Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 253 din 22 Martie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 253 din 22 Martie 2018

Monitorul Oficial 253 din 22 Martie 2018 (M. Of. 253/2018)

1.  DECIZIE nr. 33 din 15 martie 2018 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector unic pentru artişti interpreţi şi executanţi al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,ţinând cont de referatul direcţiei registre, gestiune colectivă nr. rg ii/1.894 din 15 martie 2018,luând în considerare adresa comună a părţilor semnatare centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi (credidam), asociaţia română pentru artişti interpreţi sau executanţi (araiex) şi uniunea naţională a artiştilor ...

2.  PROTOCOL din 15 martie 2018 privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

──────────conţinut de decizia nr. 32 din 15 martie 2018, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 253 din 22 martie 2018.──────────subscrisele: centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi - credidam, cu sediul în str. c.a. rosetti nr. 34, sectorul 2, bucureşti, tel. 037.2723.146/147/148, fax 021.318.58.13, e-mail office@credidam.ro, fax. 021.318.58.13, înfiinţat prin h.j.207/1996 pronunţată de judecătoria sectorului 1 bucureşti, c.i.f. ro9089320, reprezentat legal prin director general Ştefan gheorghiu, asociaţia română pentru artişti interpreţi sau executanţi - araiex, cu sediul în bucureşti, bd. unirii, nr. 19, bl. 4b, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 4 şi sediul procesual ales în bucureşti, ...

3.  DECIZIE nr. 32 din 15 martie 2018 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările ulterioare,luând în considerare adresa centrului român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi (credidam), înregistrată la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. rgii/1.857 din 14 martie 2018,având în vedere referatul direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. rgii/1.893 din 15 ...

4.  DECIZIE nr. 383 din 2 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

Luând în considerare dispoziţiile art. 133 alin. (4) din regulamentul de aplicare a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu completările ulterioare,directorul general al administraţiei naţionale a penitenciarelor emite prezenta decizie.art. iprocedura de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesară exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile ...

5.  ORDIN nr. 344 din 19 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei management şi structuri sanitare nr. sp 2.116 din 14.03.2018;– adresa spitalului judeţean de urgenţă „sf. pantelimon“ focşani nr. 22.828/2017,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului judeţean de urgenţă „sf. pantelimon“ focşani, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 253 bis, care se poate achiziţiona de la ...

6.  DECIZIE nr. 126 din 21 martie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

Având în vedere propunerea ministerului pentru românii de pretutindeni formulată prin adresa nr. a/1.286 din 8 martie 2018, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.182/ail din 21 martie 2018, precum şi avizul favorabil nr. 16.837/2018 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al ministerului pentru românii de pretutindeni de către doamna elena ilie,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. ...

7.  DECIZIE nr. 125 din 21 martie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

Având în vedere adresa ministerului pentru românii de pretutindeni nr. a/1.286 din 8 martie 2018, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.182/ail din 21 martie 2018,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna daniela teodoru ...

8.  DECIZIE nr. 124 din 21 martie 2018 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul alexandru-valentin tachianu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,ioana-andreea lambrubucureşti, 21 martie 2018.nr. 124.-----

9.  HOTĂRÂRE nr. 117 din 15 martie 2018 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. i alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor ministerului justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 332/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de participare a româniei la conferinţa de la haga de drept internaţional privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018, în limita echivalentului în lei al sumei de 18.801,36 euro.art. 2echivalentul în lei al ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 113 din 15 martie 2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 22 martie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. iii alin. (1) din legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice „gheorghe ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reorganizează staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie miniş, cu sediul în comuna ghioroc, satul ghioroc nr. 1, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice