anexĂcaracteristicile principale Şi indicatorii tehnico-economici ai   obiectivului de investiŢii  "deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit din perimetrul minier lupoaia, straturile vi-vii,   judeţul gorj, la o capacitate de 600.000 tone/an"beneficiar: combinatul minier motruamplasament: pe raza localităţilor glogova şi cătunele, în afară perimetrului construibil al acestora, conform planului de situaţie anexat.necesitatea şi oportunitatea investiţiei: asigurarea cărbunelui necesar ...

12.  HOTĂRÂRE nr. 708 din 20 iunie 1990 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea complexă a rîului Buzău, pe sectorul municipiului Buzău" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "amenajarea complexa a rîului buzău, pe sectorul municipiului buzău", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezenta hotărîre.  prim-ministru   petre romanbucureşti, 20 iunie 1990.nr. 708.anexĂ  caracteristicile principale Şi indicatorii tehnico-economici   ai obiectivului de investiţii "amenajareacomplexă a rîului buzău, pe sectorul municipiului buzău"1. beneficiar: Întreprinderea electrocentrale nehoiu din cadrul ministerului energiei electrice.2. amplasament: În partea de nord-est a municipiului buzău, în bazinul hidrografic al rîului buzău, potrivit planului de ansamblu anexat, pe o suprafaţa maximă de teren ocupată definitiv de 207 ha, din care 4 ha arabil, 60 ha păşune, 12 ...

13.  HOTĂRÂRE nr. 707 din 20 iunie 1990 privind obiectivul de investiţii "Dezvoltarea Întreprinderii Romlux Tîrgovişte, etapa 1976-1980" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "dezvoltarea Întreprinderii romlux tîrgovişte - etapa 1976-1980", potrivit anexei.  prim-ministru   petre romanbucureşti, 20 iunie 1990.nr. 707.anexĂministerul industriei electrotehnice Şi electronice indicatorii tehnico-economici   ai obiectivului de investiţii "dezvoltarea  Întreprinderii romlux tîrgovişte etapa 1976-1980"1. valoarea totală a investiţiei mii lei 642.700   din care:   - construcţii-montaj mii lei 100.000   - utilaje ...

14. HOTARARE Nr. 700 din 19 iunie 1990 privind atribuirea terenului necesar Societatii Comerciale mixte Gelyne-Franta si Gavrila et Co. numita "SIVA", pentru reconstructia cladirii din str. Maria Rosetti nr. 36, in vederea deschiderii unei case de moda EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se autorizeaza primãria municipiului bucureşti sa atribuie în folosinta societãţii comerciale mixte gelyne-franta şi gavrila et co. numita "siva" terenul din str. maria rosetti nr. 36, sectorul 2, în vederea reconstructiei clãdirii, grav avariata de incendiu, în vederea deschiderii unei case de moda, cu prezentare şi desfacere de confecţii. art. 2 cheltuielile pentru reparaţia şi reconstructia imobilului prevãzut la art. 1 se suporta de cãtre societatea gelyne-franta şi gavrila et co. numita "siva". ...

15. HOTARARE Nr. 699 din 19 iunie 1990 privind atribuirea terenurilor necesare Societatii Comerciale mixte Gelyne-Franta si Gavrila et Co. numita "SIVA", pentru construirea unui ansamblu de cladiri in zona Lipscani, in vederea inceperii lucrarilor de proiectare, constructie si activitate comerciala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se autorizeaza primãria municipiului bucureşti sa atribuie în folosinta societãţii comerciale mixte gelyne-franta şi gavrila et co. numita "siva" suprafata de teren necesarã pentru construirea unui ansamblu de clãdiri tip galerii comerciale, unde se vor desface articole de îmbrãcãminte, incaltaminte, galanterie, cosmetice, bijuterii, cafe-bar etc. în str. lipscani nr. 82-84, 86, 88 şi 90, corespunzind cu str. gabroveni nr. 49, 51, 53 şi 55. prim-ministru ...

16. HOTARIRE nr. 698 din 19 iunie 1990 privind infiintarea sucursalei Bancii Franco-Romane din Romania EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 DIN 9 /11/92

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba funcţionarea în românia a sucursalei bãncii franco-romane, paris, franta în condiţiile prezentei hotãrîri. art. 2 sucursala va putea efectua cu banca romana de comerţ exterior, cu sucursalele externe ale unor bãnci strãine stabilite în românia, precum şi cu persoane fizice şi juridice rezidente în strãinãtate, operaţiuni bancare, specifice bãncilor comerciale ca: primirea de depozite, plasamente de fonduri inclusiv sub forma de depozite, primirea şi acordarea de credite în valuta, operaţiuni de arbitraj valutar, operaţiuni de decontãri comerciale şi necomerciale între persoane fizice şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016