Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE nr. 729 din 26 iunie 1990  privind infiintarea Asociatiei Constructorilor de Masini-Unelte din Romania - A.C.M.U.R. Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE nr. 729 din 26 iunie 1990 privind infiintarea Asociatiei Constructorilor de Masini-Unelte din Romania - A.C.M.U.R. Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992
Hotãrîre*) cuprinsã în anexa la <>Hotãrîrea Guvernului nr. 102/1992 , astfel cum a fost modificatã prin <>Hotãrîrea Guvernului nr. 258/1992 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 2 iunie 1992
--------
*) Hotãrîre adoptatã anterior intrãrii în vigoare a Constituţiei, care, pentru punerea în aplicare, a fost transmisã, la data aprobãrii, organelor interesate.
Textul acestor hotãrîri va fi coroborat cu prevederile actelor normative adoptate ulterior.


Guvernul României hotãrãşte:

ART. 1
Pe data prezentei, se înfiinţeazã în subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini "Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România" - A.C.M.U.R. Bucureşti pentru producţia, comercializarea şi serviciile în ţara şi strãinãtate pentru maşini-unelte, forja presa şi echipamentele aferente acestora ce sînt produse în cadrul asociaţiei.
Centrala industriala de Maşini-Unelte Bucureşti se reorganizeazã în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrîri în Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti.
ART. 2
Sediul Asociaţiei Constructorilor de Maşini-Unelte din România este municipiul Bucureşti.
ART. 3
Asociaţia se constituie prin adeziune, pe baza liberului consimtamint a unitãţilor de producţie şi comerciale cuprinse în anexa nr. 1 ca membri fondatori.
Mai pot fi membri unitãţile cu profil similar sau complementar fabricaţiei de maşini-unelte de stat, particulare sau mixte.
ART. 4
Asociaţia se constituie ca societate anonima pe acţiuni, în regie autonomã a statului, cu personalitate juridicã şi va funcţiona conform legislaţiei în vigoare.
Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti, societate pe acţiuni, se înfiinţeazã cu un capital social total format prin asocierea capitalului social al membrilor fondatori prin care devin acţionari conform statutului şi cererii de constituire.
Deţinãtorul acţiunilor în prima etapa este statul, în calitate de unic proprietar, actionarii pastrindu-şi personalitatea juridicã.
Acţiunile în valoare de 5.000 lei la purtãtor se vor constitui dupã evaluarea capitalului social al fiecãrui membru conform Hotãrîrii Guvernului nr. 619 din 25 mai 1990 .
În etapele ulterioare, pe mãsura trecerii la economia de piata, statul va putea pune în vînzare acţiunile membrilor asociaţiei prin bursa de valori.
Dividendul acţiunilor se va plati proporţional cu profitul real obţinut de cãtre fiecare membru asociat pe baza bilanţului anual şi aprobãrii adunãrii generale a asociaţiei cu majoritate simpla de voturi.
ART. 5
Obiectul şi activitãţile de producţie, comerciale şi servicii ale asociaţiei sînt cele prevãzute în anexa nr. 2 şi pot fi realizate şi direct de cãtre întreprinderi în cadrul autonomiei functionale.
ART. 6
Direcţiile şi strategia economicã ce trebuie urmate de cãtre asociaţie sînt cele stabilite de cãtre adunarea generalã şi avizate de organul superior guvernamental.
ART. 7
Asociaţia îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile din statut. Organele de conducere, consiliul de administraţie, consiliul directorial şi comisia de cenzori se aproba periodic de adunarea generalã. Structura organizatoricã a Asociaţiei Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti se aproba de adunarea generalã, la propunerea consiliului de administraţie, avizatã de conducerea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, iar structura organizatoricã a unitãţilor componente se va elabora şi se va aproba conform prevederilor legale în vigoare.
Salarizarea personalului de conducere şi execuţie la nivelul aparatului central al asociaţiei se va face în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 57/1974 , anexa IV, cap. 1/Bc/gradul special de organizare.
ART. 8
Membrii Asociaţiei Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti îşi desfãşoarã activitatea în deplina autonomie gestionara şi funcţionalã în toate problemele economico-financiare, cu încadrarea în statut şi în limita fondurilor pe care le deţin şi a celor pe care le obţin din activitãţile desfãşurate în cadrul asociaţiei.
Resursele în limita cãrora decide Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România, în sensul celor redate la alineatul precedent, sînt cele rãmase dupã acoperirea obligaţiilor fata de stat şi societate prevãzute de reglementãrile în vigoare privind plata de impozite, taxe şi de alte obligaţii sociale.
ART. 9
Operaţiunile de comerţ exterior se executa prin întreprinderea specializatã, Întreprinderea de Comerţ Exterior Masinexportimport Bucureşti, dar se pot face şi direct de cãtre întreprinderi conform prevederilor statutului, iar în cazurile de furnituri complexe, asociaţia preia funcţia de furnizor general sau unic pentru obiective sau utilaje complexe.
Asociaţia poate aproba folosirea disponibilitãţilor valutare, care apar la unele unitãţi componente, la altele, în funcţie de necesitaţi cu acordul majoritãţii simple a adunãrii generale.
ART. 10
Cheltuielile legate de funcţionarea administraţiei Asociaţiei Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti se acoperã din cotele de participare a unitãţilor membre aprobate anual de adunarea generalã şi se efectueazã prin cont propriu la Banca Nationala Romana.
ART. 11
Ministerul Comerţului Exterior va acorda autorizaţia de import pentru maşini-unelte numai pe baza avizului dat de Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti.
ART. 12
Pe aceeaşi data, Întreprinderea de Maşini-Unelte pentru Presare şi Forjare Tirgu Jiu şi Întreprinderea Mecanicã Sibiu trec din subordinea Centralei Industriale de Utilaj Metalurgic şi Prese Iaşi în cadrul Asociaţiei Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti.
ART. 13
Organele de conducere ale asociaţiei competenta şi atribuţiile acestora sînt cele prevãzute în anexa nr. 3.
ART. 14
Salariaţii care trec de la o unitate la alta, în cadrul mãsurilor prevãzute de prezenta hotãrîre, se considera transferati în interesul serviciului.
Salariaţii transferati în interesul serviciului sau trecuţi în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentei hotãrîri, beneficiazã de drepturile prevãzute de legislaţia romana în vigoare.
ART. 15
Relaţiile cu alte sectoare de activitate sau cu organele de conducere din alte ramuri ale economiei naţionale se pot face direct sau cu avizul organului de conducere ierarhic superior.
ART. 16
Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti va fi dotatã cu cinci autoturisme pentru transport de persoane în interesul serviciului.
ART. 17
Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce influentele în indicatorii economico-financiari ce decurg din aplicarea prezentei hotãrîri.
ART. 18
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantã din prezenta hotãrîre.
ART. 19
Lista unitãţilor din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini se modifica corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

ANEXA 1

UNITĂŢI - MEMBRI FONDATORI
ai Asociaţiei Constructorilor de Maşini-Unelte din România - A.C.M.U.R. Bucureşti

I. Unitãţi de producţie

1. Grupul Industrial "Titan" Bucureşti
2. Întreprinderea de Utilaj Greu Craiova
3. Întreprinderea de Maşini-Unelte Arad
4. Întreprinderea "Infratirea" Oradea
5. Întreprinderea Mecanicã Roman
6. Întreprinderea de Strunguri Tirgoviste
7. Întreprinderea de Maşini-Unelte, Accesorii şi Scule Baia Mare
8. Întreprinderea Mecanicã Alba Iulia
9. Întreprinderea de Maşini-Unelte Bacau
10. Întreprinderea de Maşini Agregate şi Maşini-Unelte Speciale Iaşi
11. Întreprinderea "Turnatoria de Piese din Fonta pentru Maşini-Unelte" Rimnicu Sarat
12. Întreprinderea de Maşini-Unelte Suceava
13. Întreprinderea de Maşini-Unelte Marghita
14. Întreprinderea de Maşini-Unelte Cluj-Napoca
15. Întreprinderea de Maşini-Unelte pentru Presare şi Forjare Tirgu Jiu
16. Întreprinderea Mecanicã Sibiu.

II. Unitãţi de servicii specializate

1. Întreprinderea de Asistenta Tehnica şi Service pentru Maşini Unelte Bucureşti
2. Întreprinderea de Comerţ Exterior "Maşini-export-import" Bucureşti
3. Institutul de Cercetare Ştiinţificã şi Inginerie Tehnologicã pentru Maşini-Unelte Bucureşti.

ANEXA 2

I. Obiectul de activitate

Asociaţia Constructorilor de Maşini-Unelte din România, Bucureşti, are ca obiect de activitate fabricarea în unitãţi de producţie de maşini-unelte universale, circa 550 tipuri, maşini-unelte speciale şi la tema, circa 600 tipuri, utilaje pentru presare şi forjare şi executarea de piese turnate şi forjate.
De asemenea, prin unitãţi specializate de servicii asigura proiectarea şi asistenta tehnica, service în garanţie şi post-garanţie şi contractarea pentru import şi export.

II. Principalele atribuţii ale asociaţiei constructorilor de maşini-unelte din România - Bucureşti

1. În domeniul producţiei:
- corelarea programelor de producţie ale unitãţilor membre, în funcţie de termenele contractuale şi asigurarea bazei materiale în vederea folosirii maximale a capacitãţilor de producţie existente;
- asigurarea pieselor turnate şi forjate necesare membrilor asociaţiei prin coordonarea activitãţii de producţie din întreprinderile, fabricile, secţiile şi atelierele Asociaţiei Constructorilor de Maşini-Unelte din România - Bucureşti care realizeazã astfel de produse.
2. În domeniul comercial:
a) Producţia interna:
- analizarea şi urmãrirea permanenta a cererilor de maşini-unelte standard şi speciale de la principalii beneficiari din economie (Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, Ministerul Industriei Electrotehnice şi Electronice, Ministerul Industriei Lemnului etc.) prin întocmirea de microstudii şi programe de execuţie pe termen lung sau mediu între beneficiari, furnizori şi institutele de specialitate;
- intervenţii la comisiile specializate ale guvernului în vederea promovãrii investiţiilor pentru retehnologizarea diverselor ramuri prioritare ale economiei (maşini agricole, auto, bunuri de larg consum, energetic etc.).
b) Producţia de export:
- constituirea unei reţele proprii de marketing şi comercializare pe principalele pieţe importatoare de maşini-unelte formatã din personalul Asociaţiei Constructorilor de Maşini-Unelte din România Bucureşti şi ai membrilor asociaţiei, care sa furnizeze informaţii şi sa realizeze contracte;
- stabilirea de relaţii de colaborare cu organizaţii similare din Vest şi Est în vederea obţinerii de sprijin tehnic şi material la nivel guvernamental pentru dezvoltarea activitãţii membrilor asociaţiei;
- iniţierea de tratative în scopul atragerii capitalului strãin în întreprinderile asociaţiei;
- executarea, la cererea membrilor sãi, de studii de marketing, de produs şi de privatizare în vederea gasirii de subfurnizori din cadrul firmelor privatizate mici care sa livreze subansamble şi pãrţi componente ale maşinilor-unelte în condiţii avantajoase, care sa contribuie la creşterea competitivitatii la export;
- iniţierea de operaţiuni barter pentru asigurarea materialelor şi elementelor de completare necesare membrilor asociaţiei (rasini, piese turnate, CNC - SIEMENS, hidraulica - REXROTH, oteluri aliate etc.).
c) Asigurarea bazei materiale:
- întocmirea de programe şi încheierea de contracte globale cu urmãrirea realizãrii lor la producãtorii principalelor materiale (rasini, motoare, lacuri şi vopsele, rulmenti, neferoase, oteluri superioare, cherestea, piese turnante, panouri electrice etc.) pentru membrii asociaţiei;
- asigurarea importului de echipamente, componente şi materiale pentru ridicarea calitãţii şi fiabilitatii produselor prin propuneri de utilizare a fondurilor rezultate din activitãţi de export;
- în colaborarea cu funcţia tehnica realizeazã tipizarea şi unificarea sortotipodimensiunilor de diverse materiale (motoare, rulmenti, curele etc.).
3. În domeniul tehnic:
- urmãreşte îmbunãtãţirea structurii producţiei, tipizarea produselor şi scoaterea din fabricaţie a celor necorespunzãtoare;
- ridicarea nivelului tehnic al produselor şi tehnologiilor din profilul de fabricaţie al membrilor asociaţi, comparativ cu realizarile obţinute pe plan mondial prin coordonarea activitãţii de proiectare şi cercetare din institut şi unitãţile membre şi introducerea rezultatelor inventiilor şi inovatiilor;
- asigura desfãşurarea activitãţii de control pentru a acorda şi menţine dreptul la marca de calitate a produselor membrilor;
- urmãreşte şi rãspunde de activitatea de asimilare în fabricaţie a echipamentelor şi elementelor de completare din cooperare pentru maşini-unelte şi de modernizare permanenta a acestora.
4. În domeniul tîrguri şi expoziţii:
- elaboreazã anual împreunã cu funcţia tehnica, Întreprinderea de Comerţ Exterior Masinexportimport, întreprinderile membre fondatoare şi institutul, programul de participare la tirgurile şi expoziţiile internaţionale şi lista produselor care vor fi expuse;
- stabileşte şi face demersurile pentru constituirea fondurilor participãrii la tirgurile şi expoziţiile internaţionale;
- creeazã condiţiile necesare infiintarii şi functionarii unor expoziţii permanente în ţara şi strãinãtate (pe zone geografice, în ţãrile cu pondere în exportul de maşini-unelte româneşti);
- coordoneazã realizarea împreunã cu întreprinderile şi institutul a materialelor de reclama ca prospecte, cataloage, machete, filme pe casete video, publicaţii periodice etc.;
- organizeazã împreunã cu Întreprinderea de Comerţ Exterior Masinexportimport, institutul şi întreprinderile membre participarea la simpozioane şi conferinţe tehnice în ţãrile cu potenţial mare de import al maşinilor-unelte româneşti.
5. În domeniul financiar:
- acordarea de sprijin membrilor asociaţiei pe o perioada de 6-12 luni în cazul unei incapacitãţi temporare de plata determinata de o activitate financiarã necorespunzãtoare. Acest ajutor se va da sub forma de credite de ceilalţi membri, cu aprobarea majoritãţii simple a adunãrii generale, pentru plata salariilor şi aprovizionare, restituirea acestora se va face pe mãsura redresarii financiare;
- negocierea preţurilor la colaborarile între membri, în sensul reducerii sau majorãrii acestora în funcţie de cheltuielile materiale în scopul asigurãrii rentabilitatii corespunzãtoare atît la producãtori cît şi la beneficiari (piese turnate, forjate, diverse prelucrari etc.);
- furnizarea de informaţii pentru adaptarea preţurilor produselor finite la nivelul pieţei în scopul obţinerii unui beneficiu maxim;
- obţinerea cu prioritate de credite pe termen lung de la stat pentru investiţiile de valori mari şi maxima importanta;
- finanţarea de la stat a cercetãrii greu de realizat cu resursele financiare ale întreprinderii;
- constituirea de fonduri speciale pentru expoziţii în ţara şi în strãinãtate;
- întocmirea bilanţului, a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a execuţiei bugetare.
6. În domeniul de prognoza economicã, informatizari şi studii economice pentru investiţii:
- propuneri de indicatori sintetici care sa reflecte activitatea economico-financiarã a întreprinderii în etapa de trecere de la centralismul excesiv la economia de piata şi privatizare;
- readaptarea sistemului de analiza şi urmãrirea realizãrii indicatorilor propuşi printr-un sistem informaţional simplu şi eficace care sa conducã la folosirea şi exploatarea tehnicii de calcul în toate activitãţile asociaţiei;
- pe baza informaţiilor de marketing elaboreazã strategia dezvoltãrii ramurii de maşini-unelte (produse fizice, subansamble, orizontala etc.) în vederea obţinerii unor productivitati comparabile pe plan mondial;
- pe baza datelor furnizate de membrii asociaţiei se va elabora anuarul statistic pentru ramura de maşini-unelte şi forja presa şi se va îngriji de difuzarea lui;
- elaborarea sau participarea în cooperare cu firme specializate a studiilor de evaluare a capitalului social;
- colaborarea cu cei direct interesaţi în facilitarea elaborãrii proiectelor pentru investiţii, avizari, finantari şi obţinerea de credite pentru execuţia lucrãrilor.
7. În domeniul personal, salarizare şi normare:
- profesionalizarea conducerilor întreprinderilor prin organizarea permanenta de cursuri de specializare în management cu accent pe economia de piata şi privatizare;
- stabilirea normelor de munca în condiţiile economiei de piata şi trecerii la privatizare.
8. În domeniul relaţiilor publice:
- relaţii cu presa şi publicaţiile de specialitate din ţara şi strãinãtate;
- relaţii cu Guvernul în vederea rezolvarii solicitãrilor membrilor asociaţiei.


ANEXA 3

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI CONSTRUCTORILOR DE MAŞINI-UNELTE DIN ROMÂNIA - A.C.M.U.R. BUCUREŞTI

Organele de conducere ale asociaţiei sînt:
- adunarea generalã;
- consiliul de administraţie, ales de adunarea generalã;
- consiliul director, numit de consiliul de administraţie;
- comisia de cenzori.

I. Adunarea generalã

Adunarea generalã este organul suprem de conducere al asociaţiei şi este compusa din membrii asociaţiei reprezentaţi de directorii unitãţilor, consiliul de administraţie şi consiliul director şi delegaţi ai ministerului coordonator, ai Ministerului de Finanţe şi ai Bãncii Naţionale Romane, ca reprezentanţi ai statului şi are atribuţiile:
- aproba şi modifica statutul asociaţiei;
- aproba intrarea şi demisia membrilor în şi din asociaţie;
- alege şi revoca consiliul de administraţie, alege nominal pe preşedintele şi vicepreşedintele asociaţiei;
- aproba comisia de cenzori;
- examineazã şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit al asociaţiei;
- aproba repartizarea profitului, crearea fondului de rezerva şi mãrimea dividendelor asociaţiei;
- examineazã şi propune mãrirea sau reducerea capitalului social al membrilor asociaţiei;
- examineazã şi propune modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii lor;
- examineazã şi propune investirea de capital în alte societãţi, utilizarea fondurilor de rezerva şi a fondului de dezvoltare viitoare.
Adunarea generalã a membrilor se va tine în februarie sau martie, anual, la data exactã şi în locul stabilit dinainte de consiliul director.
La propunerea consiliului director se pot tine şi intilniri trimestriale ale membrilor, la data şi locul stabilite dinainte.
Şedinţele extraordinare ale membrilor vor fi convocate la cererea majoritãţii consiliului director sau la cererea scrisã a cel puţin 1/4 membri ai asociaţiei.
Toţi membrii vor fi informati asupra datei şi locului şedinţelor anuale şi trimestriale cu cel puţin 15 zile înainte.

II. Consiliul de administraţie

Consiliul de administraţie este organul de conducere între sesiunile adunãrii generale şi este format din:
- preşedinte;
- vicepreşedinte;
- membri plini (directori).
Consiliul de administraţie are urmãtoarele atribuţii principale:
- aproba tactica şi strategia de marketing;
- aproba politica de dezvoltare produse şi tehnologii noi;
- aproba domeniile orientative ale producţiei;
- aproba politica de vinzari;
- aproba operaţiuni de credit între membrii asociaţiei;
- examineazã şi înainteazã adunãrii generale bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit al asociaţiei;
- numeşte şi revoca directorul general şi directorii executivului;
- propune adunãrii generale structura organizatoricã pe departamente şi numãr de posturi ale asociaţiei.
Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare, o data pe luna sau ori de cîte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau 1/3 din membrii sãi. Ori de cîte ori este nevoie la şedinţe va participa şi consiliul directorial ca invitat.
Consiliul de administraţie este legal constituit prin prezenta a cel puţin 75 din totalul membrilor sãi.
Alegerea consiliului de administraţie se face din 4 în 4 ani.

III. Consiliul director

Consiliul director este organul de execuţie a activitãţii curente a asociaţiei.
Este compus din directorul general şi directorii de departamente ale asociaţiei.
Consiliul director se întruneşte în şedinţe saptaminale şi este condus de directorul general al asociaţiei.
Atribuţiile consiliului director sînt:
- asigura îndeplinirea activitãţilor prevãzute în anexa nr. 2 din prezenta hotãrîre prin dimensionarea corespunzãtoare a departamentelor;
- stabileşte programul de activitate al departamentelor;
- numeşte personalul din cadrul departamentelor.
Personalul din consiliul director poate demisiona oricind din consiliu prin înaintarea unei demisii scrise la preşedinte, director general sau la consiliul director şi dacã nu prevede altceva devine valabilã imediat dupã primirea ei de cãtre cei mentionati mai sus.

IV. Comisia de cenzori

Comisia de cenzori exercita controlul asupra activitãţii economico-financiare a asociaţiei şi este formatã din 5 membri, numiţi de adunarea generalã pe o perioada de 4 ani şi are urmãtoarele atribuţii:
- verifica bilanţurile contabile ale asociaţiei şi prezintã raport în adunarea generalã;
- examineazã trimestrial evidenta contabila şi documentele asociaţiei;
- efectueazã controale inopinate asupra operaţiunilor bancare ale actionarilor;
- participa la toate adunãrile generale.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016